Czy Pepees zdąży z dużą emisją akcji?

Komentarze

Transkrypt

Czy Pepees zdąży z dużą emisją akcji?
Katarz yna Kucharcz yk katariyna.kucharcz [email protected] t.com
Przemysł spożywczy
Czy Pepees zdąży z dużą emisją akcji?
Spółka po kilku latach sporów wreszcie ma zielone światło na podwyższenie kapitału.
Inwestora musi znaleźć... w ciągu kilku dni.
- Najnowsze postanowienie sądu dotyczące wpisu do KRS oznacza, że wreszcie możemy przeprowadzić emisję
warrantów. To dla nas bardzo dobra wiadomość - nie kryje radości Wojciech Faszczewski, prezes Pepeesu.
Choć zarazem podkreśla, że spółka musiała na taką decyzję czekać bardzo długo. Uchwalona w 2011 r. emisja
stała się kością niezgody i na dobre skłóciła Pepees i jego akcjonariuszy.
Wyścig z czasem
Faszczewski przypomina, że cena emisyjna warrantów to 0,71 zł. We wtorek za jedną akcję Pepeesu na GPW
płacono 0,53 zł. Warto przy tym odnotować, że
Pepees ma bardzo mało czasu na wykonanie uchwały. - Musimy pracować dzień i noc. Czas na domknięcie
emisji mamy tylko do 31 marca (to wynika z zapisów w uchwale - red.) - mówi prezes. Podkreśla, że będzie się
starał zrobić wszystko, by znaleźć odpowiedniego inwestora, ale nie krye, że będzie to trudne. Powód?
Chociażby cena akcji. Rodzi się bowiem pytanie, czy znajdzie się chętny do objęcia
papierów po 0,71 zł, podczas gdy na rynku można je kupić znacząco taniej.
W ostatnich kilkunastu miesiącach wycena Pepeesu topniała, co było pokłosiem trudnej sytuacji w branży w
2013 r. Widać to dobrze po wynikach Pepeesu. Jego przychody i zyski były niższe niż w 2012 r. Zarząd
deklaruje, że ten rok będzie znacząco lepszy.
Piła wciąż jest w grze?
Na razie nie wiadomo, czy jakieś kroki podejmą podmioty, które miały wątpliwości w sprawie emisji. Analizujemy sytuację powstałą w związku z orzeczeniem sądu rejestrowego i od jej wyników uzależniamy
ewentualne dalsze działania. Nie wiemy jeszcze, czy Komisja Nadzoru Finansowego skorzysta ze
swoich ustawowych kompetencji na tej płaszczyźnie, co w naszej ocenie mogłoby być w pełni zasadne komentuje Radosław Kwaśnicki, partner zarządzający w kancelarii RKKW, pełnomocnik Perły Browary
Lubelskie. Zwraca uwagę, że uchwała dotycząca warrantów została zaskarżona (m.in. przez Perłę), a w sprawie
tej - będącej obecnie na etapie apelacji - nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok. - Jeśli zatem Sąd Apelacyjny w
Białymstoku uzna za słuszne stanowisko mojej mocodawczyni, może powstać sytuacja, w którejuchwała nie
będzie istniała w obrocie prawnym, a zatem losy emisji staną pod dużym znakiem zapytania - mówi Kwaśnicki.
Dziś zbiera się walne zgromadzenie Pepeesu. Można się spodziewać, że będzie na nim gorąco.

Podobne dokumenty