Regulamin Międzyuczelnianych Mistrzostw Gokartowych

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Międzyuczelnianych Mistrzostw Gokartowych
MIĘDZYUCZELNIANE MISTRZOSTWA GOKARTOWE
W SILVER GOKART CENTER W SZCZECINIE.
SZCZECIŃSKIE JUWENALIA 2013.
W ramach tegorocznych obchodów JUWENALIÓW, SILVER GOKART CENTER
SZCZECIN organizuje mistrzostwa gokartowe, w których rywalizować będą osoby chętne
ze wszystkich szczecińskich uczelni wyższych. 26 maja 2013 roku o godzinie 12.00
odbędzie się wyścig finałowy drużyn które uzyskały w czasie eliminacji najlepsze czasy na
torze Silver.
Najlepsze trzy pierwsze drużyny otrzymają do podziału nagrody pieniężne:
1 miejsce – 600 PLN, 2 miejsce 200 PLN, 3 miejsce 100 PLN oraz pamiątkowe
medale. Reszta uczestników biegu finałowego otrzyma pamiątkowe dyplomy.
Czeka Was spora dawka emocji! Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów!
Zapraszamy do licznego udziału i wsparcia uczestników gorącym dopingiem w SILVER
GOKART CENTER! Do zobaczenia!
Więcej na www.silverhotel.pl/gokart-center/juwenalia-2013
REGULAMIN MISTRZOSTW
Eliminacje
1. Eliminacje trwają od chwili obecnej do momentu startu wyścigu finałowego.
2. W eliminacjach mogą brać udział osoby będące studentami dowolnej uczelni
wyższej w Szczecinie, legitymujący się ważną Legitymacją Studencką.
3. Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach do mistrzostw jest wypisanie 2
egzemplarzy Karty Zgłoszenia zawodów, dostępnej w recepcji SILVER GOKART
CENTER z czego jeden egzemplarz jest dla uczestnika zawodów, drugi w celach
kontrolnych pozostaje w recepcji toru. Karta Zgłoszenia jest również w wersji
elektronicznej do pobrania na stronie www.silverhotel.pl/gokart-center/juwenalia2013
4. Przystąpienie do programu mistrzostw uprawnia uczestnika do nieobowiązkowych
jazd eliminacyjnych w specjalnej cenie 25 PLN za 10 minutowy trening. Każdy
uczestnik eliminacji musi posiadać obowiązkową kominiarkę pod kask (do nabycia
na własność w recepcji toru w cenie 5 PLN). Każda osoba na czas jazd na torze
otrzymuje bezpłatnie obowiązkowy kask ochronny.
5. Czasy uzyskane na torze mierzone są elektronicznie. Każdy uczestnik eliminacji
przy wyjściu z toru otrzymuje wydruk z systemu pomiaru. W celu dokonania wpisu
uzyskanego czasu do Karty Zgłoszenia wydruk wraz ze swoim egzemplarzem
karty należy przekazać recepcji toru. Wpisu dokonuje pracownik recepcji toru i
potwierdza własnoręcznym podpisem.
Wyścig finałowy
1. Wyścig finałowy odbędzie się 26 maja o godzinie 12.00 na torze Silver Gokart
Center, mieszczącym się przy Rondzie Hermana Hakena w Szczecinie.
2. Do wyścigu finałowego drużyny mogą zgłaszać się do 25 maja do godziny 21.00 w
recepcji Silver Gokart Center. Każda drużyna musi podać w zgłoszeniu swoją
unikalną nazwę.
3. W wyścigu finałowym bierze udział 10 trzyosobowych drużyn. Decyduje suma
(najniższa) najlepszych czasów jednego, dowolnego okrążenia każdego zawodnika
w drużynie, uzyskanych podczas treningu i potwierdzonych w Karcie Zgłoszenia.
4. Bieg finałowy będzie miał charakter sztafety. Czas wyścigu to 40 minut. Każda z
drużyn wybiera swojego kapitana, który zdecyduje o strategii jazdy, czyli kto i ile
czasu pojedzie gokartem.
5. Każda drużyna otrzymuje swojego gokarta w drodze losowania numerów.
Pierwsza losuje drużyna z najgorszym wynikiem kwalifikującym do finału.
6. Start odbywa się z POLE POSITION. O kolejności startowej decydują czasy
kwalifikujące drużyny do finału w kolejności od najlepszego do najgorszego.
7. Podczas wyścigu każdy uczestnik musi pojechać chociaż jeden raz.
8. Przesiadki zawodników odbywają się w PIT STOPIE.
9. Liczy się jak największa liczba okrążeń uzyskanych w czasie 40 minut wyścigu
finałowego.
10. Dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się po wyścigu finałowym na
podium na tarasie widokowym toru SILVER GOKART CENTER.
WAŻNE!
Warunkiem uczestnictwa we wszelkich jazdach mających miejsce na terenie obiektu Silver Gokart
Center jest bezwzględna trzeźwość zawodników i stosowanie się do zasad Regulaminu Toru
Gokartowego Silver. Obsługa toru zastrzega sobie prawo do kontroli stanu trzeźwości uczestników
Międzyuczelnianych Mistrzostw Gokartowych. W przypadku stwierdzenia takiego faktu osoby te nie
zostaną dopuszczone do prowadzenia pojazdów a tym samym wykluczone z udziału w
mistrzostwach.
Organizator zawodów
HOTEL SILVER & GOKART CENTER
Rondo Hermana Hakena
70-001 Szczecin
Tel. 91 44 12 500
Fax 91 44 12 570
e-mail: [email protected]
www.silverhotel.pl