Szkolenie „SZUKAM PRACY” W ramach poradnictwa zawodowego

Komentarze

Transkrypt

Szkolenie „SZUKAM PRACY” W ramach poradnictwa zawodowego
Szkolenie „SZUKAM PRACY”
W ramach poradnictwa zawodowego inicjowane są i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy.
Na szkolenie „Szukam pracy” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy, które:
• mają ustalony II profil pomocy, a indywidualny plan działania potwierdza zasadność
udziału w przedmiotowym szkoleniu,
• nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
• utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem
w jej poszukiwaniu,
• chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej,
mogą skorzystać ze szkolenia "Szukam pracy".
Podczas szkolenia uczestnicy:
• poznają podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą,
• dokonują analizy lokalnego rynku pracy,
• określają swoją sylwetkę zawodową oraz dokonują bilansu swoich mocnych i słabych
stron,
• dopasowują swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje do oferty rynku pracy,
• podejmują decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej,
• nabywają wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy stosując je w praktyce.
Program zajęć obejmuje następujące zakresy tematyczne:
• metody nauki stosowane podczas szkolenia,
• reakcje w trudnych sytuacjach,
• kompetencje i predyspozycje zawodowe,
• bariery na drodze zatrudnienia,
• zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia,
• analiza rynku pracy,
• formy zatrudnienia,
• wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne,
• sztuka mówienia i prezentacji,
• zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy,
• oferty na rynku pracy,
• przygotowanie do rozmowy z pracodawcą,
• rozmowa kwalifikacyjna,
• edukacja dla rynku pracy,
• plan poszukiwania pracy,
• podjęcie zatrudnienia.
Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:
• przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej,
• dokonasz bilansu swoich umiejętności, predyspozycji i kwalifikacji zawodowych,
• poznasz samego siebie,
• nauczysz się pisać dokumenty aplikacyjne,
• poznasz techniki aktywnego poszukiwania pracy,
• nabędziesz umiejętność prowadzenia rozmowy z pracodawcami,
• dowiesz się jak założyć własną firmę.
Program szkolenia jest realizowany przez okres trzech kolejno następujących po sobie tygodni
i składa się z dwóch części:
I - 40 godzin zegarowych prowadzonych w formie zajęć w podziale na odrębne sesje tematyczne,
realizowane przez 10 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
II - 40 godzin zegarowych ćwiczeń praktycznych, w ramach których uczestnicy poszukują pracy
oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń oraz
wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy. Realizowane w ciągu 5 kolejnych dni,
z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
Uczestnikom szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe oraz możliwość uzyskania zwrotu
kosztów przejazdu (jeżeli miejsce szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania osoby
skierowanej).
Szczegółowe informacje: pok. nr 23 Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy w godz. 7:30-14:00
tel. 74 856-18-34 Alicja Gawłowska; lub 74 856-18-11 Ewa Manijak, Kamila Spisak

Podobne dokumenty