strategia komunikacji zewnętrznej w organizacji dlaczego warto?

Komentarze

Transkrypt

strategia komunikacji zewnętrznej w organizacji dlaczego warto?
STRATEGIA KOMUNIKACJI
ZEWNĘTRZNEJ W ORGANIZACJI
DLACZEGO WARTO?
RAMOWY PROGRAM
Podczas szkolenia uczestnicy:
•
nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie
komunikacji zewnętrznej;
•
nabędą praktyczne umiejętności
konstruowania strategii komunikacji
instytucji;
•
w praktyce przejdą przez wszystkie etapy
budowania strategii komunikacji;
•
poznają zasady, metody i wskaźniki
monitorowania wdrażania strategii i jej
ewaluacji;
•
poznają praktyczne narzędzia, możliwe
do bezpośredniego wdrożenia
FORMUŁA: otwarte lub zamknięte
OPTYMALNY CZAS: 2-dniowe
•
Komunikacja w zintegrowanym systemie
zarządzania : czym jest strategia
komunikacji?, planowanie strategiczne,
istota dokumentu „strategia
komunikacji”, zakres przedmiotowy
strategii, narzędzia badania interakcji,
analiza spójności celów strategii.
•
Strategia komunikacji – w szczegółach:
założenia strategii, diagnoza sytuacji
wyjściowej, analiza interesariuszy i
określenie grup docelowych, macierz
grup docelowych i kanałów/narzędzi
komunikacji, wartości i misja, cele , plan
wdrożenia i narzędzia planowania,
model budżetu.
•
Sposób pracy przy opracowywaniu
strategii komunikacji.
•
Ewaluacja wdrażania strategii
komunikacji.
FORMA REALIZACJI:
Interaktywna prezentacja, omówienie przykładów, ćwiczenia indywidualne i grupowe,
analizy.

Podobne dokumenty