pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Transporcie i
Infrastrukturze Drogowej
Płock, 22 listopada 2012 (czwartek)
Wprowadzenie
Efektywny transport jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego. Sieć solidnych dróg pozwala
krajom zintegrować się z rynkami światowymi, a także obniżyć koszty transportu, produkcji oraz
stymulować inwestycje w regionie. W oparciu o wyzwania stojące przed krajami rozwijającymi się,
alternatywne rozwiązania są niezbędne, podobnie jak efektywna wymiana wiedzy i dobrych praktyk
pomiędzy przedstawicielami krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Partnerstwo publiczno-prywatne
może wypełnić lukę możliwości władz lokalnych i wspomóc te kraje w procesie budowy i utrzymania
sieci transportowych.
Konferencja, która odbędzie się w Płocku ma za zadanie stworzyć platformę wymiany wiedzy w
zakresie uwarunkowań prawnych, finansowych i technicznych projektów realizowanych w formule
PPP, a skierowanych na rozwój szeroko rozumianej infrastruktury transportowej.
Na Konferencji spotkają się praktycy-pracownicy instytucji i firm samorządowych, instytucji sektora
prywatnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego z krajów
Europy (z naciskiem na Europę Środkową i Wschodnią). Zostaną zaprezentowane dobre praktyki
najbardziej zaawansowanych w tej dziedzinie miast świata, czego najlepszym przykładem będzie
prezentacja miasta Szanghaj (Chiny).
Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock
ul. T. Kościuszki 8/3, 09-400 Płock
+48 24 3663310, [email protected], www.cifal.pl
Data
22 listopada 2012 r.
Miejsce
„Hotel Tumski”, ul. Piekarska 9, 09-400, Płock
Partnerzy
Instytut ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR,
Urząd Miasta Płocka
Patronat honorowy
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP
Partner merytoryczny
Instytut PPP
Patronat medialny
PPPortal.pl
Grupa docelowa
Przedstawiciele władz rządowych, samorządowych oraz przedstawiciele sektora prywatnego,
organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego, a także środowiska akademickiego z
krajów Europy Centralnej i Wschodniej.
Zakres tematyczny
Konferencja składać się będzie z następujących działów:
• Przedstawienie międzynarodowych projektów PPP,
• Zagadnienia prawne międzynarodowych projektów PPP w transporcie,
• Zagadnienia finansowe międzynarodowych projektów PPP w transporcie,
• Dobre praktyki i studia przypadków projektów PPP.
Struktura Konferencji
• Prezentacja podstawowych zagadnień związanych z formułą PPP,
• Studia przypadków z poszczególnych krajów,
• Przegląd dobrych praktyk, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.
Podczas Konferencji organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.
Certyfikat UNITAR/CIFAL
Każdy uczestnik otrzyma prestiżowy Certyfikat potwierdzający udział w Konferencji „Partnerstwo
Publiczno-Prywatne w Transporcie i Infrastrukturze Drogowej”, sygnowany przez przedstawicieli
UNITAR i CIFAL.
Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock
ul. T. Kościuszki 8/3, 09-400 Płock
+48 24 3663310, [email protected], www.cifal.pl
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Transporcie i
Infrastrukturze Drogowej
wstępny program
Dzień 1 - czwartek, 22 listopada 2012 – konferencja. “Hotel Tumski”, ul. Piekarska 9, Płock
09.30-10.00 Rejestracja
 Otwarcie konferencji
10.00-10.15
 Powitanie gości przez Prezydenta m. Płocka
 Prezentacja UNITAR i CIFAL
„Przegląd projektów PPP w chińskim transporcie”
10.15-10.45 Zhonghua Wang, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Informatycznej Miasta
Szanghaj/Chiny
„Jak stworzyć udane partnerstwo publiczno-prywatne”
10.45-11.15
Peter Snelson, „PPP Consult”, Harwood, Wielka Brytania
„Pilotażowy projekt drogowy PPP na Litwie”
11.15-11.45
Jonas Kimontas, Główny Menedżer Projektu, “Invest Lithuania”, Wilno/Litwa
11.45-12.15
„Czeskie przykłady projektów w formule PPP”
Vladimír Sloup, Dyrektor, Association of PPP, Praga/Czechy
12.15-12.45
Przerwa kawowa
12.45-13.15
Wideo-konferencja
Bernadia Irawati Tjandradewi, Ph.D., Dyrektor Programowy, CITYNET Regional Network of
Local Authorities for the Management of Human Settlement, Tokyo/Japonia
13.15-13.45
13.45-14.15
14.15-14.45
14.45-15.15
15.15-16.00
16.00
Dr Andrzej Urbanik, Członek Forum Europejskich Drogowych Laboratoriów Badawczych
FEHRL, Sekretarz Generalny Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Drogowego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa/Polska
„Aspekty prawne i finansowe międzynarodowych projektów PPP”
Adam Jędrzejewski, Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych, Instytut PPP,
Warszawa
„Proces ulepszania wykonalności projektów PPP w Polsce”
Witold Grzybowski, Ekspert, “Collect Consulting”, Katowice
„PPP w sektorze drogowym - działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego”
Mateusz Urasiński, Specjalista, Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
Debata: PPP – za i przeciw
Moderator: Prof. Wojciech Suchorzewski, Profesor Politechniki Warszawskiej, Warszawa
Lunch
Moderator: Waldemar Chachulski (Strabag Sp. z o.o.)
Patronat honorowy:
Pod patronatem medialnym:
Partner merytoryczny:
Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock
ul. T. Kościuszki 8/3, 09-400 Płock
+48 24 3663310, [email protected], www.cifal.pl