nr 114 - Kalwaria Wielewska

Komentarze

Transkrypt

nr 114 - Kalwaria Wielewska
Gazetka Parafialna
Parafia p.w.
p.w. św. Mikołaja w Wielu
Wiele
5 sierpnia
2012 r.
Nr 32 (114)
5 sierpnia
Najświętsza Maryja Panna Śnieżna
Przypadające dzisiaj wspomnienie dotyczy rocznicy
poświęcenia Bazyliki Najświętszej Maryi Panny
"Większej" w Rzymie. Przymiotnik ten wynika z faktu, że
jest to pierwszy i największy kościół rzymski poświęcony
Maryi. Jest to także jedna z pierwszych na świecie
świątyń poświęconych Matce Bożej. Kościół tak dalece ją wyróżnia, że należy ona do
czterech tzw. bazylik większych Rzymu, które każdy pielgrzym nawiedzał w roku świętym,
jeśli pragnął uzyskać odpust zupełny. Należą do nich: Bazylika Laterańska (katedra
biskupa Rzymu), Bazylika św. Piotra na Watykanie, Bazylika św. Pawła za Murami
i właśnie Bazylika Matki Bożej Większej. W Bazylice tej czci się Matkę Bożą Śnieżną.
Według tradycji w 352 r. Maryja ukazała się papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu
patrycjuszowi Janowi, nakazując im budowę kościoła w miejscu, które im wskaże.
5 sierpnia, w okresie upałów, Wzgórze Eskwilińskie pokryło się śniegiem - tam zbudowano
świątynię.
W bazylice znajdują się relikwie żłóbka
betlejemskiego i starożytny obraz Matki Bożej. Jest on
największym skarbem Bazyliki. Ołtarz, w którym mieści
się obraz, jest wykładany agatami, ametystami
i lazurytem. Całość kaplicy jest wyłożona najkosztowniejszymi marmurami.
Sam obraz Matki Bożej pochodzi z XII w. Ma
wyraźne cechy bizantyjskie, o czym świadczą litery
greckie. Dziecię Jezus trzyma księgę Ewangelii. Maryja
trzyma Dziecię na lewym ręku i obejmuje je prawą. Ma
pierścień na ręku, bogaty naszyjnik na szyi z dużym,
kosztownym krzyżem. Obraz jest uważany za cudowny.
Jest też koronowany koronami papieskimi.
Obraz Matki Bożej Większej stał się prototypem dla
wielu innych obrazów Matki Bożej tak dalece, że mamy
dzisiaj setki (…) sanktuariów, w których znajdują się
kopie tego obrazu. Wiele z nich (w Polsce kilkanaście)
doczekało się koronacji koronami papieskimi. Można powiedzieć, że jest to najczęściej
spotykany w świecie obraz Maryi.
źródło: www.brewiarz.katolik.pl
Słowo Życia na XVIII Niedzielę w ciągu roku - "B
Obok siebie mieszkały dwie wdowy, każda z dwojgiem dzieci. Jedna była bogata,
a przy tym straszna sknera. Druga żyła w skrajnej nędzy. I oto pewnego dnia w domu tej
drugiej zabrakło pieniędzy i chleba. Poszła więc biedna matka do sąsiadki z prośbą
o kawałek chleba. Proszę o chleb dla dzieci, dla mnie nic – tłumaczyła nieśmiało. Sama
nie mam – odburknęła bogata wdowa, Bóg mi świadkiem. A gdybym miała choć
okruszynę, to niech się w kamień zamieni. I tak biedna wdowa została odprawiona
z kwitkiem. Wkrótce potem bogata matka chciała dać dzieciom kolację. Jakież jednak
było jej zdziwienie, gdy w szafie zamiast chleba znalazła kamienie. Nie przypuszczała,
że wykrętne zaklęcie stanie się szybko rzeczywistością. Dała dzieciom parę złotych
i wysłała do piekarza po świeży chleb. Dzieci wróciły po dobrej godzinie. Kosz zbył byt
ciężki, nie mogły poradzić, przystawały co krok. Nie wiedziały, że niosą kamienie. Nie
wiedziała tego również matka, ale gdy zajrzała do kosza, ugięły się jej nogi. Poszła
natychmiast do sklepu i nakupiła chleba, mleka, masła i mięsa. Skruszona zaniosła to
wszystko sąsiadce: okłamałam cię i – zgodnie z zaklęciem – każdy chleb zamienia się
w kamień. Jeżeli Bóg nie cofnie tej kary, dzieci moje umrą z głodu. Bóg przyjął
nawrócenie i kamienie znowu stały się chlebem. Bogata wdowa nauczyła się dzielić
chleb z tymi, którzy go nie mają.
