INSTALACJA W SYSTEMIE KNX/EIB Struktura logiczna

Komentarze

Transkrypt

INSTALACJA W SYSTEMIE KNX/EIB Struktura logiczna
INSTALACJA W SYSTEMIE
KNX/EIB
Struktura logiczna
Dr hab. inż. Antoni KLAJN
Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki
Inteligentne instalacje elektryczne w budynkach
System KNX/EIB - struktura logiczna
Urządzenie magistralne / obiekt komunikacyjny
Magistrala
1.1.1
Podwójny sensor
włączający
Załączanie oświetlenia
Lewy
biegun
1/1
Prawy
biegun
1/2
Adres fizyczny
1.1.2
Nazwa urządzenia
Podwójny aktor
włączający
Załączanie oświetlenia
Aplikacja urządzenia
Obiekty
komunikacyjne i
przyporządkowane
im adresy grupowe
1/1
1/2
Kanał A
Kanał B
L
Inteligentne instalacje elektryczne w budynkach
System KNX/EIB - struktura logiczna
Urządzenie magistralne / obiekt komunikacyjny
Adres fizyczny
1.1.1.
Potrójny sensor
włączający
Załączanie oświetlenia,
ściemnianie, żaluzje
OK1
1/1/1
Zał/Wył.
oświetlenia
OK2
1/1/2
Ściemniacz
OK3
Żaluzje
góra/dół
1/1/3
1.1.2.
Nazwa urządzenia
Potrójny aktor
włączający
Aplikacja urządzenia
Załączanie oświetlenia,
ściemnianie, żaluzje
1/1/1
Obiekty
komunikacyjne i
przyporządkowane im
adresy grupowe
OK1
Kanał A
1/1/2
OK2
Kanał B
1/1/3
OK3
Kanał C
Inteligentne instalacje elektryczne w budynkach
System KNX/EIB - struktura logiczna
Adres grupowy i grupa adresowa
Adres grupowy służy do łączenia obiektów komunikacyjnych urządzeń
magistralnych w tzw. grupy adresowe, czyli przypisuje tym obiektom
określone funkcje w systemie.
Struktura adresu może być dwu- lub 3- poziomowa.
X/Y,
X/Y/Z
Wybór struktury zależy tylko i wyłącznie od projektanta i dobrany jest do
ilości zadań jakie spełnia system. Adresy grupowe mogą dowolnie
wiązać urządzenia, niezależnie od tego, gdzie znajdują się w topologii
systemu i jakie są ich adresy fizyczne.
Inteligentne instalacje elektryczne w budynkach
System KNX/EIB - struktura logiczna
Kolejne liczby oznaczają numery grup adresu grupowego, przy czym:
• pierwsza liczba to numer grupy głównej G,
• druga liczba to numer grypy pośredniej S,
• trzecia liczba jest numerem podgrupy D.
W systemie KNX/EIB istnieją dwie struktury adresów grupowych:
– struktura dwupoziomowa, grupa górna / grupa dolna (G/D), przy
czym możliwy zakres liczb dla tych grup jest następującym
zakresie liczb:
G = (0 – 15),
D = (0 – 2047)
– struktura trójpoziomowa, grupy: górna / pośrednia / dolna
(G/S/D), z następującym zakresem liczb:
G = (0 – 15),
S = (0 – 7),
D = (0 – 255).
Inteligentne instalacje elektryczne w budynkach
System KNX/EIB - struktura logiczna
• adres
0/0/0
jest
zastrzeżony
dla
zadań
ogólnosystemowych, tzw. wiadomości transmisyjnych,
• numery grupy głównej G=14 i G=15 są adresami nie
filtrowanymi przez sprzęgła, czyli docierają do
wszystkich urządzeń magistralnych.
Inteligentne instalacje elektryczne w budynkach
System KNX/EIB - struktura logiczna
Zaleca się, aby kolejne miejsca w adresie grupowym oznaczały:
– G - określoną część budynku lub określone pomieszczenia, w
zależności od wielkości obiektu; przykładowo w budynkach
wielokondygnacyjnych może to być kondygnacja, w budynkach
jednorodzinnych mogą to być poszczególne pomieszczenia,
– S –określone zadania spełniane przez daną grupę urządzeń, np.
oświetlenie, ogrzewanie, żaluzje, klimatyzacja, bezpieczeństwo,
– D – polecenie wykonania konkretnej czynności, np. załącz oprawę
oświetleniową L1 w pomieszczeniu X.
Inteligentne instalacje elektryczne w budynkach
System KNX/EIB - struktura logiczna
Łączenie obiektów komunikacyjnych
Przycisk 4-klawiszowy
wielofunkcyjny
Aktor
załączająco-ściemniający
1.1.1
1.1.2
n
Załącz oświetlenie (1 bit)
OK 0
Zał/wył oświetlenie (1 bit)
OK 1
Żaluzje góra/dół (1 bit)
OK 2
Wyłącz oświetlenie (1 bit)
OK 4
OK 6
Żaluzje obrót lamalek (1 bit)
OK 9
OK 12
Zał/wył oświetlenie (1 bit)
1/1/1
1/1/2
Ściemnianie (4 bity)
Regulacja zaworu
grzejnikowego (1 bajt)
OK 0
OK 1
Ściemnianie (4 bity)
Inteligentne instalacje elektryczne w budynkach
System KNX/EIB - struktura logiczna
Łączenie obiektów komunikacyjnych
Obiekt komuniklacyjny jest normalnie podłączony do magistrali
Communication
Telegramy są przyjmowane, ale obiekt komuniklacyjny nie jest
modyfikowany
Wartość obiektu może być odczytywana przez magistralę
READ
Wartość obiektu nie może być odczytywana przez magistralę
Wartość obiektu może być modyfikowana przez magistralę
WRITE
Wartość obiektu nie może być modyfikowana przez magistralę
TRANSMIT
Telegram jest transmitowany, gdy wartość obiektu (w sensorze)
była modyfikowana
Obiekt komunikacyjny transmituje odpowiedź, jeśli występowały
dodatkowe żądania odczytu
Zawartość telegramów z odpowiedzią jest interpretowana jako komenda
wpisywana. Wartość obiektu komunikacyjnego jest zawsze uaktualniana
UPDATE
Wartość telegramów odpowiedzi NIE jest interpretowana jako komenda
wpisywana. Wartość obiektu komunikacyjnego pozostaje niezmieniona