Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG

Komentarze

Transkrypt

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Źródło:
http://www.urzadpracy.pl/pl/bezrobotni-i-poszukuja/podnoszenie-kwalifikac/opisy-poszczegolnych-s/szkolenia-grupowe-w-la/5
742,Kurs-spawania-blach-i-rur-spoinami-pachwinowymi-metoda-MAG.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 10:57
Strona znajduje się w archiwum.
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
metodą MAG
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nazwa i zakres szkolenia: „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG”.
Szkolenie obejmuje następujący zakres tematyczny:
●
zastosowanie elektryczności do spawania łukowego,
●
urządzenia spawalnicze,
●
bezpieczeństwo i higiena pracy,
●
bezpieczna praca na hali produkcyjnej,
●
materiały dodatkowe do spawania,
●
spawanie w praktyce,
●
oznaczanie i wymiarowanie spoin,
●
metody przygotowania złączy do spawania,
●
kwalifikowanie spawaczy,
Zestawienie SMAG
●
budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG,
●
materiały dodatkowe do spawania,
●
bezpieczeństwo i higiena pracy,
●
charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry,
Zestaw Cr NI
●
podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia,
●
spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych,
●
materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych,
●
korozja obróbka cieplna po spawaniu,
●
zajęcia praktyczne.
Liczba uczestników szkolenia: 20 uprawnionych do szkolenia kobiet i mężczyzn
Liczba godzin szkolenia: 190 jednostek szkoleniowych, w tym
●
33 jednostki zajęć teoretycznych 45 minutowych,
●
2 jednostki instruktażu wstępnego 45 minutowego,
●
147 jednostek ćwiczeń praktycznych 60 minutowych,
●
8 jednostek egzaminu 45 minutowego.
Organizator szkolenia: Ośrodek Szkolenia Technicznego sp. z o. o., Pl. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych.
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Ogrodowa 2, 58-306 Wałbrzych.
Termin realizacji: 14.06.2010r. - 14.07.2010r. 1 grupa szkoleniowa licząca 20 bezrobotnych kobiet i mężczyzn.
Wymagania: szkolenie przeznaczone jest dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, legitymujących się wykształceniem
minimum podstawowym lub gimnazjalnym. Ponadto przed odbiorem skierowania na szkolenie każdy kandydat zostanie objęty badaniami ogólnymi w celu orzeczenia przez
lekarza medycyny pracy zdolności do wykonywania pracy na stanowisku spawacza. Koszt badań lekarskich ponosi Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu.
Rodzaj zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i nabycie kwalifikacji zawodowych:
●
zaświadczenie zgodne z przepisami Ministra Edukacji i Nauki (Rozporządzenie z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 31, poz. 216),
●
świadectwo Egzaminu Spawacza PN-EN 287-1:2007,
●
książka Spawacza,
●
certyfikat (z odpowiednim oznakowaniem promocyjnym) potwierdzający ukończenie szkolenia.
SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH PROJEKTU
pn. „PRZECIW BEZROBOCIU” 6.1.3. PO KL
Załączniki do strony
Zdjęcia z przebiegu realizacji szkolenia 588.53 KB
Metryka strony
Data publikacji 22.07.2010
Data modyfikacji 03.01.2011Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Magdalena Oleś
Liczba wejść: 435
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz