Kompakt sk³adaj¹cy sie z miski lejowej z odp³ywem poziomym i

Komentarze

Transkrypt

Kompakt sk³adaj¹cy sie z miski lejowej z odp³ywem poziomym i
60
765
180
100
390
725
320
680
40
130
165
155
380
425
630
155
280
360
Kompakt sk³adaj¹cy sie z miski lejowej z odp³ywem poziomym
i sp³uczki ceramicznej, 13200, seria IDOL

Podobne dokumenty