Konkurs mat-przyr - Świat wokół nas

Komentarze

Transkrypt

Konkurs mat-przyr - Świat wokół nas
Konkurs matematyczno-przyrodniczy
„Świat wokół nas”
Zadania – styczeń 2017
Autorzy:
•
Wioletta Dawicka
•
Anita Kucharczyk
•
Justyna Bąk-Górska
•
Agata Wiśniewska
AMERYKA PÓŁNOCNA
Nr
Zadania
1.
W marcu 1993 roku wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych nawiedził huragan
stulecia, przynosząc ze sobą ogromne opady śniegu. Gdyby cały ten śnieg
gwałtownie stopniał, to stan Nowy Jork zostałby pokryty warstwą wody o grubości
30 cm. Wiedząc, że stan Nowy Jork ma powierzchnię około 120 tys. km², oblicz, ile
litrów wody powstałoby ze stopionego śniegu?
2.
W 1858 roku w Kolumbii Brytyjskiej nad rzeką Fraser wybuchła „Gorączka złota”,
czyli napływ dużej liczby osób chcących się szybko wzbogacić na złożach złota.
Wcześniej o istnieniu złota w tym regionie wiedzieli tamtejsi Indianie, jednakże nie
przywiązywali do kruszcu większej wagi, bo nie byli świadomi jego wartości. Sytuacja
zmieniła się na początku lat 50., kiedy to zaczęto znosić połyskujące kamyki do Fortu
Kamloops, w którym biali handlarze chętnie je skupowali. Wiadomość o pokładach
złota szybko rozniosła się po świecie, ściągając do niemal bezludnej kolonii ponad 30
tysięcy poszukiwaczy: Amerykanów, Brytyjczyków, Kanadyjczyków i Chińczyków.
Określ właściwości fizyczne złota:
1) Podaj stan skupienia i rodzaj budowy wewnętrznej.
2) Czy złoto jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym?
3) Podaj gęstość i ciepło właściwe.
4) Podaj twardość w skali Mohsa
5) Podaj prędkość rozchodzenia się dźwięku w złocie.
6) Podaj temperaturę topnienia i wrzenia.
INNOWCJA PEDAGOGICZNA „ŚWIAT WOKÓŁ NAS”
Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście
3.
2016/2017
Mając dane:
- Przylądek Murchisona 71°58' N i Przylądek Punta Mariato 7°12' N
- Przylądek Księcia Walii 168°05' W i Cape St. Charles 55°40' W
- 1° łuku południka wynosi w przybliżeniu 111 km.
1) Oblicz rozciągłość południkową (w km) i równoleżnikową (w stopniach)
Ameryki Północnej.
2) Oblicz, jaka jest różnica czasu słonecznego między przylądkami wysuniętymi
najbardziej na wschód i zachód kontynentu?
4.
Amerykański film fabularny pt. „Wodny świat” przedstawia przyszłość odległą od nas
o około 500 lat. W wyniku globalnego ocieplenia czapy lodowe na biegunach
stopniały, zalewając wodą wszystkie kontynenty. Ocalała ludzkość żyje w pływających
miastach. Najcenniejszym towarem jest słodka woda. Kamil, zainspirowany filmem,
odszukał w książce rysunek zestawu, który można wykorzystać, aby otrzymać wodę
słodką z wody słonej.
Źródło: Gallagher R. M., Ingram P., Whitehead P. (1996) Nowe vademecum ucznia.
Chemia. Warszawa: Bertelsmann, s. 25.
A: Korzystając z rysunku, oceń prawdziwość poniższych zdań.
Lp. Zdanie
1)
W miarę upływu czasu w probówce po lewej stronie
ilość wody będzie maleć.
Prawda czy fałsz?
Prawda /
Fałsz
2) W probówce po prawej stronie będzie wytrącać się sól.
Prawda /
Fałsz
3) Wyjęcie korka spowoduje szybsze stopienie lodu.
Prawda /
Fałsz
Strona 2 z 3
INNOWCJA PEDAGOGICZNA „ŚWIAT WOKÓŁ NAS”
Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście
2016/2017
B: Śnieg powstaje wskutek zestalenia w atmosferze ziemskiej pary wodnej. Jak
nazywa się to zjawisko?
C: Jak nazywa się proces otrzymywania soli ze słonej wody np. wskutek
odparowania wody?
5.
Przeczytaj tekst dotyczący lasów liściastych strefy umiarkowanej, a następnie
wykonaj kolejne polecenia. Sprawdź w słowniku ekologicznym, jakie wyróżniamy
typy rozmieszczenia organizmów, jakie zależności w przyrodzie występują między
organizmami oraz znaczenie pojęcia konsumenci.
Lasy liściaste to naturalne ekosystemy w strefie umiarkowanej Europy i Ameryki
Północnej; występują one także w krainach o umiarkowanym klimacie na półkuli
południowej. Gdy zima odchodzi, las się zazielenia. Najpierw pojawiają się
przylaszczki i zawilce, które wydają kwiaty i owoce zanim korony drzew pokryją się
liśćmi, pozbawiając je słonecznego światła. Drzewa, takie jak: dęby, buki, klony,
jesiony, wytwarzają liście. Jednak często ich liście są zjadane przez dorosłe owady i
ich larwy. Obfitość owadów zapewnia ptakom, takim jak pliszka czy sikora, bogate
w białko pożywienie dla piskląt. Również jeże odżywiają się owadami. Jelenie i
sarny żywią się roślinami runa leśnego. We wszystkich piętrach lasu żyją
drapieżniki. Polujące pająki atakują małe bezkręgowce na dnie lasu, a wysoko w
górze drapieżne jastrzębie i krogulce polują na małe ptaki. Jesienią niektóre ptaki
szykują się do odlotu. Sójki szukają żołędzi. Liście drzew i krzewów stają się
brązowe, czerwone i złote. Grzyby, takie jak koźlarze, wyrastają w pobliżu brzóz.
A. Wypisz nazwy rodzajowe wszystkich konsumentów.
B. Określ zależność między wymienionymi organizmami.
Organizm I
Organizm II
zawilec
dąb
dąb
brudnica
koźlarz
brzoza
Zależność
C. Uzupełnij zdanie.
Jastrzębie i krogulce charakteryzuje rozmieszczenie .........................................
D. Utwórz łańcuch pokarmowy, który istnieje w lesie liściastym strefy
umiarkowanej.
bakterie i grzyby
Strona 3 z 3