List Komisarza UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu

Komentarze

Transkrypt

List Komisarza UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu
Drodzy nauczyciele z programu eTwinning!
Dzisiejszy dzień jest szczególny: eTwinning obchodzi 10 urodziny! Świętujemy dzisiaj Wasz
sukces! Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za aktywny udział w tej
dynamicznej społeczności łączącej szkoły z całej Europy. Uważam, że na przestrzeni lat
program osiągnął prawdziwy sukces: w pierwszym roku nasza społeczność liczyła 12,2 tys.
zarejestrowanych nauczycieli; dzisiaj jest ich już 326 tys., a w program zaangażowanych
jest 145 tys. szkół! Oznacza to, że w eTwinningu bierze udział prawie połowa europejskich
szkół – a program nadal się rozrasta.
Ale sukces eTwinningu to coś więcej niż liczby: to entuzjazm jego uczestników,
zainteresowanie, jakie wzbudza – również poza Europą, a także wpływ, jaki wywiera – na
nauczycieli, uczniów i szkoły – dzięki wspieraniu innowacyjnych metod nauczania i uczenia
się.
Unia Europejska stoi dzisiaj przed największym wyzwaniem w historii. Czy nasze
społeczeństwo wyjdzie z tej próby nie tylko otwarte i różnorodne, ale też spójne i spokojne?
Konflikty w państwach sąsiadujących, presja migracyjna na granicach zewnętrznych i ataki
terrorystyczne w europejskich miastach sprawiają, że to pytanie nie traci na aktualności.
Obowiązkiem Europy jest przekazanie kolejnemu pokoleniu wartości, na których została
zbudowana – takich jak wolność, równość, pluralizm, tolerancja, sprawiedliwość i
solidarność. A jednym z najważniejszych miejsc przekazywania tych wartości są właśnie
placówki edukacyjne, od przedszkoli po licea i uniwersytety. Zadaniem edukacji jest nie
tylko wyposażenie młodych ludzi w wiedzę i umiejętności, ale także nauczenie ich
odpowiedzialności, otwartości i szacunku dla innych. Musimy zatem inwestować w
nauczycieli, którzy kształcą nasze dzieci i przygotowują je do dorosłego życia. Zawód
nauczyciela powinien cieszyć się jak największym poważaniem.
W obecnej sytuacji eTwinning może poszerzać horyzonty i budować mosty, pokazując
uczniom, czym jest tolerancja, różnorodność i uczenie się przez działanie. Nauczycielom
daje natomiast możliwość rozwoju zawodowego, wzajemnego uczenia się i wymiany
doświadczeń. Jestem przekonany, że umiejętności i doświadczenia zyskane dzięki
eTwinningowi przydadzą się również poza szkołą i że skorzysta na nich całe
społeczeństwo, zyskując czynnych, tolerancyjnych i szanujących się nawzajem obywateli.
Na tym właśnie moim zdaniem polega wyjątkowość i istota sukcesu tego programu. Nie
byłoby to możliwe bez Waszego zaangażowania i poświęcenia, Waszej szczodrości,
Waszego entuzjazmu i Waszego czasu.
Za to wszystko chciałbym Wam z całego serca podziękować. Wszystkiego najlepszego z
okazji urodzin!
Tibor Navracsics
Komisarz UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu