Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Komentarze

Transkrypt

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
24.10.2007
Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe .
1. OBUDOWY REGULATORÓW RNT 6 I RNT 6E.................................................................2
2. OPIS LISTWY ZACISKOWEJ RNT 6 ..................................................................................5
3. OPIS LISTWY ZACISKOWEJ RNT 6E...............................................................................10
4. OPIS ZACISKÓW DODATKOWYCH LISTWY RNT 6E...............................................13
5. OPIS LISTWY ZACISKOWEJ RNT 6E / PRO 63..............................................................13
6. OPIS WYKONANIA KABLA ŁĄCZĄCEGO REGULATORY Z PC I KLS 4E.......16
7. SCHEMAT POŁĄCZENIA REGULATORÓW Z JEDNOSTKĄ NADRZĘDNĄ ZA
POMOCĄ INTERFACE RS 485.....................................................................................................18
Regulatory :
RNT 6
RNT 6E
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
v. 1.0
v. 1.0
1
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
24.10.2007
1. Obudowy regulatorów RNT 6 i RNT 6E.
Regulatory posiadają następujące wykonania kaset i obudów mechanicznych :
ROLEC - wykonanie natablicowe - RNT 6; wymiary zewnętrzne : 240 x 160 x 90 ( wys. / szer. /
głęb. ). Po bokach obudowy znajdują się listwy zaciskowe z sygnałami.
Widok płyty czołowej regulatora w wykonaniu poziomym
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
2
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
EUROCARD - 3U
- wykonanie
zabudowy w szafach 19",
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
zatablicowe, kaseta
24.10.2007
o wymiarach 484x133x273 mm
do
3
1. NC
2. GNDF
3. ParSel+
4. ParSel5. NC
6. NC
7. PS cm
8. PS nc
9. ZAS
10. ZAS
Z
10. TxDP
11. RxDP
12. Vt'P
13. GNDP
14. OutY
15. OutZ
16. InB
17. InA
Com1
2. TxD
3. RxD
4. RTS
5. CTS
7. GND
Com2
2. TxD
3. RxD
4. RTS
5. CTS
7. GND
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
8. I2
7. I2+
6. I1
5. I1+
4. U2
3. U2+
2. U1
1. U1+
ZŁĄCZE PA
1. PU3no
2. PU3cm
3. PU4no
4. PU4cm
5. PU5no
6. PU5cm
7. PU6no
8. PU6cm
9. PU7no
10. PU7cm
11. PU8no
12. PU8cm
13. PU9no
14. PU9cm
15. PU10nc
16. PU10cm
PK
1. INA1
2. INA2
3. INA3
4. INA4
5. INA5
6. INA6
7. C24V
8. INA7
9. INA8
10. INA9
11. INA10
12. INA11
13. INA12
14. INA13
15. INA14
16. GNDW
INA
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
24.10.2007
Widok płyty tylnej regulatora RNT6E
4
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
24.10.2007
2. Opis listwy zaciskowej RNT 6
1. Złącze AN1
1. U1-100 V
2. U1-100 V
3. I1 - 5A/1A
4. I1 - 5A/1A
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
pomiarowe
pomiarowe
pomiarowe
pomiarowe
napięcia U1
napięcie U1
prądu I1
prądu I1
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
pomiarowe
pomiarowe
pomiarowe
pomiarowe
napięcia U2
napięcie U2
prądu I2
prądu I2
2. Złącze AN2
1. U2-100 V
2. U2-100 V
3. I2 - 5A/1A
4. I2 - 5A/1A
3. Złącze ZN
1. ZAS +
2. GNDF
3. ZAS -
- wejście zasilające regulator - od 100 do 240 V DC /AC
- UZIEMIENIE
- wejście zasilające regulator - od 100 do 240 V DC /AC
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
5
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
24.10.2007
4. Złącze RSEXT
Interfejs do modułu rozszerzenia dodatkowych wejść i wyjść programowalnych.
Rx/Tx+
- linia odbiorcza i nadawcza ( biegun + )
Rx/Tx- linia odbiorcza i nadawcza ( biegun - )
SCK+
- linia zegara ( biegun + )
SCK- linia zegara ( biegun - )
GND
- masa sygnałowa
1.
2.
3.
4.
5.
