General_Instructions_R05_Layout 1

Komentarze

Transkrypt

General_Instructions_R05_Layout 1
POLSKI
14
Dziękujemy Państwu za wybór naszego produktu Atlas Filtri®, wyprodukowanego we Włoszech.
Generalne przepisy użytkowania
- Używać tylko do wody o neutralnym pH (7). Nie używać do powietrza i gazów sprężonych.
- Przestrzegać ograniczeń użytkowania wskazanych na etykiecie.
- Jeżeli ciśnienie przekracza ograniczenia użytkowania, należy użyć reduktora ciśnienia.
- Chronić przed źródłem światła; jedynie modele AB (matowe) mogą być instalowane w pełnym świetle.
- Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą (min. 4°C, maks. 45°C).
- Zabezpieczyć przed odpływem ciepłej wody zaworami zwrotnymi.
- Do filtrowania ciepłej wody (do 80°C) używać jedynie modeli HOT.
- Do odwapnienia wody do picia używać jedynie modeli Dosaprop.
- Zabezpieczyć przed uderzeniem wodnym systemem przeciw-uderzeniowym.
Instalowanie
- Przed zainstalowaniem sprawdzić czy instalacja hydrauliczna została wykonana prawidłowo.
- Zamknąć główny kurek dopływu wody.
- Postępować według rysunku A.
- Unikać jakiegokolwiek forsowania podczas używania naszych strzemion ściennych.
- Połączyć wpływ z bokiem oznaczonym strzałką IN i wypływ z bokiem oznaczonym strzałką OUT.
- Dokonywać podłączeń do rur jedynie przy użyciu złączek cylindrycznych, używając, w miarę możliwości, przewodów rurowych
giętkich.
- Do uszczelnienia podłączeń używać tylko taśmy z Teflon.
- Zaleca się zastosowanie obejścia (rysunek A).
> Po zainstalowaniu należy spuścić wodę przez co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do jej używania.
Konserwacja
- Okresowo czyścić zimną wodą i miękką gąbką (dokonywać wymiany kielicha przynajmniej co 5 lat).
- Przed otworzeniem: zamknąć główny dopływ wody i wyeliminować ciśnienie poprzez odkręcenie zaworu odpowietrzającego
głowicy.
- Dokonywać czyszczenia lub wymiany wkładu według wskazówek zawartych w RODZAJE WKŁADÓW.
> UWAGA: zastosowanie naboi innych od oryginalnych Atlas Filtri® anuluje gwarancję.
- Okresowo czyścić, przy użyciu igły, mosiężną dyszę wewnątrz głowicy dozowników Dosaprop.
- W przypadku dłuższego nieużywania: wyjąć wkład lub polifosfat. Przy powtórnym użyciu: włożyć nowy wkład lub nowy ładunek
polifosfatu.
> Po dokonaniu konserwacji należy spuścić wodę przez co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do jej używania.
Gwarancje
- Zachować etykietkę opakowania w celu identyfikacji produktu.
- Terminy zastosowanej gwarancji odpowiadają terminom zawartym w Wytycznej CEE 85/374 dla państw UE. Dla państw z
poza UE produkt jest objęty gwarancją ograniczoną do 12 miesięcy od daty zakupu, potwierdzonego regularnym kwitem.
Prośby o odszkodowania muszą być skierowane pisemnie do punktu sprzedaży - lub do ATLAS FILTRI srl, Via del Santo 227.
I-35010 Limena. Italia. Poszkodowany musi: podać nazwę produktu, miejsce i datę jego zakupu; przedstawić produkt do oglądu;
udowodnić związek przyczynowy między wadą i szkodą. W przypadku jakiejkolwiek kontrowersji producent wyznacza, jako
trybunał kompetentny, Sąd w Padwie, we Włoszech, który postąpi według przepisów włoskich.
