uaktualniony porządek spotkania Komisji Właścicieli Aptek 5 11 2014r

Komentarze

Transkrypt

uaktualniony porządek spotkania Komisji Właścicieli Aptek 5 11 2014r
Warszawa dnia 28.11.2014r
ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
tel. + 48 22 6354554, 8313858
fax. + 48 22 6352772
e-mail: [email protected]
Porządek spotkania Komisji Właścicieli Aptek Ogólnodostępnych
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
5 listopada 2014r.
Szanowni Koleżanki i Koledzy,
Na listopadowym spotkaniu Komisji Właścicieli Aptek OIA w Warszawie (środa, godz.
10.00, PTFarm, sala im. prof. B. Koskowskiego), prezentowany będzie kolejny z serii
wykładów dotyczących skutecznej polityki sprzedaży asortymentu w aptece. Zagadnienie
sprzedaży komplementarnej poruszane było na wyjazdowej sesji właścicieli w Uniejowie.
Prezentacja pt. "Sprzedaż komplementarna w aptece, w oparciu o wskazania i schematy
terapeutyczne oraz kategoryzację produktową" będzie kontynuacją tej tematyki.
Omówione zostaną również: projekt uchwały NRA w sprawie nagrody dla Prezesa NIA,
przebieg i wnioski z pierwszego spotkania Komisji Deontologii i Etyki Zawodowej
z kierownikiem aptek, która łamie zakaz reklamy. Zakończenie spotkania planowane jest
o godz. 13.00 – 13.30.
Porządek spotkania:
Porządek spotkania:
1. Wykład pt.: „Sprzedaż komplementarna w aptece, w oparciu o wskazania i schematy
terapeutyczne oraz kategoryzację produktową". Przedstawi Pan mgr farm. Maciej
Karbowiak.
2. Prezentację pt. : „ Realizacja recept w świetle najnowszych nowelizacji i interpretacji”
przedstawi Pan magr farm. Michał Byliniak.
3. Sprawy bieżące samorządu, dotyczące właścieli aptek. (omówienie najważniejszych
tematów poruszanych na październikowej Radzie OIA w Warszawie, podsumowanie
wyjazdowej sesji dla właścicieli aptek, która odbyła się we wrześniu br., projekt
uchwały NRA w sprawie nagrody dla Prezesa NIA, sprawy komisji Deontologii i Etyki
Zawodowej).
4. Podsumowanie i zakończenie spotkania.
Serdecznie zapraszam,
Wojciech Szkopański
Z-ca Prezesa ORA OIA w W-wie

Podobne dokumenty