Ultra Series™ Beton ciężki

Komentarze

Transkrypt

Ultra Series™ Beton ciężki
BETON
Ultra Series™
Beton ciężki
Produkowany jest na bazie kruszywa barytowego lub kruszywa
z udziałem minerałów żelaza. Używany jest do budowy
pomieszczeń osłonowych, które chronią przed szkodliwym
promieniowaniem.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROZWIĄZANIA
Ochrona przed promieniowaniem – beton ten stanowi
bierną osłonę przed promieniowaniem jonizującym.
Oszczędność materiałów – zastosowanie betonu
o gęstości 3200 kg/m³ z kruszywem barytowym
pozwala na zmniejszenie grubości elementu
osłonowego w stosunku do betonu zwykłego nawet
5-krotnie, dla tej samej dawki promieniowania.
Odporność na podwyższoną temperaturę –
pochłanianemu przez beton promieniowaniu
towarzyszy powstawanie wysokiej temperatury.
Zastosowanie betonu ciężkiego dzięki
charakterystycznej dla tego produktu wysokiej
przewodności cieplnej ogranicza do minimum
miejscowy wzrost temperatury.
Materiał daje możliwość dowolnego kształtowania brył
ścian osłonowych. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej
urabialnośći mieszanki betonowej w fazie wbudowania co
pozwala na kształtowanie form i wymiarów nadanych przez
kubaturę szalunku.
ZASTOSOWANIE
Ściany i stropy pomieszczeń osłonowych w:
Szpitalach onkologicznych
Jednostkach naukowo-badawczych
Elektrowniach atomowych
Wszędzie tam, gdzie wymagany jest duży ciężar betonu
PARAMETRY TECHNICZNE
Data wydania: 02.2012 r.
PARAMETR
WARTOŚĆ
Konsystencja na budowie mierzona
opadem stożka
S3 - S4
Gęstość mieszanki betonowej
Ok. 3400 kg/m3
Maksymalny czas zachowania
urabialności
90 min. (jeśli nie określono inaczej)
Wytrzymałość na ściskanie
C25/30 lub C30/37
Gęstość w stanie suchym
≥ 3200 kg/m3
Nasiąkliwość
≤ 5%

Podobne dokumenty