RODZAJE WKŁADÓW standardowych Atlas Filtri®: skontrolować dane znajdujące się na etykiecie umieszczonej na opakowaniu
plastykowym. W przypadku wkładów nie standardowych należy zwrócić się do dystrybutorów Atlas Filtri®. Podane wydajności
odnoszą się do wkładów o 10”. Okres użytkowania jest rozumiany jako wartość średnia, zależna od typu zastosowania, natężenia
przepływu wody oraz jej jakości. Nie używać do filtrowania wody pitnej w przypadku niepewności o jej przydatności do picia.
Dokonać likwidacji wkładów zużytych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
FA/FA HOT - Przegroda filtrująca z nitek z polipropylenu: filtracja od 1 do 100 mikronów piasku, odłamków, mułu, rdzy, drobnych
cząstek. Okres używania: od 3 do 6 miesięcy. Konserwacja: żadna. Temp. maks. 45/80°C.
RL/RL C - Siatka filtrująca z poliestru: filtracja do 50 mikronów piasku, odłamków, rdzy. Okres używania: 24 miesięcy. Konserwacja: myć co 3 miesiące. Temp. maks. 45°C.
RS - Siatka filtrująca plisowana z polipropylenu: filtracja do 50 mikronów piasku, odłamków, rdzy. Okres używania: 24 miesiące.
Konserwacja: myć co 3 miesiące. Temp. maks. 45°C.
SA - Siatka filtrująca plisowana ze stali inox: filtracja do 50 mikronów piasku, odłamków, rdzy. Okres używania: SA-A 5 lat, SAC 3 lata. Konserwacja: myć co 3 miesiące. Temp. maks. 80°C.
RA - Siatka filtrująca ze stali inox: filtracja do 70 mikronów piasku, odłamków, rdzy. Okres używania: RA-A 5 lat, RA-C 3 lata.
Konserwacja: myć co 3 miesiące. Temp. maks. 80°C.
TS - Tkanina filtrująca plisowana z poliestru: filtracja do 50 mikronów piasku, odłamków, rdzy. Okres używania: 24 miesiące.
Konserwacja: myć co 3 miesiące. Temp. maks. 45°C.
CS - Przegroda filtrująca plisowana ze specjalnego papieru: filtracja do 25 mikronów piasku, odłamków, rdzy, drobnych cząstek.
Okres używania: 6 mięsięcy. Konserwacja: żadna. Temp. maks. 45°C.
AC - Przegroda filtrująca wielowarstwowa plisowana: filracja do 0,2 i 0,45 mikronów cząstek bardzo drobnych i drobniutkich,
koloidów i niektórych mikroorganizmów. Okres używania: od 3 do 6 miesięcy. Konserwacja: żadna. Temp. maks. 85°C.
AB - Przegroda filtrująca z ceramiki: filtracja do 0,45 mikronów cząstek bardzo drobnych i niektórych mikroorganizmów. Okres
używania: od 6 do 12 miesięcy. Konserwacja: zeskrobanie powierzchni co 2-3 miesiące. Temp. maks. 45°C.
GA - Przegroda filtrująca z kwarcytu: filtracja do 10 mikronów mułu, rdzy, drobnych cząstek. Okres używania: 6 miesięcy. Konserwacja: żadna. Temp. maks. 45°C.
CA-SE - Kostka węgla aktywnego: filtracja do 0,3 mikronów cząstek bardzo drobnych i niektórych mikroorganizmów; zredukowanie chloru (złego smaku, zapachu) i zanieczyszczeń chlorowanych (pestycydów, rozpuszczalników itp.). Okres używania:
od 6 do 12 miesięcy. Konserwacja: zeskrobanie powierzchni co 2-3 miesiące. Temp. maks. 45°C.
CA - Przegroda filtrująca z polipropylenu i granulowanego węgla aktywnego: filtracja do 25 mikronów drobnych cząstek, rdzy,
odłamków, mułu; zredukowanie chloru (złego smaku, zapachu) i zanieczyszczeń chlorowanych (pestycydów, rozpuszczalników itp.). Okres używania: 3 miesiące. Konserwacja: żadna. Temp. maks. 45°C.
FA-CA - Przegroda filtrująca z nitki z polipropylenu i granulowanego węgla aktywnego: filtracja od 5 do 100 mikronów drobnych
cząstek, rdzy, mułu, odłamków; zredukowanie chloru (złego smaku, zapachu) i zanieczyszczeń chlorowanych (pestycydów,
rozpuszczalników itp.). Okres używania: 3 miesiące. Konserwacja: żadna. Temp. maks. 45°C.
LA - Wkład z granulowanym węglem aktywnym: zredukowanie chloru (złego smaku, zapachu) i zanieczyszczeń chlorowanych
(pestycydów, rozpuszczalników itp.). Okres używania: 3 miesiące. Konserwacja: żadna. Temp. maks. 45°C.
HA - Wkład z polifosfatem w kryształkach: zapobieganie osadzania się kamienia wapiennego i ochrona przeciwkorozyjna rur, bojlerów, pralek, kranów, natrysków. Okres używania: 6 miesięcy. Konserwacja: żadna. Temp. maks. 35°C. Maks. TH 500 ppm.
QA-AF - Wkłady z silną żywicą anionową: zredukowanie azotanów. Okres używania: różny. Konserwacja: żadna. Temp. maks.
45°C. Maks. NaNO3: 200 ppm. Maks. SO4: 200-300 ppm.
QA-CF - Wkłady z silną żywicą kationową: zredukowanie całkowitej twardości (węglanów). Okres użytkownia: różny. Konserwacja:
żadna. Temp. maks. 45°C. Maks. Cl : 0,1 ppm. Maks. Fe: 0,1 ppm.
QA-LM - Wkład z mieszanej żywicy kationowej i anionowej: zredukowanie soli, demineralizacja. Okres użytkowania: różny. Konserwacja: żadna. Temp. maks. 45°C. Maks. Cl : 0,1 ppm. Maks. Fe: 0,1 ppm.
PP/CPP - Przegroda filtrująca żłobkowana/gładka z włókna polipropylenowego “melt-blown”: filtracja o wysokiej skuteczności od 5 do
25 mikronów drobnych cząstek, rdzy, piasku, odłamków. Okres używania: 6 miesięcy. Konserwacja: żadna. Temp. maks. 80°C.
BT CPP LA - Przegroda filtrująca z włókna polipropylenowego “melt-blown” i granulowanego węgla aktywnego: filtracja od 5 do
25 mikronów drobnych cząstek, rdzy, piasku, odłamków; zredukowanie chloru (złego smaku, zapachu) i zanieczyszczeń
chlorowanych (pestycydów, rozpuszczalników itp.). Okres używania: 3 miesiące. Konserwacja: żadna. Temp. maks. 45°C.
BT CPP HA - Przegroda filtrująca z włókna polipropylenowego “melt-blown” i polifosfatu w kryształkach: filtracja do 5 i 25 mikronów
drobnych cząstek, rdzy, piasku, odłamków; zapobieganie osadzania się kamienia wapiennego i ochrona przeciwkorozyjna rur,
bojlerów, pralek, kranów, natrysków. Okres używania: 6 miesięcy. Konserwacja: żadna. Temp. maks. 35°C. Maks. TH 500 ppm.
CB EC - Kostka węgla aktywnego z filtrem ochronnym: filtracja od 1 do 10 mikronów drobnych cząstek; zredukowanie chloru
(złego smaku, zapachu) i zanieczyszczeń chlorowanych (pestycydów, rozpuszczalników itp. ). Okres używania: 6 miesięcy.
Konserwacja: żadna. Temp. maks. 45°C.
CA-SE HF/CA-SE HF U - Kostka węgla aktywnego z elementem membran włoskowatych “hollow-fibre” (STER-O-TAP®): filtracja
do 0,15/0,02 mikronów drobniutkich cząstek i mikroorganizmów; zredukowanie chloru (złego smaku, zapachu) i zanieczyszczeń chlorkowanych (pestycydów, rozpuszczalników itp.). Okres używania: 6 miesięcy. Konserwacja: zeskrobanie
powierzchni co 2-3 miesiące. Temp. maks. 45°C.

Podobne dokumenty