Uniwersytet_szczecinski_-_wod

Komentarze

Transkrypt

Uniwersytet_szczecinski_-_wod
PRZEDMIAR ROBÓT
Obiekt
Budowa
Inwestor
Biuro kosztorysowe
Sporządził
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Szczecin, ul. Mickiewicza - Tarczyńskiego, dz nr 40/4 obr.1023 Szczecin
Uniwersytet Szczeciński, ul. Papieża Jana Pawła II, 70-458 Szczecin
NORMAN Bartłomiej Siekierkowski
ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50 fax 52 552 96 78
Wojciech Rutkowski
Bydgoszcz kwiecień 2011 r.
"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
Rodos 6.8.9.2 [9834]
Tabela elementów scalonych
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Opis robót
1. INSTALACJE WEWNĘTRZNE
1.1. Instalacja wodociągowa
1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.3. Instalacja kanalizacji technologicznej
Razem
Podatek VAT
Ogółem kosztorys
Strona 2/25
Wartość
J.O.
Ilość
Wskaźnik
Rodos 6.8.9.2 [9834]
Tabela elementów szczegółowa
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Opis robót
Robocizna Materiały
1. INSTALACJE WEWNĘTRZNE
1.1. Instalacja wodociągowa
1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.3. Instalacja kanalizacji technologicznej
Razem
Podatek VAT
Ogółem kosztorys
Strona 3/25
Sprzęt
Kz
Kp
Zysk
Ogółem
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
1. INSTALACJE WEWNĘTRZNE
1.1. Instalacja wodociągowa
1 KNR 2-15W 0144/14 - analogia Zestaw hydroforowy typu COR-2 MVISE
806/VR-P
1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
r-g
Materiały
Zestaw hydroforowy typu COR-2 MVISE 806/VR-P
kpl
Materiały pomocnicze
%
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
Żuraw samojezdny kołowy 5t
2
KNR-W 2-15 0507/01 Zmiękczacz TW Gastro RX 05TK
1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Zmiękczacz TW Gastro RX 05TK
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Środek transportowy (1)
Żuraw samochodowy (1)
3
4
5
KNR-W 2-15 0106/07 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy
nominalnej 65mm
1,7+1,2+0,9+1,5+0,4+3+3,6+2,4+0,8+2,3+5,8+38,2+8,4+3,7+4,2+1,3+3,7+2+3,
3+2,2+1,3 = 91,900m
91,900 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=65mm
Łączniki żeliwne ocynkowane 65mm
Uchwyty do rur d=65mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
KNR-W 2-15 0106/06 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy
nominalnej 50mm
3,9+1,5+2+6,4+3,3+5+5,1 = 27,200m
27,200 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=50mm
Łączniki żeliwne ocynkowane 50mm
Uchwyty do rur d=50mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
KNR-W 2-15 0106/05 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy
nominalnej 40mm
5,8+3,3+3,8+3+4,0+1,8 = 21,700m
21,700 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Strona 4/25
Norma
Cena
41,2*10
1
1,5
m-g
m-g
2,26
2,26
r-g
13,9
szt
%
1
3
m-g
m-g
0,52
0,52
r-g
0,678
m
szt
szt
%
1,02
0,38
0,42
1,5
m-g
0,0326
r-g
0,582
m
szt
szt
%
1,02
0,47
0,42
1,5
m-g
0,0261
r-g
0,512
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=40mm
m
Łączniki żeliwne ocynkowane 40mm
szt
Uchwyty do rur d=40mm
szt
Materiały pomocnicze
%
6
7
8
9
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
KNR-W 2-15 0106/04 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy
nominalnej 32mm
0,6+4,7+2,7+2,8+1,8 = 12,600m
12,600 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=32mm
Łączniki żeliwne ocynkowane 32mm
Uchwyty do rur d=32mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
KNR-W 2-15 0106/03 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy
nominalnej 25mm
4+3,6+1,6+5,5+2,3+7,6+6+4+2,1+4+2,9+2,3+1,7 = 47,600m
47,600 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=25mm
Łączniki żeliwne ocynkowane 25mm
Uchwyty do rur d=25mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
KNR-W 2-15 0106/02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy
nominalnej 20mm
5,4+2,4+2,3+1,8+3,6+1,6+2,9+2,6+2,8+3,4+1,7+4,5+1,8+5+3+2,3+4+2,2+5,3+
3,4+3,8+1,1+2,3+4+6,8+1,4+2,8 = 84,200m
84,200 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=20mm
Łączniki żeliwne ocynkowane 20mm
Uchwyty do rur d=20mm
Materiały pomocnicze
Strona 5/25
Norma
1,02
0,42
0,47
1,5
m-g
0,0186
r-g
0,465
m
szt
szt
%
1,03
0,44
0,52
1,5
m-g
0,0165
r-g
0,382
m
szt
szt
%
1,03
0,57
0,52
1,5
m-g
0,0129
r-g
0,354
m
szt
szt
%
1,03
0,62
0,7
1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
m-g
KNR-W 2-15 0106/01 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy
nominalnej 15mm
1,7+0,7+1,8+2,3+1+0,8+1,6+1,5+2,6+1,8+0,7+3,3+0,8+2,4+2+0,7+2,2+5,7+3,1
+0,7+2,3+7,5+4,5+2,3+1,7+2,2+2+5,7+3,9+2,9+5+2+3,4+0,9+4,6+1,2+2,2+2+1
,2+2,1+4,7+2,6+7,7+2,3+5,9+0,4+5,4+9,8+2,3+14 = 152,100m
152,100 m
Robocizna
Robotnicy
r-g
Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm
m
Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm
szt
Uchwyty do rur d=15mm
szt
Materiały pomocnicze
%
0,0085
0,307
1,03
0,54
0,7
1,5
Cena
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
10 KNR-W 2-15 0111/04 Rurociągi z PP PN16 o średnicy zewnętrznej 40x5,5mm
0,6+3,3+0,9+5,8 = 10,600m
10,600 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rurociągi z PP PN16 o średnicy zewnętrznej 40x5,5mm
Kształtki z polipropylenu 40mm
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=40mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
11 KNR-W 2-15 0111/03 Rurociągi z PP PN16 o średnicy zewnętrznej 32x4,4mm
0,6+3,3+0,9+5,8+38,2+8,4+3,7+4,2+1,3+6,4+3,3+3,3+4 = 83,400m
83,400 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rurociągi z PP PN16 o średnicy zewnętrznej 32x4,4mm
Kształtki z polipropylenu 32mm
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=32mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
12 KNR-W 2-15 0111/02 Rurociągi z PP PN16 o średnicy zewnętrznej 25x3,5mm
38,2+8,4+3,7+4,2+1,3+3,7+6,4+3,3+3,3+3,8+3+5+5+4+2,8 = 96,100m
96,100 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rurociągi z PP PN16 o średnicy zewnętrznej 25x3,5mm
Kształtki z polipropylenu 25mm
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=25mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
13 KNR-W 2-15 0111/01 Rurociągi z PP PN16 o średnicy zewnętrznej 20x2,8mm
3,7+2+3,3+4,4+3,8+3+5+4+4+5,3+3,4+0,9+1,6+5,5+3,8+2,3+7,6+5+4+4+6,8+4
+2,8+5,9 = 96,100m
96,100 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rurociągi z PP PN16 o średnicy zewnętrznej 20x2,8mm
Kształtki z polipropylenu 20mm
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=20mm
Materiały pomocnicze
Strona 6/25
Norma
m-g
0,0066
r-g
0,369
m
szt
szt
%
1,08
0,72
1
1,5
m-g
0,0035
r-g
0,344
m
szt
szt
%
1,08
0,83
1,11
1,5
m-g
0,0025
r-g
0,314
m
szt
szt
%
1,08
0,9
1,25
1,5
m-g
0,0019
r-g
0,286
m
szt
szt
%
1,1
1,12
1,43
1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
m-g
14 KNR-W 2-15 0111/01 Rurociągi z PP PN16 o średnicy zewnętrznej 16x2,2mm
2+3,3+2,3+1,7+1,8+2,3+1+2,6+3,4+1,6+1,7+2,6+1,8+0,8+4,5+3,3+1,8+0,8+2,4
+2+2,8+5,7+3,1+2,3+2,3+7,5+4+4,5+2,3+1,7+5,7+5,7+3,9+2,9+5+5,3+3,4+4,6
+1,2+1,6+5,5+2,2+4,7+7,6+4+4+2,6+2,9+2,9+7,7+2,3+0,4+5,4+5,4+9,8+2,3 =
188,900m
188,900 m
Robocizna
Robotnicy
r-g
Materiały
0,0017
0,286
Cena
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Rurociągi z PP PN16 o średnicy zewnętrznej 16x2,2mm
m
Kształtki z polipropylenu 16mm
szt
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=16mm
szt
Materiały pomocnicze
%
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
15 KNR-W 2-15 0130/07 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 65mm
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Zawory odcinające o średnicy nominalnej 65mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
16 KNR-W 2-15 0130/06 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
17 KNR-W 2-15 0130/04 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
18 KNR-W 2-15 0130/01 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Zawory wodne przelotowe proste 15mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Środek transportowy (1)
19 KNR-W 2-15 0130/02 Zawory cyrkulacyjne OVENTROP typ AQUASTROM T
plus o średnicy nominalnej 20mm
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Zawory cyrkulacyjne OVENTROP typ AQUASTROM T plus o średnicy
nominalnej 20mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
20 KNR-W 2-15 0115/06 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach
stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o
połączeniu sztywnym o, średnicy nominalnej 50mm
3,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Strona 7/25
Norma
1,1
1,12
1,43
1,5
m-g
0,0017
r-g
0,535
szt
%
1
0,5
m-g
0,042
r-g
0,425
szt
%
1
0,5
m-g
0,021
r-g
0,315
szt
%
1
0,5
m-g
0,009
r-g
0,213
szt
%
1
0,5
m-g
0,003
r-g
0,237
szt
1
%
0,5
m-g
0,005
r-g
0,783
Cena
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Materiały
Łączniki żeliwne ocynkowane 50mm
szt
Uchwyty do rur d=50mm
szt
Materiały pomocnicze
%
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
21 KNR-W 2-15 0115/03 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach
stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o
połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 25mm
6,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Łączniki żeliwne ocynkowane 25mm
Uchwyty do rur d=25mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
22 KNR 2-15w 0142/02 Hydrant wewnętrzny DN 52 wnękowy z wężem płasko
składanym l=20m i miejscem na gaśnicę
3,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Hydrant wewnętrzny DN 52 wnękowy z wężem płasko składanym l=20m i
miejscem na gaśnicę
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
23 KNR 2-15w 0142/02 Hydrant wewnętrzny DN 25 wnękowy z wężem
półsztywnym l=30m i miejscem na gaśnicę
6,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Hydrant wewnętrzny DN 25 wnękowy z wężem półsztywnym l=30m i miejscem
na gaśnicę
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
24 KNR 2-15w 0135/01 Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm
8,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
25 KNR 2-15w 0130/01 Zawory antyskażeniowe typ HA o średnicy nominalnej
15mm
8,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Zawory antyskażeniowe typ HA o średnicy nominalnej 15mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
Strona 8/25
Norma
Cena
4
1
1,5
m-g
0,022
r-g
0,398
szt
szt
%
4
1
1,5
m-g
0,008
r-g
1,32
szt
1
%
1,5
m-g
0,09
r-g
1,32
szt
1
%
1,5
m-g
0,09
r-g
0,171
szt
%
1
0,5
m-g
0,002
r-g
0,213
szt
%
1
0,5
m-g
0,003
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
26 KNR 0-31 0107/05 Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie
stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych
40,000 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III
r-g
Robotnicy gr.I
r-g
Materiały
Kształtki z gwintem o średnicy 15x1/2"
Tuleje wspomagające 15mm
Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
27 KNR 0-31 0107/05 Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie
stalowym o średnicy nominalnej 15mm do pisuaru
15,000 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III
Robotnicy gr.I
Materiały
Kształtki z gwintem o średnicy 15x1/2"
Tuleje wspomagające 15mm
Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
28 KNR 0-31 0107/01 Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej
15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej
27+5+2+6 = 40,000szt
40,000 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III
Robotnicy gr.I
Materiały
Podejście pod baterię
Szyny montażowe
Tuleje wspomagające 15mm
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane o średnicy 15mm
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
29 KNR 2-15w 0137/02 Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm
28,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
30 KNR 2-15w 0137/02 Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm
11,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Baterie zmywakowe stojące 15mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
Strona 9/25
Norma
Cena
0,32
0,04
szt
szt
szt
1,03
1
1
m-g
0,01
r-g
r-g
0,32
0,04
szt
szt
szt
1,03
1
1
m-g
0,01
r-g
r-g
0,35
0,03
szt
szt
szt
szt
szt
2
1
2
2
4
m-g
0,01
r-g
0,957
szt
%
1
0,5
m-g
0,009
r-g
0,957
szt
%
1
0,5
m-g
0,009
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
31 KNR-W 2-15 0137/09 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy
nominalnej 15mm
3,000 szt
Robocizna
Robotnicy
r-g
Materiały
Baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwnym d=15mm
szt
Materiały pomocnicze
%
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
m-g
32 KNR-W 2-15 0135/01 Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm
40,000 szt
Robocizna
Robotnicy
r-g
Materiały
Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm
szt
Materiały pomocnicze
%
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
m-g
33 KNR-W 2-15 0135/01 Zawory spustowe do pisuaru o średnicy nominalnej 15mm
15,000 szt
Robocizna
Robotnicy
r-g
Materiały
Zawory spustowe do pisuaru o średnicy nominalnej 15mm
szt
Materiały pomocnicze
%
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
34 KNR-W 2-15 0126/04 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur
żeliwnych i stalowych w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do
65mm
91,9+27,2+21,7+12,6+47,6+84,2+138,1+14 = 437,300m
437,300 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm
Zawory mosiężne proste d=15mm
Zawory zwrotne mosiężne d=15mm
Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
35 KNR-W 2-15 0127/04 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do 90mm
10,6+83,4+96,1+96,1+188,9 = 475,100m
475,100 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rury z PVC bezkielichowe 1MPa d=20mm
Zawory mosiężne proste d=15mm
Zawory zwrotne mosiężne d=15mm
Kształtki z PVC ciśn. gwintowane d=20mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
36 KNR-W 2-15 0128/02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
437,3+475,1 = 912,400m
Strona 10/25
Norma
0,877
1
0,5
0,014
0,171
1
0,5
0,002
0,171
1
0,5
m-g
0,002
r-g
0,08
m
szt
szt
szt
%
0,02
0,002
0,002
0,006
1,5
m-g
0,0001
r-g
0,116
m
szt
szt
szt
%
0,02
0,002
0,002
0,006
1,5
m-g
0,0001
Cena
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
912,400 m
Robocizna
Robotnicy
r-g
37 KNR 0-34 0101/19 Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o
średnicy zewnętrznej 40mm otulinami Thermaflex FRZ
10,600 m
Robocizna
Izolarze gr.II
r-g
Robotnicy gr.I
r-g
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 30mm/40mm
Klej Thermaflex 474
Taśma Thermatape FR 3x50mm
Klipsy montażowe Thermaclips
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
38 KNR 0-34 0101/19 Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o
średnicy zewnętrznej 32mm otulinami Thermaflex FRZ
83,400 m
Robocizna
Izolarze gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 30mm/32mm
Klej Thermaflex 474
Taśma Thermatape FR 3x50mm
Klipsy montażowe Thermaclips
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
39 KNR 0-34 0101/15 Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o
średnicy zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex FRZ
96,100 m
Robocizna
Izolarze gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 25mm/25mm
Klej Thermaflex 474
Taśma Thermatape FR 3x50mm
Klipsy montażowe Thermaclips
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
40 KNR 0-34 0101/10 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o
średnicy zewnętrznej 20mm otulinami Thermaflex FRZ
96,100 m
Robocizna
Izolarze gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm/20mm
Klej Thermaflex 474
Taśma Thermatape FR 3x50mm
Klipsy montażowe Thermaclips
Materiały pomocnicze
Strona 11/25
Norma
0,0556
0,1054
0,1054
m
dm3
m
szt
%
1,1
0,0261
0,1697
6
3
m-g
0,00705
r-g
r-g
0,1054
0,1054
m
dm3
m
szt
%
1,1
0,0261
0,1697
6
3
m-g
0,00705
r-g
r-g
0,1054
0,1054
m
dm3
m
szt
%
1,1
0,0225
0,1524
6
3
m-g
0,00585
r-g
r-g
0,0949
0,0949
m
dm3
m
szt
%
1,1
0,0159
0,098
6
3
Cena
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
m-g
41 KNR 0-34 0101/10 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o
średnicy zewnętrznej 16mm otulinami Thermaflex FRZ
188,9+14 = 202,900m
202,900 m
Robocizna
Izolarze gr.II
r-g
Robotnicy gr.I
r-g
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm/16mm
Klej Thermaflex 474
Taśma Thermatape FR 3x50mm
Klipsy montażowe Thermaclips
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
42 KNR 0-34 0101/08 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o
średnicy zewnętrznej 65mm otulinami Thermaflex FRZ
91,900 m
Robocizna
Izolarze gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm/65mm
Klej Thermaflex 474
Taśma Thermatape FR 3x50mm
Klipsy montażowe Thermaclips
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
43 KNR 0-34 0101/08 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o
średnicy zewnętrznej 50mm otulinami Thermaflex FRZ
27,200 m
Robocizna
Izolarze gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm/50mm
Klej Thermaflex 474
Taśma Thermatape FR 3x50mm
Klipsy montażowe Thermaclips
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
44 KNR 0-34 0101/07 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o
średnicy zewnętrznej 40mm otulinami Thermaflex FRZ
21,700 m
Robocizna
Izolarze gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm/40mm
Klej Thermaflex 474
Taśma Thermatape FR 3x50mm
Klipsy montażowe Thermaclips
Materiały pomocnicze
Strona 12/25
Norma
0,00205
0,0949
0,0949
m
dm3
m
szt
%
1,1
0,0159
0,098
6
3
m-g
0,00205
r-g
r-g
0,1122
0,1121
m
dm3
m
szt
%
1,15
0,0161
0,1499
5
3
m-g
0,00505
r-g
r-g
0,1122
0,1121
m
dm3
m
szt
%
1,15
0,0161
0,1499
5
3
m-g
0,00505
r-g
r-g
0,0863
0,0862
m
dm3
m
szt
%
1,1
0,0135
0,111
6
3
Cena
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
m-g
45 KNR 0-34 0101/07 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o
średnicy zewnętrznej 32mm otulinami Thermaflex FRZ
12,600 m
Robocizna
Izolarze gr.II
r-g
Robotnicy gr.I
r-g
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm/32mm
Klej Thermaflex 474
Taśma Thermatape FR 3x50mm
Klipsy montażowe Thermaclips
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
46 KNR 0-34 0101/07 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o
średnicy zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex FRZ
29,500 m
Robocizna
Izolarze gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm/25mm
Klej Thermaflex 474
Taśma Thermatape FR 3x50mm
Klipsy montażowe Thermaclips
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
47 KNR 0-34 0101/06 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o
średnicy zewnętrznej 20mm otulinami Thermaflex FRZ
84,200 m
Robocizna
Izolarze gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm/20mm
Klej Thermaflex 474
Taśma Thermatape FR 3x50mm
Klipsy montażowe Thermaclips
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
48 KNR 0-34 0101/06 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o
średnicy zewnętrznej 15mm otulinami Thermaflex FRZ
138,100 m
Robocizna
Izolarze gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm/15mm
Klej Thermaflex 474
Taśma Thermatape FR 3x50mm
Klipsy montażowe Thermaclips
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Strona 13/25
Norma
0,00305
0,0863
0,0862
m
dm3
m
szt
%
1,1
0,0135
0,111
6
3
m-g
0,00305
r-g
r-g
0,0863
0,0862
m
dm3
m
szt
%
1,1
0,0135
0,111
6
3
m-g
0,00305
r-g
r-g
0,0777
0,0776
m
dm3
m
szt
%
1,1
0,011
0,0738
6
3
m-g
0,00135
r-g
r-g
0,0777
0,0776
m
dm3
m
szt
%
1,1
0,011
0,0738
6
3
Cena
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Samochód dostawczy do 0,9t
m-g
1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
49 KNR-W 2-15 0203/03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach,
wewnątrz budynków o średnicy 110mm
60,63+4,74+1,26+1,2+2,12+1,6+0,8+1,04+1,17+1,17+0,62+5,27+0,35+1,08 =
83,050m
83,050 m
Robocizna
Robotnicy
r-g
Materiały
Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm
m
Kształtki z PVC kanalizacyjne d=110mm
szt
Materiały pomocnicze
%
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
m-g
50 KNR-W 2-15 0208/03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110mm
5,5+5,6+3,2+8,08+3,93+2,9+11,67+1,55+4,03+1,04+0,37+23,6+3,4+3,9+0,9+5
