Rury drenarskie z PE-HD K2-Dren

Komentarze

Transkrypt

Rury drenarskie z PE-HD K2-Dren
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZ¥DZANIA
Rury drenarskie z PE-HD K2-Dren
Cennik
Obowi¹zuje od 21.05.2012 r.
ISO 9001
ISO 14001
KA-CZMAREK Sp. z o.o. S.K.A.
Malewo 1,
tel. (0-65) 572-35-55,
63-800 Gostyñ
fax (0-65) 572-35-30
e-mail: [email protected]
http://www.kaczmarek2.pl
RURY DRENARSKIE Z PE-HD K2-Dren
RURY DRENARSKIE KORUGOWANE (DRENA¯ CIʯKI)
Normy, aprobaty techniczne: IBDiM AT/2003-04-0444
Nazwa artyku³u
Wymiar
Indeks
J.M.
[mm]
Rury drenarskie z PE-HD
TP w pe³ni s¹cz¹ce
w odcinkach prostych, z muf¹
110 x 6 m
160 x 6 m
360
1332049600
1332349600
szt.
szt.
Cena
IloϾ w op.
[PLN]
Paleta
76,93
137,27
sztuk
11,87
21,18
67
35
O
Szczeliny wykonane na ca³ym obwodzie
Rury drenarskie z PE-HD
LP czêœciowo s¹cz¹ce
w odcinkach prostych,
z muf¹ i uszczelk¹
110 x 6 m
160 x 6 m
220
1332039600
1332339600
szt.
szt.
76,93
137,27
11,87
21,18
67
35
O
O
Szczeliny wykonane w górnej czêœci rury na 220 obwodu,
30% przekroju przeznaczonego do odprowadzania
wody powierzchniowej.
Góra rury-grzbiet znakowany kolorowym paskiem
Rury drenarskie z PE-HD
MP s¹cz¹ce-przep³ywowe
w odcinkach prostych,
z muf¹ i uszczelk¹
110 x 6 m
160 x 6 m
105
1332029600
1332329600
szt.
szt.
76,93
137,27
11,87
21,18
67
35
O
O
Szczeliny wykonane w górnej czêœci rury na 105 obwodu,
85% przekroju przeznaczonego do odprowadzania
wody powierzchniowej.
Góra rury-grzbiet znakowany kolorowym paskiem
Data: 21.05.2012 r.
Obowi¹zuje cena w dniu odbioru towaru
Podatek VAT - 23 %
RURY DRENARSKIE Z PP K2-Dren
RURY DRENARSKIE KORUGOWANE (DRENA¯ CIʯKI)
Normy, aprobaty techniczne: IBDiM AT/2003-04-0444
Nazwa artyku³u
Wymiar
Indeks
J.M.
[mm]
Rury drenarskie z PP
TP w pe³ni s¹cz¹ce
w odcinkach prostych, z muf¹
200 x 6 m
250 x 6 m
300 x 6 m
400 x 6 m
500 x 6 m
600 x 6 m
360
Rury drenarskie z PP
LP czêœciowo s¹cz¹ce
w odcinkach prostych,
z muf¹ i uszczelk¹
Data: 21.05.2012 r.
[PLN]
Paleta
sztuk
szt. 213,58 35,60
szt. 363,06 60,51
szt. 484,50 80,75
szt. 766,92 127,82
szt. 1396,80 232,80
szt. 2126,52 354,42
15
12
9
3
2
2
Szczeliny wykonane na ca³ym obwodzie
200 x 6 m
250 x 6 m
300 x 6 m
400 x 6 m
500 x 6 m
600 x 6 m
O
200 x 6 m
250 x 6 m
300 x 6 m
400 x 6 m
500 x 6 m
600 x 6 m
105
IloϾ w op.
O
220
Rury drenarskie z PP
MP s¹cz¹ce-przep³ywowe
w odcinkach prostych,
z muf¹ i uszczelk¹
1322549600
1322749600
1322949600
1323149600
1323349600
1323549600
Cena
1322539600
1322739600
1322939600
1323139600
1323339600
1323539600
szt. 213,58 35,60
szt. 363,06 60,51
szt. 484,50 80,75
szt. 766,92 127,82
szt. 1396,80 232,80
szt. 2126,52 354,42
15
12
9
3
2
2
O
Szczeliny wykonane w górnej czêœci rury na 220 obwodu,
30% przekroju przeznaczonego do odprowadzania
wody powierzchniowej.
Góra rury-grzbiet znakowany kolorowym paskiem
1322529600
1322729600
1322929600
1323129600
1323329600
1323529600
szt. 213,58 35,60
szt. 363,06 60,51
szt. 484,50 80,75
szt. 766,92 127,82
szt. 1396,80 232,80
szt. 2126,52 354,42
O
15
12
9
3
2
2
O
Szczeliny wykonane w górnej czêœci rury na 105 obwodu,
85% przekroju przeznaczonego do odprowadzania
wody powierzchniowej.
Góra rury-grzbiet znakowany kolorowym paskiem
Obowi¹zuje cena w dniu odbioru towaru
Podatek VAT - 23 %