Jak wydrukować certyfikat z pracy? 1. Najpierw nale y umieścić w

Komentarze

Transkrypt

Jak wydrukować certyfikat z pracy? 1. Najpierw nale y umieścić w
Jak wydrukować certyfikat z pracy?
1. Najpierw należy umieścić w słowniku zarejestrowane wyroby
2. Następnie powiązać prace z wyrobami
W naszym systemie przyjęliśmy, że praca może być powiązana z 1 lub wieloma wyrobami.
Łącznikiem pomiędzy pracą, a wyrobem medycznym są użyte materiały !
a. Rejestrujemy pracę
b. A następnie w zakładce "materiały i wyroby medyczne" dodajemy niezbędne
informacje
3. W ten możliwe jest uzyskanie certyfikatu
4. Jeżeli nie chcą Państwo wprowadzać informacji o użytych materiałach, należy w systemie
zarejestrować jeden "pusty" materiał np. "brak danych", a następnie korzystać z wydruku
certyfikatu, który nie zawiera listy materiałów.

Podobne dokumenty