+3,3+2,3+20,4+0,7+4+4,2+1,67+4+2,87+11,1+5,3+1+3,4+5,1+1,8+2,8+19,8+2,
8+4,7+0,8+5,8+1,5+3,8+19,9+5,4+13,9+6+2,3 = 245,310m
245,310 m
Robocizna
Robotnicy
r-g
Materiały
Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm
m
Kształtki z PVC kanalizacyjne d=110mm
szt
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=110mm
szt
Materiały pomocnicze
%
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
51 KNR-W 2-15 0208/02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 75mm
0,7+2,7+2,9+4,1+2,2+1+5,2+1,9 = 20,700m
20,700 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=75mm
Kształtki z PVC kanalizacyjne d=75mm
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=75mm
Materiały pomocnicze
Norma
0,00135
0,253
0,96
0,52
1,5
0,0099
0,267
0,93
0,6
0,8
1,5
m-g
0,0172
r-g
0,228
m
szt
szt
%
1
0,47
0,8
1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
m-g
52 KNR-W 2-15 0208/01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50mm
3,3+0,8+3,6+1,9+0,4+0,4+2+3,1+0,8+0,8+2,5+3,2+1,8+0,8+1,5+0,8+8+4,4+4,1
+12,12+2,5+5,5+1,2+1,8+1,2+1,7+3,4+1,6+2,3+0,4+6*0,4+1,8+0,6+4,2+2,7+1,
6+0,8 = 92,020m
92,020 m
Robocizna
Robotnicy
r-g
Materiały
Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=50mm
m
Kształtki z PVC kanalizacyjne d=50mm
szt
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=50mm
szt
Materiały pomocnicze
%
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
53 KNR-W 2-15 0112/04 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o średnicy
zewnętrznej 40mm
63,000 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=40mm
Strona 14/25
0,009
0,177
1,04
0,36
1
1,5
m-g
0,0056
r-g
0,336
m
1,08
Cena
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Kształtki z polietylenu 40mm
szt
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=40mm
szt
Materiały pomocnicze
%
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
54 KNR 2-15U2 0102/01 - analogia Montaż gotowych elementów stelażu do
zabudowy lekkiej
37,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Elementy stelażu do zabudowy lekkiej
55 KNR 2-15u2 0104/01 Montaż misek ustępowych lejowych na gotowym
elemencie montażowym
37,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Miski ustępowe lejowa zawieszane
Sedesy "kompakt" z polistyrenu
56 KNR 2-15u2 0105/01 Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych
37,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Przyciski do spłuczek podtynkowych
57 KNR 2-15U2 0102/01 - analogia Montaż gotowych elementów stelażu do
zabudowy lekkiej - dla niepełnosprawnych
3,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Elementy stelażu do zabudowy lekkiej - dla niepełnosprawnych
58 KNR 2-15u2 0104/01 Montaż misek ustępowych dla niepełnosprawnych na
gotowym elemencie montażowym
3,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Poręcze
Miski ustępowe dla niepełnosprawnych
Sedesy "kompakt" z polistyrenu
59 KNR 2-15u2 0105/01 Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych
3,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Przyciski do spłuczek podtynkowych
60 KNR 2-15U2 0102/01 - analogia Montaż gotowych elementów stelażu do
zabudowy lekkiej
15,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Elementy stelażu do zabudowy lekkiej
61 KNR 2-15u2 0104/02 Montaż pisuaru na gotowym elemencie montażowym
15,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Pisuary porcelanowe
62 KNR 2-15u2 0203/03 Armatura elektroniczna spłukująca pisuary sterowana
podczerwienią, zasilanie 230V
Strona 15/25
Norma
0,47
1
1,5
m-g
0,0034
r-g
0,72
kpl
1
r-g
0,54
szt
szt
1
1
r-g
0,35
szt
1
r-g
0,72
kpl
1
r-g
0,54
kpl
szt
szt
1
1
1
r-g
0,35
szt
1
r-g
0,72
kpl
1
r-g
0,41
szt
1
Cena
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
15,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
r-g
Materiały
Armatura spłukująca do pisuaru elektroniczna, sterowana podczerwienią,
kpl
zasilanie 230V
63 KNR 2-15w 0230/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
25,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
r-g
Materiały
Umywalki porcelanowe
szt
Wsporniki do umywalek
szt
Syfony umywalkowe ze spustem
szt
Materiały pomocnicze
%
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
64 KNR 2-15w 0230/02 Umywalki dla niepełnosprawnych, poręcz stalowa
3,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Poręcze
Umywalki dla niepełnosprawnych
Wsporniki do umywalek
Syfony umywalkowe
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
65 KNR-W 2-15 0232/02 Kabina natryskowa
3,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Kabina natryskowa
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
66 KNR-W 2-15 0229/05 Zlewozmywak
5,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Zlewozmywak
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
67 KNR-W 2-15 0218/02 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy
50mm
5,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
68 KNR-W 2-15 0216/02 Wpusty podłogowe Ecoguss
11,000 szt
Robocizna
Strona 16/25
Norma
Cena
0,55
1
1,95
1
1
1
1
m-g
0,14
r-g
1,95
kpl
