Cieśla szalunkowy

Komentarze

Transkrypt

Cieśla szalunkowy
Cie?la szalunkowy - Belgia
Contact: Regess
Email: [email protected]
https://gablota.info/index.php?page=item&id=6880
Address:
Price:
Jelenia Góra
Prosz? o kontakt
Podejmiemy wspó?prace z odpowiedzialnymi cie?lami budowlanymi
Opis stanowiska: • monta? zbroje? wykonanych z ?elbetu (p?yty, s?upy, stropy etc.)
• monta? stropów z p?yt betonowych • poziomowanie szalunków,
ustawienie i pozycjonowanie szalunków • zdejmowanie deskowania
Wymagania: • do?wiadczenie zawodowe na stanowisku cie?li budowlanego •
WARUNEK: umiej?tno?? czytania rysunku technicznego oraz planów •
mobilno??, dyspozycyjno?? do pracy na terenie Belgii • prawo jazdy kategorii B •
komunikatywna znajomo?? j?zyka angielskiego lub niemieckiego • w?asna dzia?alno??
gospodarcza
Korzy?ci: • wspó?praca z firm? o ugruntowanej pozycji na rynku •
mo?liwo?? skorzystania z oferowanego przez nas zakwaterowania • atrakcyjne stawki
CV prosimy przesy?a? na [email protected], tel. +48 501-935-159.
W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustaw? z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133,
poz. 883 ze zm.)."
Cie?la
Belgia
szalunkowy
szalunkowy
Regess
[email protected]
http://tinyurl.com/zowjydg
Cie?la
Belgia
szalunkowy
Regess
[email protected]
http://tinyurl.com/zowjydg
Cie?la
Belgia
szalunkowy
Regess
[email protected]
http://tinyurl.com/zowjydg
Cie?la
Belgia
szalunkowy
Regess
[email protected]
http://tinyurl.com/zowjydg
Cie?la
Belgia
szalunkowy
Regess
[email protected]
http://tinyurl.com/zowjydg
Cie?la
Belgia
szalunkowy
Regess
[email protected]
http://tinyurl.com/zowjydg
Cie?la
Belgia
szalunkowy
Regess
[email protected]
http://tinyurl.com/zowjydg
Cie?la
Belgia
szalunkowy
Regess
[email protected]
http://tinyurl.com/zowjydg
Cie?la
Belgia
szalunkowy
Regess
[email protected]
http://tinyurl.com/zowjydg
Cie?la
Belgia
Regess
[email protected]
http://tinyurl.com/zowjydg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty