zaprasza - MOSiR Bolesławiec

Komentarze

Transkrypt

zaprasza - MOSiR Bolesławiec
Nogent-sur-Marne
Bolesławiec
Prezydent Bolesławca
ZAPRASZA
na
„Nogent Baltard” – biegi na 10 km
W związku z otrzymanym od Mera miasta partnerskiego Nogent-sur-Marne zaproszeniem
do udziału w imprezie sportowej „Nogent Baltard” – biegi na 10 km,
Prezydent Miasta Bolesławiec gorąco zaprasza mieszkańców Bolesławca zainteresowanych wzięciem udziału w tej
imprezie do zgłaszania swoich kandydatur w celu wyłonienia 4 osobowej Reprezentacji Bolesławca.
W zawodach, które odbędą się w dniu 12 maja 2013 r. w Nogent-sur-Marne (Francja) mogą wystartować osoby
pełnoletnie (kobiety, mężczyźni), zarówno amatorzy i zawodnicy z licencjami sportowymi.
Termin składania zgłoszeń: do godz. 15.00 w dniu 5.04.2013 r. w siedzibie MOSiR Bolesławiec przy ul. Spółdzielczej 2 (Stadion Miejski).
Kartę zgłoszenia można pobrać w MOSiR Bolesławiec lub ze strony: mosir.boleslawiec.pl.
O terminie i miejscu przeprowadzenia biegów eliminacyjnych wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni indywidualnie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu
ul. Spółdzielcza 2, 59-700 Bolesławiec tel./fax 75/ 732 38 86,
e-mail: [email protected], www.mosir.boleslawiec.pl
KARTA ZGŁOSZENIA
Impreza:
Data i miejsce:
Nogent-sur-Marne
Bolesławiec
„Nogent Baltard” – biegi na 10 km
12 maja 2013r., Nogent-sur-Marne (Francja)
NAZWISKO
IMIĘ
DATA URODZENIA
ADRES
KONTAKT
(telefon lub e-mail)
Osiągnięcia sportowe
(informacja dodatkowa,
nieobowiązkowa)
Oświadczenia uczestnika.
1. Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w biegu w ramach imprezy „Nogent Baltard”
i biegu eliminacyjnym oraz że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału ww
biegach.
2. Oświadczam, że wypełniłem formularz zgłoszeniowy kompletnie i zgodnie z prawdą.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
imprezy.
4. Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność i ponoszę osobistą odpowiedzialność
za wszelkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób,
a także nie będę wnosił żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia
zdarzeń losowych podczas trwania imprezy oraz ewentualnych szkód rzeczowych, które
wystąpią przed, w trakcie i po biegach.
……………………………………………..
Imię i nazwisko składającego oświadczenie
…………………………….
data i podpis
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu
ul. Spółdzielcza 2, 59-700 Bolesławiec tel./fax 75/ 732 38 86,
e-mail: [email protected], www.mosir.boleslawiec.pl