grudzień 2012 - Polski Kościół Chrześcijański Elim Springs w

Komentarze

Transkrypt

grudzień 2012 - Polski Kościół Chrześcijański Elim Springs w
TABLICA OGŁOSZEŃ
Kontakt
Jeżeli dostrzegasz jakąś potrzebę
lub sam potrzebujesz pomocy,
jeżeli chcesz dołączyć do grupy domowej
lub zaangażować się w służbę w kościele,
jeżeli potrzebujesz modlitwy kościoła
lub pragniesz usłużyć modlitwą
prosimy o kontakt z radą starszych:
Krzysztof Buchar 07889862302
Łukasz Pyra
07895905204
Marek Andruszków 078469776
lub radą pastoralną:
Kazimierz Gołpyś 07511018692
Grudzień 2012 Kazania
2 Grudzień 2012
kazanie: Robert Barfoot
prowadzący: Krzysztof Buchar
9 Grudzień 2012
kazanie: David Campbell
prowadzący: Marek Andruszków
16 Grudzień 2012
POLSKI KOŚCIÓŁ
ZIELONOŚWIĄTKOWY
„ELIM SPRINGS”
GRUDZIEŃ 2012
Grupy Domowe
kazanie: Marek Andruszków
Środa - Sławek – Slough
Wtorek – Krzysztof – Battersea
Wtorek - Marek – Wembley
Środa – Kasia – Wood Green
prowadzący: Łukasz Pyra
kazanie: Krzysztof Buchar
Chrzty
prowadzący: Marek Andruszków
Nabożeństwo Niedziela
W niedzielę 02.12 odbędzie się w naszym kościele
chrzest wodny. W niedzielę 09.12 będziemy mieć
chrzest w Duchu Świętym.
30 Grudzień
godz 14:30
kazanie: Łukasz Pyra
Modlitwa Czwartek
Bezdomni
prowadzący: Krzysztof Buchar
23 Grudzień 2012
Jeśli chciałbyś wspomóc służbę dla bezdomnych w
okresie zimowym ciepłą odzieżą, kocami, żywnością
lub swoim czasem zgłoszenia przyjmuje brat
Krzysztof Buchar.
Zajęcia z dziećmi
Podczas nabożeństwa odbywają się zajęcia szkółki
niedzielnej dla starszych dzieci.
Posiadamy również zabawki i pomieszczenie do
zabawy dla rodziców z małymi dziećmi.
Pilnie potrzebujemy osób do służby.
Polski Kościół Zielonoświątkowy „Elim Springs” w
Londynie
Modlitwa przed nabożeństwem
Nasza strona internetowa
Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w
modlitwie przed niedzielnym nabożeństwem od
13.45 do 14.15
Zapraszamy do odwiedzin i współpracy w tworzeniu
naszej strony internetowej
www.polskikosciollondyn.org.uk
BIULETYN 12/2012
godz 19:30
„Ja prosić będę Ojca i da wam innego
Pocieszyciela, aby był z wami na wieki Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie
może, bo go nie widzi i nie zna; wy go
znacie, bo przebywa wśród was i w was
będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę
do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat
mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać
mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć
będziecie. ”
Ewangelia wg Jana 14, 16-19
Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego Elim
Springs w Londynie
Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem
Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha
Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa,
poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii
Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i
Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego
wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i
wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni
Ducha i Jego darów.
Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i
apostolski.
Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy
Bożej.
Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.
Wizja dla Kościoła Zielonoświątkowego
Elim Springs w Londynie
Jako kościół, czyli społeczność zbawionych przez wiarę w
Jezusa Chrystusa wierzymy, że Bóg powołał nas, abyśmy
byli żywą częścią Jego Ciała, z Nim jako Głową. Dlatego
w mocy Ducha Świętego, chcemy wraz z całym
Kościołem powszechnym poszerzać sferę Królestwa
Bożego na ziemi, zgodnie z wolą Bożą.
Jako kościół istniejący w określonym miejscu i czasie
chcemy być aktywną częścią Bożego planu dla Kościoła
brytyjskiego.
Jako kościół skupiający głównie Polaków wierzymy, że
Bożym pragnieniem dla naszego kościoła i naszym
szczególnym powołaniem jest służba polskiej
społeczności w Londynie i całej Wielkiej Brytanii poprzez
głoszenie Ewangelii wszelkimi dostępnymi środkami.
Jako kościół dążący do wzrostu chcemy w atmosferze
Bożej miłości tworzyć przestrzeń rozwoju w wierze i
kształtowania Bożego charakteru dla wszystkich
odkrywających swoje osobiste powołanie do służby Bogu.
NOWY CZŁOWIEK
Boże Nowe Przymierze z nami można
podsumować jednym potężnym
stwierdzeniem. Jest to Jego nieodwracalna
obietnica, że wyrwie Swój lud spod
panowania grzechu – poprzez moc Ducha
Świętego.
Nowe Przymierze rozprawia się z naszymi
wszystkimi cherlawymi wysiłkami, aby
podobać się Bogu poprzez nasze ciało. Jest
to koniec wszelkich naszych wysiłków, aby
pokonać grzech, czy to poprzez determinację,
siłę, rozumowanie i wszelkie inne uczynki
ciała. Krótko mówiąc, Boże Nowe Przymierze
zdejmuje z nas presję i kładzie to wszystko
na Niego.
Poprzez to przymierze Pan mówi, „Ja już nie
będę ciebie prosił, żebyś przyniósł mi
bogobojne serce. Zamiast tego, Ja usunę
twoje kamienne serce i dam ci nowe serce,
takie, które pragnie Mnie. Ja sprawię, że
będziesz chciał i czynił to co się Mnie
podoba, poprzez moc Mojego Ducha”
(zobacz Ezechiela 11:19-20).
Prosto mówiąc, Nowe Przymierze jest to
koniec w nas człowieka „Ja mogę”, który
mówi „wszystko mogę w swojej własnej sile.
Jeżeli tylko poświęcę dostateczny czas na
modlitwę i rozważanie Biblii, jeżeli tylko
przemyślę swoje problemy, to potrafię
dokonać zmian w swoim życiu.”
Boże Nowe Przymierze mówi „żegnaj”
temu staremu „ja mogę” i wprowadza
„nowego człowieka”, który mówi: „Ja nic
nie mogę w swojej sile, ale wszystko
mogę poprzez moc
Ducha Świętego.”
Jedną z najważniejszych rzeczy jakich się
nauczyłem z mojego studium Nowego
Przymierza jest to, że jest to sekret
posiadania zwycięskiego życia w dniach
ostatecznych. Kiedy przybliża się czas
powrotu Chrystusa, diabeł będzie
uwalniał dzikie demoniczne moce
przeciwko dzieciom Bożym w takim
stopniu jakiego jeszcze świat nie widział.
Widzimy że to się już dzieje w kościele.
Szatan wprowadził do Domu Bożego
podstępne kłamstwa, fałszywe nauki,
nauki demoniczne. Niestety
nieugruntowani chrześcijanie to połykają.
Niezliczone zwiedzenia i herezje
przechodzą przez kościół i dlatego pytam:
„Jak będą mogli się ostać wierzący w
takich czasach?
Pan odpowiada nam poprzez obietnicę,
że On sam się tym zajmie. Zapewnia nas:
„Nie bój się, Ja wezmę tę sprawę w
Swoje ręce i dam ci moc abyś się
przeciwstawił każdej zniewadze ze strony
wroga, poprzez to Nowe Przymierze z
tobą.”
David Wilkerson

Podobne dokumenty