(por. K. Wójtowicz, Glosarium).
Który chleb jest ważniejszy? Ten, który zapełnia nam żołądek, czy ten, który karmi
naszą duszę? Odpowiedź jest oczywista, ale jak żyć głodując? Kiedy myślimy o chlebie,
to najczęściej przychodzi nam na myśl ten codzienny, potrzebny dla ciała. W dzisiejszej
Ewangelii również dla tego właśnie chleba ludzie szukali Jezusa. „Szukacie Mnie... bo
jedliście chleb do sytości. To szukanie chleba codziennego Jezus wykorzystał, aby
powiedzieć, żeby nie troszczyć się o pokarm, który ginie, ale o „ten, który trwa na wieki,
a który da wam Syn Człowieczy”. Czy takie ustawienie problemu przez Jezusa oznacza,
że nie wolno nam troszczyć się o codzienny chleb? Przecież w modlitwie: „Ojcze nasz”
znajdujemy prośbę o chleb: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Skoro tę
modlitwę możemy wypowiadać każdego dnia, to wygląda na to, że jest ona ważna.
W życiorysie bł. Matki Teresy z Kalkuty można przeczytać taką historię. W stołówce,
którą prowadziła, skończyły się zapasy jedzenia. Ludzie byli głodni, a nie było niczego,
czym można by ich nakarmić. Sytuacja była naprawdę beznadziejna. Matka Teresa
udała się do kaplicy, uklękła i powiedziała: „Jezu, to Twoi biedni, nie moi. Nakarm ich!”.
Chwilę potem pod stołówkę podjechał wypełniony chlebem samochód od jednego
z darczyńców.... Może to cud, może przypadek, ale efekt był – głodni zostali nakarmieni.
Jakie przesłanie niesie to dla nas?
O chleb codzienny trzeba nam się troszczyć. Mało tego. Nie możemy siedzieć
i czekać aż stanie się cud i Bóg nas nakarmi. Trzeba nam być natomiast otwartym na
wszystkie możliwe rozwiązania. Ważne jest, aby – jak w przytoczonej na początki historii
– umieć dzielić się tym, co mamy, z bliźnimi. Ważne jest, aby innym pomagać
w zdobywaniu codziennego chleba. Ważna jest troska, aby nasi bliźni nie byli głodni.
Z drugiej jednak strony mamy tak zabiegać o chleb codzienny, żeby nie przesłonił on
nam troski o ten ważniejszy chleb, który daje nam Syn Człowieczy – czyli o chleb z nieba.
Co to za chleb? Tym chlebem jest „Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”.
Obok chleba codziennego najważniejszą naszą troską powinna być troska o Boga. Gdy
ludzie usłyszeli, jaki jest najważniejszy chleb – czytamy w Ewangelii – powiedzieli: „Panie,
dawaj nam zawsze tego chleba”. Kiedy więc w codziennej modlitwie „Ojcze nasz” prosimy
o chleb codzienny, prośmy także o ten chleb z nieba. Prośmy, abyśmy pośród spraw tego
świata potrafili troszczyć się o Boga i Jego sprawy w naszym życiu. Bo tylko ten Chleb
daje prawdziwe życie. Tylko ten Chleb zaspokoi każde nasze pragnienie. Warto o tym
pamiętać.
Ks. Andrzej Mojżeszko
W tym tygodniu patronują nam:
we wtorek, 7 sierpnia, bł. Edmund Bojanowski, wyznawca ( XIX w.) Edmund Bojanowski urodził się 1814 roku w Grabonogu w archidiecezji poznańskiej. Szlachcic, patriota, głęboko religijny - wybrał życie w celibacie, aby być bardziej wolnym i dyspozycyjnym dla królestwa Bożego. Angażował się szczególnie w służbie zaniedbanego ludu wiejskiego. W 1850 założył zakonne Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Zmarł 1871 roku w Górce Duchownej. Jest pionierem apostolatu
świeckich ściśle współpracujących z hierarchią kościelną;
w środę 8 sierpnia, św. Dominik, prezbiter (XII/XIII w.) założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, którego zadaniem jest szerzenie Ewangelii poprzez głoszenie
słowa i świadectwo życia;
w czwartek, 9 sierpnia, św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), dziewica
i męczennica, patronka Europy (XIX/XX w.) Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu
w 1891 roku, jako najmłodsza z jedenaściorga dzieci głęboko wierzącej rodziny żydowskiej. Po studiach uniwersyteckich oddała się pracy nauczycielskiej. W roku 1922
przyjęła chrzest i otrzymała imię Teresa, a w roku 1933 wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Kolonii. Od nawrócenia była przeświadczona, że jej życie będzie naznaczone
krzyżem. Wstępując do Karmelu, wybrała imiona Teresa Benedykta od Krzyża. Ze
względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru Echt w Holandii.