5. Złącze przekaźników wyjściowych - PK
1. PU3 no
2. PU3 cm
3. PU3 nc
4. PU4 no
5. PU4 cm
6. PU4 nc
7. PU5 no
8. PU5 cm
9. PU6 no
10. PU6 cm
11. PU7 no
12. PU7 cm
13. PU7 nc
14. PU8 no
15. PU8 cm
16. PU9 no
17. PU9 cm
18. PU9 nc
19. PU10 nc
20. PU10 cm
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie zwarte przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie zwarte przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie zwarte przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie zwarte przekaźnika programowalnego
normalnie zwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
6. Złącze WD
1. NC
!!!
- wejście nie używane
STYKI O NR 2 - 9 PODŁĄCZONE SĄ DO NAPIĘCIA 12 / 24 [V] DC .
NR STYKU
NAZWA SYG.
KOD BCD
KOD BIN
KOD ENERG.
2
4
6
7
8
9
INA1
INA2
INA3
INA4
INA5
INA6
BCD 0
BCD 1
BCD 2
BCD 3
BCD 4
BCD 5
B0
B1
B2
B3
B4
B5
ENPL 2/4
ENPL 2/3
ENPL 2/2
ENPL 2/2
ENPL 2/1
ENPL 2/1
3, 5, 10 C24V
- wejście wspólne dla wejść o nr zacisków od 2 do 9
11.
12.
13.
14.
15.
16.
INA7
INA8
INA9
INA10
GNDW
INA11
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
wspólne dla
dwustanowe
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
wejść o nr zacisków od 11 do 14
programowalne
17.
18.
19.
20.
INA12
INA13
INA14
GNDW
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
wspólne dla
programowalne
programowalne
programowalne
wejść o nr zacisków od 16 do 19
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
6
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
24.10.2007
7. Złącze komunikacyjne COM dla RNT6
W zależności od wersji występuje:
a) wersja 1
złącze CANNON25M
2. TxD
3. RxD
4. RTS
5. CTS
7. GND
10. TxDP
11. RxDP
12. Vt'P
13. GNDP
14. OUT Y
15. OUT Z
16. IN B
17. IN A
22. TxDP
23. RxDP
24. Vt'P
25. GNDP
- wyjście danych interface'u RS 232
- wejście danych interface'u RS 232
- sygnał RTS interface'u RS 232
- sygnał CTS interface'u RS 232
- masa interface'u szeregowego RS 232
- pętla prądowa, linia nadajnika
- pętla prądowa, linia odbiornika
- pętla prądowa, linia zasilająca
- pętla prądowa, linia zasilająca
- wyjście danych OUT Y (Tx+)interface'u RS 485
- wyjście danych OUT Z (Tx-) interface'u RS 485
- wejście danych IN B (Rx-) interface'u RS 485
- wejście danych IN A (Rx+) interface'u RS 485
- pętla prądowa, linia nadajnika
- pętla prądowa, linia odbiornika
- pętla prądowa, linia zasilająca
- pętla prądowa, linia zasilająca
b) wersja 2
Złącze komunikacyjne COM 1- INŻYNIERSKIE – OPCJA ( typu CANON 9M)
2.
3.
5.
7.
8.
RxD
TxD
GND
RTS
CTS
- wejście danych interface'u RS 232
- wyjście danych interface'u RS 232
- masa interface'u szeregowego RS 232
- sygnał RTS interface'u RS 232
- sygnał CTS interface'u RS 232
Złącze komunikacyjne COM 2 – RS/PP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vt'P
RxD
TxD
RxDP
GND
TxDP
RTS
CTS
GNDP
( typu CANON 9M)
- pętla prądowa, linia zasilająca
- wejście danych interface'u RS 232
- wyjście danych interface'u RS 232
- pętla prądowa, linia odbiornika
- masa interface'u szeregowego RS 232
- pętla prądowa, linia nadajnika
- sygnał RTS interface'u RS 232
- sygnał CTS interface'u RS 232
- pętla prądowa, linia zasilająca
Złącze komunikacyjne COM 3 - IEC 870-5-103
1. OUT Z
2. OUT Y
3. IN A
4. IN B
5. GND
- wyjście danych
- wyjście danych
- wejście danych
- wejście danych
- masa ochronna
( typu CANON 9M)
