Regulamin konkurencji na otwarcie sezonu

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkurencji na otwarcie sezonu
Regulamin konkurencji rekreacyjno - sportowych z okazji
OTWARCIA SEZONU NAWIGACYJNEGO
Do konkurencji przystępują reprezentacje klas gimnazjalnych.
Nieprzystąpienie do konkurencji wiąże się z dyskwalifikacją drużyny w tej konkurencji.
Do poszczególnych konkurencji można wymieniać skład, lecz tylko przed konkurencją, a nie w czasie jej trwania.
Główną nagrodą jest rejs statkiem szkolnym Mjr Sucharski.
lp
Konkurencja
Opis
1
Przeciąganie liny
Drużyny złożone z 5 osób przeciągają linę. Pary drużyn dobrane są losowo. Próbę
wykonuje się 1 raz. Punkt otrzymuje zwycięska drużyna.
2
Skoki w workach
Konkurencja polega na pokonaniu w jak najkrótszym czasie odcinka 15 m w worku,
skokami obunóż. Skacze 5 osób. Wyniki wszystkich członków drużyny będą
sumowane.
3
Kręcenie hula-hop
Udział bierze 5 uczniów. Konkurencja polega na kręceniu hula-hop w jak najdłuższym
czasie. Wyniki wszystkich członków drużyny będą sumowane.
4
Grupowe skoki przez
skakankę
Udział bierze 8 uczniów (2 osoby kręcą liną, a pozostałe 6 wykonuje skoki). Liczy się
liczba skoków wykonanych przez wszystkich skaczących. Drużyna ma prawo do 3 prób.
Zaliczamy najlepszy uzyskany wynik.
5
Trafianie do celu rzutką W konkurencji może wziąć udział maksymalnie 6 osób z klasy, które z wyznaczonego
ratowniczą
miejsca wykonują rzut rzutką w kierunku koła ratowniczego znajdującego się na
wodzie. Próba uznana jest za udaną, kiedy lina przetnie koło. Uczestnik odpada
z rywalizacji po pierwszym błędzie. Wygrywa osoba, która wykona bezbłędnie
wszystkie próby.
6
Wiązanie węzłów
żeglarskich
Udział bierze 3 uczniów z poszczególnych drużyn. Konkurencja polega na zawiązaniu
węzła w jak najkrótszym czasie. Wyniki wszystkich członków drużyny będą
sumowane.
7
Wymiana koła
samochodowego na
czas
Udział bierze 3 uczniów z poszczególnych drużyn. Konkurencja polega na wymianie
koła samochodowego w jak najkrótszym czasie. Ocenie podlegać będzie tylko jedna
próba wymiany koła.
8
Składanie klawiatury
komputerowej na czas
Udział bierze 3 uczniów z każdej drużyny. Konkurencja polega na złożeniu klawiatury
komputerowej w jak najkrótszym czasie. Ocenie podlegać będzie tylko jedna próba
złożenia klawiatury.
9
Zawody strzeleckie
z broni pneumatycznej
W konkurencji może wziąć udział maksymalnie 6 osób, które z wyznaczonego miejsca,
oddalonego od tarczy o 10 m, oddają po jednym strzale z pozycji stojącej. Ocenie
podlega suma 6 strzałów, oddanych przez każdą drużynę.