szt
szt
szt
%
1
1
1
1
1
m-g
0,14
r-g
0,96
szt
%
1
1
m-g
0,11
r-g
1,26
szt
%
1
1
m-g
0,22
r-g
0,21
szt
%
1
1
m-g
0,01
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Robotnicy
r-g
Materiały
Wpusty podłogowe Ecoguss
szt
Materiały pomocnicze
%
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
69 KNR-W 2-15 0216/02 Wpusty podłogowe technologiczny Ferrofix
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Wpusty podłogowe technologiczny Ferrofix
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
70 KNR 2-15w 0222/02 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm
12,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 110mm
Materiały pomocnicze
71 KNR-W 2-15 0222/02 - analogia Zawór napowietrzający o średnicy 110mm
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Zawór napowietrzający o średnicy 110mm
Materiały pomocnicze
72 KNR 2-15W 0213/05 - analogia Rury wywiewne z PVC o połączeniu
wciskowym, o średnicy 160/110mm
6,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rury wywiewne z PVC d=160/110mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
73 KNR-W 2-15 0211/03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o
średnicy 110mm
40 = 40,000 podejść
40,000 podejść
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Kształtki z PVC kanalizacyjne d=110mm
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=110mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
74 KNR-W 2-15 0211/01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o
średnicy 50mm
15+27+2+5 = 49,000 podejść
49,000 podejść
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Kształtki z PVC kanalizacyjne d=50mm
Strona 17/25
Norma
0,65
1
1
m-g
0,1
r-g
0,65
szt
%
1
1
m-g
0,1
r-g
0,38
szt
%
1
1
r-g
0,38
szt
%
1
1
r-g
0,34
szt
%
1
1,5
m-g
0,03
r-g
1,27
szt
szt
%
3,1
1
1,5
m-g
0,018
r-g
0,561
szt
3,1
Cena
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=50mm
szt
Materiały pomocnicze
%
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
75 KNR-W 2-18 0517/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA Wavin, o
średnicy 600mm
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Kinety Tegra 600
Uszczelki Tegra 600
Rury karbowane d=600mm
Teleskopowy adapter do włazów z uszczelką Tegra 600
Pokrywa PE A15 do rury karbowanej Tegra 600
Pospółka
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód skrzyniowy 5t
76 KNR 13-13 0502/02 - analogia Przepompownia Pirania 17D w studzience
TEGRA 600
1,000 kpl
Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV
Materiały
Przepompownia Pirania 17D w studzience TEGRA 600
Sprzęt
Żuraw samochodowy do 4t
Spawarka elektr.transfor.500A
77 KNR 13-13 0502/02 - analogia Przepompownia Aqualift F 400 V – 2,2 kW w
systemie Komfort LW 1000
1,000 kpl
Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV
Materiały
Przepompownia Aqualift F 400 V – 2,2 kW w systemie Komfort LW 1000
Sprzęt
Żuraw samochodowy do 4t
Spawarka elektr.transfor.500A
1.3. Instalacja kanalizacji technologicznej
78 KNR-W 2-15 0202/02 Rurociągi kamionkowe kanalizacyjne w gotowych
wykopach wewnątrz budynków, kielichowe o średnicy 100mm
6,710 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rury kamionkowe kielichowe d=100mm
Kształtki kamionkowe kanalizacyjne bezkielichowe d=100mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
79 KNR-W 2-15 0206/03 Rurociągi kamionkowe, kielichowe, kanalizacyjne na
ścianach budynków o średnicy 100mm
24,9+37,69-6,71+2,24+9,18+3,09+0,87+0,65+2,2+11,7+2,7 = 88,510m
88,510 m
Robocizna
Strona 18/25
Norma
Cena
1
1,5
m-g
0,004
r-g
2,42
szt
szt
m
szt
szt
m3
%
1
2
1,05
1
1
0,2
2,5
m-g
0,07
r-g
r-g
16,67
25,01
kpl
1
m-g
m-g
1,17
2,6
r-g
r-g
16,67
25,01
kpl
1
m-g
m-g
1,17
2,6
r-g
0,64
m
szt
%
0,81
0,46
6
m-g
0,113
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Robotnicy
r-g
Materiały
Rury kamionkowe kielichowe d=100mm
m
Kształtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe d=100mm
szt
Uchwyty do rur d=100mm
szt
Materiały pomocnicze
%
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
80 KNR-W 2-15 0206/01 Rurociągi kamionkowe, kielichowe, kanalizacyjne na
ścianach budynków o średnicy 50mm
1,5+1,5+1,5+11,8+3,8 = 20,100m
20,100 m
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rury kamionkowe kielichowe d=50mm
Kształtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe d=50mm
Uchwyty do rur d=50mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
81 KNR-W 2-15 0229/05 Zlewozmywak
6,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Zlewozmywak
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
82 KNR-W 2-15 0218/02 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy
50mm
6,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
83 KNR-W 2-15 0216/02 Wpusty podłogowe technologiczny Ferrofix
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Wpusty podłogowe technologiczny Ferrofix
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
84 KNR-W 2-15 0222/02 - analogia Zawór napowietrzający o średnicy 110mm
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Zawór napowietrzający o średnicy 110mm
Materiały pomocnicze
85 KNR-W 2-15 0222/01 - analogia Zawór napowietrzający o średnicy 50mm
2,000 szt
Robocizna
Strona 19/25
Norma
0,821
0,78
0,53
1,31
6
m-g
0,121
r-g
0,57
m
szt
szt
%
0,91
0,31
1,22
6
m-g
0,0406
r-g
1,26
szt
%
1
1
m-g
0,22
r-g
0,21
szt
%
1
1
m-g
0,01
r-g
0,65
szt
%
1
1
m-g
0,1
r-g
0,38
szt
%
1
1
Cena
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Robotnicy
r-g
Materiały
Zawór napowietrzający o średnicy 50mm
szt
Materiały pomocnicze
%
86 KNR-W 2-15 0210/01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych,
kamionkowych o średnicy 50mm
6,000 podejść
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Kształtki kamionkowe kanalizacyjne bezkielichowe d=50mm
Uchwyty do rur d=50mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
87 KNR-W 2-15 0224/09 - analogia Neutralizator kwasów mineralnych LOZ 030
1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Neutralizator kwasów mineralnych LOZ 030
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t
Żuraw samochodowy do 4t
Razem
Podatek VAT
Ogółem kosztorys
Strona 20/25
Norma
0,32
1
1
r-g
0,446
szt
szt
%
1,6
1
6
m-g
0,03
r-g
27,1
szt
%
1
1
m-g
m-g
3,64
2,76
Cena
Koszt jedn.
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
Strona 21/25
Zestawienie robocizny
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Lp Nazwa
1
Izolarze gr.II
2
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III
3
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
4
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV
5
Robotnicy gr.I
6
Robotnicy
Jm
r-g
r-g
r-g
r-g
r-g
r-g
Razem
Ilość
84,553
31,600
33,340
50,020
87,913
1 483,835
1 771,261
Cena
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
Zestawienie materiałów
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Lp Nazwa
1
Armatura spłukująca do pisuaru elektroniczna, sterowana podczerwienią, zasilanie
230V
2
Baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwnym d=15mm
3
Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm
4
Baterie zmywakowe stojące 15mm
5
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 110mm
6
Elementy stelażu do zabudowy lekkiej - dla niepełnosprawnych
7
Elementy stelażu do zabudowy lekkiej
8
Hydrant wewnętrzny DN 25 wnękowy z wężem półsztywnym l=30m i miejscem na
gaśnicę
9
Hydrant wewnętrzny DN 52 wnękowy z wężem płasko składanym l=20m i miejscem
na gaśnicę
10 Kabina natryskowa
11 Kinety Tegra 600
12 Klej Thermaflex 474
13 Klipsy montażowe Thermaclips
14 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
15 Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane o średnicy 15mm
16 Kształtki kamionkowe kanalizacyjne bezkielichowe d=50mm
17 Kształtki kamionkowe kanalizacyjne bezkielichowe d=100mm
18 Kształtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe d=50mm
19 Kształtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe d=100mm
20 Kształtki z gwintem o średnicy 15x1/2"
21 Kształtki z polietylenu 40mm
22 Kształtki z polipropylenu 16mm
23 Kształtki z polipropylenu 20mm
24 Kształtki z polipropylenu 25mm
25 Kształtki z polipropylenu 32mm
26 Kształtki z polipropylenu 40mm
27 Kształtki z PVC ciśn. gwintowane d=20mm
28 Kształtki z PVC kanalizacyjne d=50mm
29 Kształtki z PVC kanalizacyjne d=75mm
30 Kształtki z PVC kanalizacyjne d=110mm
31 Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm
32 Łączniki żeliwne ocynkowane 20mm
33 Łączniki żeliwne ocynkowane 25mm
34 Łączniki żeliwne ocynkowane 32mm
35 Łączniki żeliwne ocynkowane 40mm
36 Łączniki żeliwne ocynkowane 50mm
37 Łączniki żeliwne ocynkowane 65mm
38 Miski ustępowe dla niepełnosprawnych
39 Miski ustępowe lejowa zawieszane
40 Neutralizator kwasów mineralnych LOZ 030
41 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm/15mm
42 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm/20mm
43 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm/25mm
44 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm/32mm
45 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm/40mm
46 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm/50mm
47 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 13mm/65mm
48 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm/16mm
49 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm/20mm
50 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 25mm/25mm
51 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 30mm/32mm
52 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 30mm/40mm
53 Pisuary porcelanowe
54 Podejście pod baterię
55 Pokrywa PE A15 do rury karbowanej Tegra 600
56 Poręcze
57 Pospółka
58 Przepompownia Aqualift F 400 V – 2,2 kW w systemie Komfort LW 1000
59 Przepompownia Pirania 17D w studzience TEGRA 600
60 Przyciski do spłuczek podtynkowych
61 Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym
62 Rurociągi z PP PN16 o średnicy zewnętrznej 16x2,2mm
Strona 22/25
Jm
kpl
Ilość
15,000
szt
szt
szt
szt
kpl
kpl
szt
3,000
28,000
11,000
12,000
3,000
52,000
6,000
szt
3,000
szt
szt
dm3
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
szt
szt
szt
kpl
m3
kpl
kpl
szt
szt
m
3,000
1,000
14,594
5 246,700
160,000
80,000
9,600
3,087
6,231
46,910
56,650
29,610
211,568
107,632
86,490
69,222
7,632
2,851
185,027
9,729
314,372
84,758
52,204
51,132
5,544
9,114
24,784
34,922
3,000
37,000
1,000
151,910
92,620
32,450
13,860
23,870
31,280
105,685
223,190
105,710
105,710
91,740
11,660
15,000
80,000
1,000
6,000
0,200
1,000
1,000
40,000
55,000
207,790
Cena
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
Zestawienie materiałów
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Lp Nazwa
63 Rurociągi z PP PN16 o średnicy zewnętrznej 20x2,8mm
64 Rurociągi z PP PN16 o średnicy zewnętrznej 25x3,5mm
65 Rurociągi z PP PN16 o średnicy zewnętrznej 32x4,4mm
66 Rurociągi z PP PN16 o średnicy zewnętrznej 40x5,5mm
67 Rury kamionkowe kielichowe d=50mm
68 Rury kamionkowe kielichowe d=100mm
69 Rury karbowane d=600mm
70 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm
71 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=20mm
72 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=25mm
73 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=32mm
74 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=40mm
75 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=50mm
76 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=65mm
77 Rury wywiewne z PVC d=160/110mm
78 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=40mm
79 Rury z PVC bezkielichowe 1MPa d=20mm
80 Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=50mm
81 Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=75mm
82 Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm
83 Sedesy "kompakt" z polistyrenu
84 Syfony umywalkowe ze spustem
85 Syfony umywalkowe
86 Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze
87 Szyny montażowe
88 Taśma Thermatape FR 3x50mm
89 Teleskopowy adapter do włazów z uszczelką Tegra 600
90 Tuleje wspomagające 15mm
91 Uchwyty do rur d=100mm
92 Uchwyty do rur d=15mm
93 Uchwyty do rur d=20mm
94 Uchwyty do rur d=25mm
95 Uchwyty do rur d=32mm
96 Uchwyty do rur d=40mm
97 Uchwyty do rur d=50mm
98 Uchwyty do rur d=65mm
99 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=110mm
100 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=32mm
101 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=40mm
102 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=50mm
103 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=75mm
104 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=16mm
105 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=20mm
106 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=25mm
107 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=40mm
108 Umywalki dla niepełnosprawnych
109 Umywalki porcelanowe
110 Uszczelki Tegra 600
111 Wpusty podłogowe Ecoguss
112 Wpusty podłogowe technologiczny Ferrofix
113 Wsporniki do umywalek
114 Zawory antyskażeniowe typ HA o średnicy nominalnej 15mm
115 Zawory cyrkulacyjne OVENTROP typ AQUASTROM T plus o średnicy nominalnej
20mm
116 Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm
117 Zawory mosiężne proste d=15mm
118 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm
119 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm
120 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 65mm
121 Zawory spustowe do pisuaru o średnicy nominalnej 15mm
122 Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm
123 Zawory wodne przelotowe proste 15mm
124 Zawory zwrotne mosiężne d=15mm
125 Zawór napowietrzający o średnicy 110mm
126 Zawór napowietrzający o średnicy 50mm
Strona 23/25
Jm
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
szt
m
m
m
m
m
szt
szt
szt
szt
szt
m
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
Ilość
105,710
103,788
90,072
11,448
18,291
74,473
1,050
165,409
86,726
49,028
12,978
22,134
27,744
93,738
6,000
68,040
9,502
95,701
20,700
307,866
40,000
25,000
3,000
11,000
40,000
101,240
1,000
135,000
115,948
106,470
58,940
30,752
6,552
10,199
44,946
38,598
236,248
92,574
10,600
141,020
16,560
270,127
137,423
120,125
63,000
3,000
25,000
2,000
11,000
6,000
28,000
8,000
2,000
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
8,000
1,825
2,000
1,000
4,000
15,000
40,000
2,000
1,825
2,000
2,000
Cena
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
Zestawienie materiałów
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Lp Nazwa
127 Zestaw hydroforowy typu COR-2 MVISE 806/VR-P
128 Zlewozmywak
129 Zmiękczacz TW Gastro RX 05TK
Razem
Materiały pomocnicze
Razem
Strona 24/25
Jm
kpl
szt
szt
Ilość
1,000
11,000
1,000
Cena
Wartość
Rodos 6.8.9.2 [9834]
Strona 25/25
Zestawienie sprzętu
Budynek dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego - instalacje wod - kan
Lp Nazwa
1
Samochód dostawczy do 0,9t
2
Samochód skrzyniowy 5t
3
Spawarka elektr.transfor.500A
4
Środek transportowy (1)
5
Żuraw samochodowy (1)
6
Żuraw samochodowy do 4t
7
Żuraw samojezdny kołowy 5t
Jm
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
Razem
Ilość
47,120
0,070
5,200
0,526
0,520
5,100
2,260
60,796
Cena
Wartość