OUT Z (Tx-) interface'u RS 485
OUT Y (Tx+)interface'u RS 485
IN A (Rx+) interface'u RS 485
IN B (Rx-) interface'u RS 485
RS485 /komunikacja dwuprzewodowa/ - zewrzeć linie IN A – OUT Y oraz IN B – OUT Z
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
7
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
24.10.2007
8
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
24.10.2007
3. Opis listwy zaciskowej RNT 6E.
1. Złącze ZN
1. N. C.
2. GNDF
3. PARSEL+
4. PARSEL5. N. C.
6. N. C.
7. PS cm
8. PS nc
9. ZASILANIE
10. ZASILANIE
( typu SLA/BLAT 10/180 B )
-
2. Złącze INA
nie używany
UZIEMIENIE
wybór banku nastaw
wybór banku nastaw
nie używany
nie używany
błąd zasilania – zwarty przy braku zasilania
błąd zasilania – zwarty przy braku zasilania
wejście zasilające regulator - od 90 do 230 [V] DC /AC
wejście zasilające regulator - od 90 do 230 [V] DC /AC
(typu SLA/BLAT 16/180B )
NR STYKU
NAZWA SYG.
KOD BCD
KOD BIN
KOD ENERG.
1
2
3
4
5
6
INA1
INA2
INA3
INA4
INA5
INA6
BCD 0
BCD 1
BCD 2
BCD 3
BCD 4
BCD 5
B0
B1
B2
B3
B4
B5
ENPL 2/4
ENPL 2/3
ENPL 2/2
ENPL 2/2
ENPL 2/1
ENPL 2/1
7. C24V
- wejście wspólne dla wejść o nr zacisków od 1 do 6
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
INA7
INA8
INA9
INA10
INA11
INA12
INA13
INA14
GNDW
3. Złącze PK
1. PU3 no
2. PU3 cm
3. PU4 no
4. PU4 cm
5. PU5 no
6. PU5 cm
7. PU6 no
8. PU6 cm
9. PU7 no
10. PU7 cm
11. PU8 no
12. PU8 cm
13. PU9 no
14. PU9 cm
15. PU10 nc
16. PU10 cm
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
wspólne dla
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
wejść o nr zacisków od 8 do 15
( typu SLA/BLAT 16/180 B )
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie zwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
9
RNT 6 i RNT 6E
4. ZŁĄCZE PA
1. U1-100 V
2. U1-100 V
3. U2-100 V
4. U2-100 V
5. I1 - 5A/1A
6. I1 - 5A/1A
7. I2 - 5A/1A
8. I2 - 5A/1A
Obudowy i listwy przyłączeniowe
24.10.2007
( złącze typu TOP4 )
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
pomiarowe
pomiarowe
pomiarowe
pomiarowe
pomiarowe
pomiarowe
pomiarowe
pomiarowe
napięcia
napięcie
napięcia
napięcie
prądu I1
prądu I1
prądu I2
prądu I2
U1
U1
U2
U2
5. Złącze komunikacyjne COM dla RNT6E
W zależności od wersji występuje:
a) wersja 1
Złącze komunikacyjne COM
2. TxD
3. RxD
4. RTS
5. CTS
7. GND
10. TxDP
11. RxDP
12. Vt'P
13. GNDP
14. OUT Y
15. OUT Z
16. IN B
17. IN A
( typu CANON 25F)
- wyjście danych interface'u RS 232
- wejście danych interface'u RS 232
- sygnał RTS interface'u RS 232
- sygnał CTS interface'u RS 232
- masa interface'u szeregowego RS 232
- pętla prądowa, linia nadajnika
- pętla prądowa, linia odbiornika
- pętla prądowa, linia zasilająca
- pętla prądowa, linia zasilająca
- wyjście danych OUT Y (Tx+) interface'u RS 485
- wyjście danych OUT Z (Tx-) interface'u RS 485
- wejście danych IN B (Rx-) interface'u RS 485
- wejście danych IN A (Rx+) interface'u RS 485
Dla obudowy PROPAC powyższe złącze podzielono i powtórzono na bokach
obudowy jako:
Złącze RS232/PP (lewa strona) typu CANNON9M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
RTS
RxD
TxD
CTS
GND
TxDP
RxDP
Vt'P
GNDP
- sygnał RTS interface'u RS 232
- wejście danych interface'u RS 232
- wyjście danych interface'u RS 232
- sygnał CTS interface'u RS 232
- masa interface'u szeregowego RS 232
- pętla prądowa, linia nadajnika
- pętla prądowa, linia odbiornika
- pętla prądowa, linia zasilająca
- pętla prądowa, linia zasilająca
Złącze RS485 (prawa strona) typu CANNON9M
1. OUT Z
2. OUT Y
3. IN A
4. IN B
- wyjście danych
- wyjście danych
- wejście danych
- wejście danych
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
OUT Z (Tx-) interface'u RS 485
OUT Y (Tx+) interface'u RS 485
IN A (Rx+) interface'u RS 485
IN B (Rx-) interface'u RS 485
10
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
24.10.2007
b) wersja 2
Złącze COM1 typu CANNON25F
2. TxD
3. RxD
4. RTS
5. CTS
7. GND
10. TxDP
11. RxDP
12. Vt'P
13. GNDP
- wyjście danych interface'u RS 232
- wejście danych interface'u RS 232
- sygnał RTS interface'u RS 232
- sygnał CTS interface'u RS 232
- masa interface'u szeregowego RS 232
- pętla prądowa, linia nadajnika
- pętla prądowa, linia odbiornika
- pętla prądowa, linia zasilająca
- pętla prądowa, linia zasilająca
Dla PROPAC powtórzone z lewej strony obudowy jako CANNON9M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
RTS
RxD
TxD
CTS
GND
TxDP
RxDP
Vt'P
GNDP
- sygnał RTS interface'u RS 232
- wejście danych interface'u RS 232
- wyjście danych interface'u RS 232
- sygnał CTS interface'u RS 232
- masa interface'u szeregowego RS 232
- pętla prądowa, linia nadajnika
- pętla prądowa, linia odbiornika
- pętla prądowa, linia zasilająca
- pętla prądowa, linia zasilająca
Złącze COM2 typu CANNON25F
2. TxD
3. RxD
4. RTS
5. CTS
7. GND
14. OUT Y
15. OUT Z
16. IN B
17. IN A
- wyjście danych interface'u RS 232
- wejście danych interface'u RS 232
- sygnał RTS interface'u RS 232
- sygnał CTS interface'u RS 232
- masa interface'u szeregowego RS 232
- wyjście danych OUT Y (Tx+) interface'u RS 485
- wyjście danych OUT Z (Tx-) interface'u RS 485
- wejście danych IN B (Rx-) interface'u RS 485
- wejście danych IN A (Rx+) interface'u RS 485
Dla PROPAC powtórzone z prawej strony obudowy jako CANNON9M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
OUT Z
OUT Y
IN A
IN B
GND
TxD
RxD
RTS
CTS
- wyjście danych OUT Z (Tx-) interface'u RS 485
- wyjście danych OUT Y (Tx+) interface'u RS 485
- wejście danych IN A (Rx+) interface'u RS 485
- wejście danych IN B (Rx-) interface'u RS 485
- masa interface'u szeregowego RS 232
- wyjście danych interface'u RS 232
- wejście danych interface'u RS 232
- sygnał RTS interface'u RS 232
- sygnał CTS interface'u RS 232
RS485 /komunikacja dwuprzewodowa/ - zewrzeć linie IN A – OUT Y oraz IN B – OUT Z
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
11
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
4. Opis zacisków dodatkowych listwy
24.10.2007
RNT 6E.
Regulatory RNT 6E posiadają możliwość opcjonalnego wykonania dodatkowego pakietu rozszerzeń.
Możliwe jest wykonanie regulatora z dodatkowym pakietem 15 wejść dwustanowych ( INB ) lub z
dodatkowym pakietem 8 przekaźników – ( PK1 ).
1. Złącze INB
1. INB1
2. INB2
3. INB3
4. INB4
5. INB5
6. INB6
7. INB7
8. INB8
9. INB9
10. INB10
11. INA11
12. INA12
13. INA13
14. INA14
15. INA15
16. GNDW
2. Złącze PK1
1. PU11 no
2. PU11 cm
3. PU12 no
4. PU12 cm
5. PU13 no
6. PU13 cm
7. PU14 no
8. PU14 cm
9. PU15 no
10. PU15 cm
11. PU16 no
12. PU16 cm
13. PU17 no
14. PU17 cm
15. PU18 nc
16. PU18 cm
(typu SLA/BLAT 16/180B )
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
wspólne dla
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
wejść o nr zacisków od 1 do 15
( typu SLA/BLAT 16/180 B )
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie zwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
