aktor - ZHR Kanada

Komentarze

Transkrypt

aktor - ZHR Kanada
AKTOR
SPRAWNOŚĆ DO STOPNIA - WYWIADOWCA / TROPICIELKA
WYMAGANIA
1. Wygłosi z pamięci wiersz
prawidłowo dobrany do tematyki
imprezy harcerskiej.
2. Umie improwizować, wyrażać własne i cudze przeżycia za pomocą
gestu, ruchu, mimiki.
3. Przygotuje kostium, rekwizyty, charakteryzację do wybranej roli i zagra ją w trakcie
przedstawienia w szkole lub drużynie.
4. Rozwija umiejętności czystej wyraźnej mowy. Opanuje i wykona głośno i wyraźnie
interpretacje zdania " Szły pchły koło wody, pchła, pchłę pchała do wody i ta pchła
płakała, że ją tamta pchła pchała".
5. Naśladuje głosy: zwierząt, roślin, ludzi i urządzeń mechanicznych.
6. Wymieni rodzaje teatrów i pokaże ich różnice.
7. Uda się na przedstawienie do teatru i napisze swoją opinię.
_____|_____|_____
Data otwarcia próby
________________________________
Zdobywający sprawność
__________________________________
Imię i nazwisko instruktora
_____|_____|_____
Data zamknięcia próby
__________________________________
Podpis instruktora
REFERAT HARCERSKI
ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ W KANADZIE