Biotechnologia

Komentarze

Transkrypt

Biotechnologia
nowe programy od 2012z
Studia II stopnia, magisterskie
(4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera)
kierunek: BIOTECHNOLOGIA
specjalności:
Biotechnologia farmaceutyczna
Biotechnologia molekularna i biokataliza
Biotechnologia środowiska
Procesy biotechnologiczne
RW 04.07.2012 ,Obowiązuje od 2012z
Kod kursu
Nazwa kursu
EDUKACJA.CL
Tyg. liczba godz.
w
ć
l
p s
ECTS
Forma
zalicz.
SEMESTR uzupełniający, inżynierski-zimowy
BTC015004w
BLC013002w
BTC016006w
BTC016003w
BTC016003 l
BTC015005w
BTC015005 l
ICC013003w
ICC015005 c
ICC015005 l
CHC017005w
GFC011001 l
BTC017003 l
Biotechnologia
Mikrobiologia przemysłowa
Inżynieria bioprocesowa
Separacje i oczyszczanie
bioproduktów
Separacje i oczyszczanie
bioproduktów
Inżynieria bioreaktorów
Inżynieria bioreaktorów
Podstawy inżynierii chemicznej
Inżynieria chemiczna
Inżynieria chemiczna
Analiza ekonomiczna chemicznego
procesu technologicznego
Grafika inżynierska
Podstawy bioinformatyki
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
2
3
3
zal.
zal.
zal.
E
2
zal.
3
2
3
2
2
1
E
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
2
2
zal.
zal.
1
nowe programy od 2012z
Studia II stopnia, magisterskie
(3 semestralne, dla kandydatów z tytułem inżyniera)
kierunek: BIOTECHNOLOGIA
specjalność: Biotechnologia farmaceutyczna
RW 04.07.2012 , Obowiązuje od 2013 L
Kod kursu
Nazwa kursu
Tyg. liczba godz.
w ć l
p s
EDUKACJA.CL
ECTS
Forma
zalicz.
SEMESTR 1-letni
BTC023002w
CHC023044p
CHC023045w
CHC023045 l
BTC023029w
BTC023029 l
BTC023029s
BTC023030p
BTC023040 l
BTC023041w
CHC023046w
FLC023001w
ogólnouczelniany
ogólnouczelniany
Biotechnologia farmaceutyczna
Projektowanie syntez organicznych
Naturalne produkty medyczne
Naturalne produkty medyczne
Modelowanie biomolekuł
Modelowanie biomolekuł
Modelowanie biomolekuł
Projekt bioprocesowy
Informacja naukowa i techniczna w
biotechnologii
Elementy bioinformatyki
Nowoczesne metody diagnostyczne
Metodologia pracy doświadczalnej
Język obcy I (B2+)
Język obcy II (A1/A2)
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
3
2
3
3
2
2
1
3
1
E
zal.
E
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
1
3
3
1
2
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
2
5
2
1
3
3
2
3
1
1
3
4
zal.
zal.
zal.
zal.
2
3
zal.
1
2
zal.
2
zal.
1
2
10
zal.
1
3
SEMESTR 2-zimowy
CHC023044 l
CHC023047 l
BLC023001w
BLC023001s
CHC023006w
CHC023007w
BTC023006 l
OSC023004w
FLC023002w
ZMZ000382w
MAP003053w
CHC020002 l
Projektowanie syntez organicznych
Diagnostyka kliniczna
Immunologia
Immunologia
Podstawy chemii medycznej
Podstawy projektowania leków
Bioinformatyka
Powiązania w ekosystemach
Filozofia nauki i techniki
Nowoczesne tendencje zarządzania
Wstęp do statystyki praktycznej
Praca dyplomowa I
2
4
1
1
2
2
2
2
1
1
2
4
E
E
zal.
E
zal.
zal.
zal.
zal.
SEMESTR 3-letni
BTC023007w
BTC023031w
BTC023031p
ZMC023004w
FLH000224w
CHC020004 l
BTC023001s
Ekonomiczne i organizacyjne
zagadnienia biotechnologii
Optymalizacja procesów
biotechnologicznych
Optymalizacja procesów
biotechnologicznych
Systemy zarządzania
Etyczne aspekty w biotechnologii
Praca dyplomowa II
Sem. dyplomowe +praca magisterska
+przyg. do egz. dypl.
2
1
2
15
1
E
zal.
zal.
10
2
nowe programy od 2012z
Studia II stopnia, magisterskie
(3 semestralne, dla kandydatów z tytułem inżyniera)
kierunek: BIOTECHNOLOGIA
specjalność: Biotechnologia molekularna i biokataliza
RW 04.0.2012 , Obowiązuje od 2013 L
Kod kursu
Nazwa kursu
Tyg. liczba godz.
w ć l
p s
EDUKACJA.CL
ECTS
Forma
zalicz.
SEMESTR 1-letni
BTC023009 l
BTC023010w
BTC023032w
BTC023032s
CHC023008w
CHC023008 l
BTC023030p
BTC023040 l
BTC023041w
BTC023033 l
FLC023001w
ogólnouczelniany
ogólnouczelniany
Matematyczne modelowanie procesów
biotechnologicznych
Technologia enzymów
Metabolomika
Metabolomika
Chemia produktów naturalnych
Chemia produktów naturalnych
Projekt bioprocesowy
Informacja naukowa i techniczna w
biotechnologii
Elementy bioinformatyki
Biotransformacje
Metodologia pracy doświadczalnej
Język obcy I (B2+)
Język obcy II (A1/A2)
2
3
2
2
1
2
3
2
1
1
3
2
2
3
3
3
1
zal.
E
zal.
zal.
E
zal.
zal.
zal.
1
3
3
1
2
zal.
3
3
3
2
3
zal.
2
zal.
2
3
1
1
3
4
zal.
2
3
zal.
1
2
zal.
2
zal.
1
2
10
zal.
2
2
1
3
zal.
zal.
zal.
SEMESTR 2-zimowy
BTC023010 l
CHC023048w
CHC023048 l
CHC023048s
BTC023036w
BTC023036p
BTC023006 l
OSC023004w
FLC023002w
ZMZ000382w
MAP003053w
CHC020002 l
Technologia enzymów
Chemia bioorganiczna
Chemia bioorganiczna
Chemia bioorganiczna
Projektowanie związków biologicznie
czynnych
Projektowanie związków biologicznie
czynnych
Bioinformatyka
Powiązania w ekosystemach
Filozofia nauki i techniki
Nowoczesne tendencje zarządzania
Wstęp do statystyki praktycznej
Praca dyplomowa I
2
2
3
1
2
2
2
2
1
1
2
4
E
zal.
zal.
E
E
zal.
zal.
zal.
zal.
SEMESTR 3-letni
BTC023007w
BTC023031w
BTC023031p
ZMC023004w
FLH000224w
CHC020004 l
BTC023001s
Ekonomiczne i organizacyjne
zagadnienia biotechnologii
Optymalizacja procesów
biotechnologicznych
Optymalizacja procesów
biotechnologicznych
Systemy zarządzania
Etyczne aspekty w biotechnologii
Praca dyplomowa II
Sem. dyplomowe +praca magisterska
+przyg. do egz. dypl.
2
1
2
15
1
E
zal.
zal.
10
3
nowe programy od 2012z
Studia II stopnia, magistrskie
(3 semestralne, dla kandydatów z tytułem inżyniera)
kierunek: BIOTECHNOLOGIA
specjalność: Biotechnologia środowiska
RW 04.07.2012 , Obowiązuje od 2013 L
Kod kursu
Nazwa kursu
Tyg. liczba godz.
w ć l
p s
EDUKACJA.CL
ECTS
Forma
zalicz.
SEMESTR 1-letni
BTC023013w
CHC023010w
CHC023010l
BTC023034w
BTC023034 l
BTC023015w
BTC023015s
CHC023008w
CHC023008 l
FLC023001w
ogólnouczelniany
ogólnouczelniany
Biodegradacje
Chemia ekologiczna
Chemia ekologiczna
Nanobiotechnologia
Nanobiotechnologia
Metody badań strukturalnych w
biotechnologii
Metody badań strukturalnych w
biotechnologii
Chemia produktów naturalnych
Chemia produktów naturalnych
Metodologia pracy doświadczalnej
Język obcy I (B2+)
Język obcy II (A1/A2)
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
2
3
3
2
zal.
zal.
zal.
2
zal.
3
3
3
1
2
3
2
1
3
E
zal.
zal.
E
zal.
zal.
zal.
zal.
SEMESTR 2-zimowy
BLC023002w
BLC023002 l
BTC023006 l
OSC023003w
OSC023003 l
OSC023004w
OSC023004 l
FLC023002w
ZMZ000382w
MAP003053w
CHC020002 l
Biochemia i mikrobiologia środowiska
Biochemia i mikrobiologia środowiska
Bioinformatyka
Ekotoksykologia
Ekotoksykologia
Powiązania w ekosystemach
Powiązania w ekosystemach
Filozofia nauki i techniki
Nowoczesne tendencje zarządzania
Wstęp do statystyki praktycznej
Praca dyplomowa I
2
3
4
2
3
3
3
3
1
1
3
4
3
2
2
3
2
2
1
1
2
4
E
zal.
zal.
E
zal.
E
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
SEMESTR 3-letni
BTC023007w
BTC023031w
BTC023031p
ZMC023004w
FLH000224w
CHC020004 l
BTC023001s
Ekonomiczne i organizacyjne
zagadnienia biotechnologii
Optymalizacja procesów
biotechnologicznych
Optymalizacja procesów
biotechnologicznych
Systemy zarządzania
Etyczne aspekty w biotechnologii
Praca dyplomowa II
Sem. dyplomowe +praca magisterska
+przyg. do egz. dypl.
2
3
zal.
1
2
zal.
2
zal.
1
2
10
zal.
2
1
2
15
1
E
zal.
zal.
10
4
nowe programy od 2012z
Studia II stopnia, magisterskie
(3 semestralne, dla kandydatów z tytułem inżyniera)
kierunek: BIOTECHNOLOGIA
specjalność: Procesy biotechnologiczne
RW 04.07.2012 , Obowiązuje od 2013 L
Kod kursu
Nazwa kursu
Tyg. liczba godz.
w ć l
p s
EDUKACJA.CL
ECTS
Forma
zalicz.
SEMESTR 1-letni
BTC023018w
BTC023018 l
BTC023019w
BTC023019 l
BTC023020w
CHC023008w
CHC023008 l
BTC023037w
BTC023038w
FLC023001w
ogólnouczelniany
ogólnouczelniany
Przemysłowe procesy enzymatyczne
Przemysłowe procesy enzymatyczne
Biohydrometalurgia
Biohydrometalurgia
Biorafinerie
Chemia produktów naturalnych
Chemia produktów naturalnych
Krystalizacja w procesach
oczyszczania bioproduktów
Zastosowanie enzymów w syntezie
Metodologia pracy doświadczalnej
Język obcy I (B2+)
Język obcy II (A1/A2)
1
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
E
zal.
E
zal.
zal.
E
zal.
zal.
2
3
1
2
zal.
zal.
zal.
zal.
3
4
zal.
2
2
zal.
1
3
SEMESTR 2-zimowy
BTC023035p
BTC023026p
BTC023027w
BTC023027 l
BTC023027 s
BTC023028w
BTC023028 l
OSC023004w
FLC023002w
ZMZ000382w
MAP003053w
CHC020002 l
Projektowanie procesów
biotechnologicznych
Modelowanie procesów
biotechnologicznych
Membrany w biotechnologii
Membrany w biotechnologii
Membrany w biotechnologii
Inżynieria przemysłowych procesów
biotechnologicznych
Inżynieria przemysłowych procesów
biotechnologicznych
Powiązania w ekosystemach
Filozofia nauki i techniki
Nowoczesne tendencje zarządzania
Wstęp do statystyki praktycznej
Praca dyplomowa I
1
2
3
2
2
zal.
zal.
zal.
3
3
zal.
4
3
1
1
3
4
zal.
zal.
zal.
zal.
2
3
zal.
1
2
zal.
2
zal.
1
2
10
zal.
3
1
1
2
1
1
2
E
E
SEMESTR 3-letni
BTC023007w
BTC023031w
BTC023031p
ZMC023004w
FLH000224w
CHC020004 l
BTC023001s
Ekonomiczne i organizacyjne
zagadnienia biotechnologii
Optymalizacja procesów
biotechnologicznych
Optymalizacja procesów
biotechnologicznych
Systemy zarządzania
Etyczne aspekty w biotechnologii
Praca dyplomowa II
Sem. dyplomowe +praca magisterska
+przyg. do egz. dypl.
2
1
2
15
1
E
zal.
zal.
10
5