5. Opis listwy zaciskowej RNT 6E / PRO 63.
1. I1 - 5A/1A
2. I1 - 5A/1A
3. I2 - 5A/1A
4. I2 - 5A/1A
5. U1 -100 V
6. U1 -100 V
7. U2 -100 V
8. U2 -100 V
9. N. C.
10. PARSEL+
11. PARSEL12. N. C.
- wejście pomiarowe prądu I1
- wejście pomiarowe prądu I1
- wejście pomiarowe prądu I2
- wejście pomiarowe prądu I2
- wejście pomiarowe napięcia U1
- wejście pomiarowe napięcie U1
- wejście pomiarowe napięcia U2
- wejście pomiarowe napięcie U2
- nie używany
- wybór banku nastaw
- wybór banku nastaw
- nie używany
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
12
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
24.10.2007
13.
14.
15.
16.
17.
N. C.
PS cm
PS nc
ZASILANIE
ZASILANIE
- nie używany
- błąd zasilania – zwarty przy braku zasilania
- błąd zasilania – zwarty przy braku zasilania
- wejście zasilające regulator - od 90 do 230 V DC /AC
- wejście zasilające regulator - od 90 do 230 V DC /AC
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
PU3 no
PU3 cm
PU4 no
PU4 cm
PU5 no
PU5 cm
PU6 no
PU6 cm
PU7 no
PU7 cm
PU8 no
PU8 cm
PU9 no
PU9 cm
PU10 nc
PU10 cm
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie zwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
INA1
INA2
INA3
INA4
INA5
INA6
C24V
INA7
INA8
INA9
INA10
INA11
INA12
INA13
INA14
GNDW
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
wspólne dla
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
wspólne dla
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
wejść o nr zacisków od 34 do 39
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
wejść o nr zacisków od 41 do 48
Regulator RNT 6E / PRO 63 z dodatkowym pakietem 15 wejść dwustanowych INB.
51. INB1
52. INB2
53. INB3
54. INB4
55. INB5
56. INB6
57. INB7
58. INB8
59. INB9
60. INB10
61. INB11
62. INB12
63. INB13
64. INB14
65. INB15
66. GNDW
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
- wejście
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
dwustanowe
wspólne dla
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
programowalne
wejść o nr zacisków od 51 do 65
13
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
24.10.2007
Regulator RNT 6E / PRO 63 z dodatkowym pakietem 8 przekaźników – PK1.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
PU11 no
PU11 cm
PU12 no
PU12 cm
PU13 no
PU13 cm
PU14 no
PU14 cm
PU15 no
PU15 cm
PU16 no
PU16 cm
PU17 no
PU17 cm
PU18 nc
PU18 cm
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
- wyjście
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie rozwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
normalnie zwarte przekaźnika programowalnego
wspólne przekaźnika programowalnego
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
14
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
24.10.2007
15
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
24.10.2007
6. Opis wykonania kabla łączącego regulatory z PC i KLS 4E.
Poniżej przedstawiono opis połączeń kabla regulatora przeznaczonego do
bezpośredniej współpracy z komputerem klasy PC z programem SAZ 2000 :
• z interfejsem RS 232
PC
GND
zwora - RTS
zwora - CTS
TxD
RxD
REGULATOR
------------------------------------------------------GND
RTS -zwora
CTS - zwora
------------------------------------------------------RxD
------------------------------------------------------TxD
Zwieramy sygnały : RTS , CTS
Zwieramy sygnały : RTS, CTS
od strony PC
od strony regulatora
• z interfejsem Pętli Prądowej
KLS 4E
GNDP
TxDP
RxDP
Vt’P
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGULATOR
GNDP
RxDP
TxDP
Vt’P
• z interfejsem RS 485
PC
Z
Y
A
B
GND
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
REGULATOR
B
A
Y
Z
GND
16
RNT 6 i RNT 6E
Obudowy i listwy przyłączeniowe
24.10.2007
7. Schemat połączenia regulatorów z jednostką nadrzędną za pomocą interface RS 485
JEDNOSTKA NADRZĘDNA
OUTY OUTZ
120 Ohm
INB
INA
120 Ohm
INA
INB
RNT6 / RNT6E
OUTZ
OUTY
120 Ohm
INA
INB
120 Ohm
OUTZ
OUTY
RNT6 / RNT6E
RS485 /komunikacja dwuprzewodowa/ - zewrzeć linie IN A – OUT Y oraz IN B – OUT Z
Computers & Control Katowice, Porcelanowa 11
17

Podobne dokumenty