Tam została aresztowana, wywieziona do Oświęcimia, gdzie zginęła 9 sierpnia 1942
roku. Jest patronką Europy. Prośmy, by święta ta wyprosiła duchowe odrodzenie Starego Kontynentu;
w piątek, 10 sierpnia, św. Wawrzyniec, diakon i męczennik (III w.) Wawrzyniec był diakonem Kościoła rzymskiego. Poniósł śmierć męczeńską w 258 r. podczas prześladowania za cesarza Waleriana. Nad grobem św. Wawrzyńca cesarz Konstantyn Wielki
zbudował bazylikę. Kult świętego Męczennika rozpowszechnił się w Kościele już w IV
wieku;
w sobotę, 11 sierpnia, św. Klara, dziewica (XII/XIII w.) Klara urodziła się w Asyżu
w roku 1193. Idąc w ślady św. Franciszka założyła zakon żeński oparty na jego Regule. Zmarła 11 sierpnia 1253 r. w klasztorze św. Damiana w Asyżu.
Ogłoszenia parafialne
1. Czy możliwe jest, żeby człowiek nie był spragniony? Chyba nie. Ale dzięki wierze dane
nam jest coś, co wprowadza nas w inny wymiar życia, gdzie istnieje możliwość spełnienia
każdego pragnienia. Niech przypomina nam o tym ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii:
„Jam jest chleb życia. (…) Kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.
2. Jutro Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego, przypominając nam wydarzenie
na górze Tabor, gdy Jezus ujawnił swoje bóstwo wobec trzech wybranych uczniów. W ten
sposób pomógł im przyjąć w przyszłości prawdę o swoim zmartwychwstaniu. Msze św.
o godzinie 7:20, 18:00 oraz we Wdzydzach Tucholskich nad jeziorem o 16:00.
3. Przeżywamy sierpień – miesiąc trzeźwości. Podejmując wyrzeczenie picia napojów
alkoholowych, chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie
nieuporządkowanie w tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była coraz
silniejsza i bardziej konsekwentna.
4. O posprzątanie kościoła, który jest naszym domem zapraszamy w sobotę Parafian
z Wiela – lewą stronę ulicy Dąbrowskiej. Jednocześnie dziękujemy Parafianom z ulicy
Dąbrowskiej - strona prawa.
5. Nasza Parafia organizuje w dniach: 8 – 16 października 2012r. jesienną pielgrzymkę do
Włoch: część II. Odwiedzimy: Częstochowę, Kahlenberg, Loreto, Lanciano, Manopello, San
Giovanni Rotondo, San Marino, Florencję i Veronę. Szczegóły na parafialnej stronie
internetowej: www.kalwariawielewska.pl. Koszt 1850 zł. Zachęcamy do udziału.
6. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu. Postarajmy się o chwilę spotkania ze
Zbawicielem, ofiarując ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.
O przewodniczenie proszę grupę IV.
7. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie kolektą „specjalną” nas cele remontowe w naszej parafii. Ostatnia wyniosła 6.154 zł. Bóg zapłać.
Witamy serdecznie naszych Gości Wczasowiczów i zapraszamy do wspólnego
przeżywania Mszy świętych:
w tygodniu: - o godzinie 7:20 i 18:00
w niedzielę: - o godzinie 8:00; 10:00; 11:30 i 19:00 we Wielu
- o godzinie 13:00 we Wdzydzach Tucholskich nad jeziorem
- o godzinie 16:00 w Ośrodku Largo w Borsku
- o godzinie 17:00 w Ośrodku „Czarnowodzianka” w Borsku
ks. proboszcz Jan Flisikowski
ks. wikary Damian Drozdowski
Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja
Sanktuarium Kalwaryjskie
83-441 Wiele ul. Derdowskiego 1
www.kalwariawielewska.pl
e-mail: [email protected]
Opracowanie: msk