pdf 2015.02 - Księga Prawdy

Komentarze

Transkrypt

pdf 2015.02 - Księga Prawdy
Księga Prawdy – luty 2015
Księga Prawdy
luty 2015 (52)
pobrane ze strony paruzja.info
Strona 1 z 7
Księga Prawdy – luty 2015
04.02.2015, 20:06 - Wkrótce niebo rozdzieli się i Ogień Ducha Świętego znajdzie się nad wami
Moja szczerze umiłowana córko, ogromna jest w tym czasie nienawiść do wszystkich dobrych rzeczy,
które pochodzą od Boga, włącznie z Jego Świętym Słowem. Miłość w sercu człowieka, która w sposób
naturalny jest obecna w duszy każdego dziecka przychodzącego na świat, oziębła w sercach ludzkości.
Dobroczynność i miłość wzajemna uleciała i jak przepowiedziano, człowiek zwróci się przeciwko swojemu bratu, siostrze, ojcu, matce i bliźniemu, gdy ostateczna bitwa o dusze sięgnie zenitu. Dobrzy, cisi
i pokorni będą deptani, a złośliwcy o duszach pozbawionych miłości, będą tyranizowali tych, którzy
ośmielą się mówić Prawdę.
Mój Ojciec, z którego Świętego Rozkazu przemawiam do świata, polecił Mi wydać to ostrzeżenie.
Przygotujcie się na spotkanie ze Mną, gdyż wkrótce niebo rozdzieli się i Ogień Ducha Świętego znajdzie się nad wami. Ci o wrażliwych sercach, których dusze są pełne miłości do innych zostaną nagrodzeni Darami, które tego dnia Ja przyniosę ze sobą. Do pozostałych mówię to. Za każde nikczemne
działanie, słowo lub uczynek, którego się dopuściliście wobec innych i za ból, który im zadaliście, doświadczycie bólu waszych nieprawości, tak jak są one widziane Moimi Oczami. Ponieważ tak wielu
będzie w szoku, gdy zobaczą stan swoich dusz, proszę, abyście się nie lękali. Po prostu zaufajcie Mojemu Miłosierdziu. Nie przychodzę, by was karać czy sądzić, ale by obudzić w was miłość do Mnie,
którą utraciliście.
Przyjdźcie wszyscy, gdyż czas Interwencji Boga jest bliski, a tym, którzy przygotują swoje dusze, poprzez akt pojednania i Spowiedzi, oszczędzony będzie ból oczyszczenia.
Wasz Jezus
07.02.2015, 21:37 - Ja Jestem waszym jedynym prawdziwym pocieszeniem w świecie, który jest przeciwko Mnie
Moja szczerze umiłowana córko, wzmaga się Moja walka o przyniesienie pokoju wszystkim dzieciom
Bożym i przyprowadzenie każdego człowieka do chwały Nowego Nieba i Ziemi. Będę walczył do końca, aby ocalić ludzkość od niegodziwości, która została im wyrządzona przez Mojego przeciwnika.
Proszę, abyście wszyscy, którzy Mnie miłujecie i podtrzymujecie Moje Słowo pozostali silni w obliczu
nienawiści wobec Mojego Świętego Słowa, której będziecie musieli doświadczyć. Jeśli odrzucicie Moje Słowo, wtedy odrzucicie Mnie. Nie zrozumiecie sensu Mojej Śmierci na Krzyżu.
Przeżywanie swojego życia we Mnie wymaga wielkiej odwagi i wytrwałości, ponieważ nigdy nie pozostawią was w spokoju, kiedy otwarcie będziecie wyznawali swoją wiarę we Mnie.
Ja Jestem waszym jedynym prawdziwym pocieszeniem w świecie, który jest przeciwko Mnie. Ja Jestem waszą ostatnią deską ratunku w tych burzliwych czasach. Ja Jestem samym Życiem, a wszystkie
rzeczy, które są dobre, pochodzą ode Mnie. Zło w jakiejkolwiek formie nie może pochodzić ode Mnie,
bo to niemożliwe. Dopóki świat nie zaakceptuje, że szatan istnieje, to nigdy nie zaakceptuje też istnienia Boga.
Szatan i każdy upadły anioł wyrzucony z Nieba przez Mojego ukochanego Ojca wywołuje nienawiść
w duszach tych, którzy pozwalają, aby dławił ich grzech. Z grzechu pychy powstają wszystkie inne
grzechy. Pycha była upadkiem Lucyfera. Pycha jest grzechem, przez który człowiek zrównuje się ze
złym duchem. Pycha będzie upadkiem ludzkości.
Jeśli macie Mnie kochać, to nie możecie stawiać warunków, a to nie jest łatwe. Kochać Mnie oznacza
przestrzegać Słowa Bożego. Jeśli odchodzicie od tego, wasza miłość do Mnie będzie więdnąć, aż
w końcu będziecie żyli według swoich własnych zasad.
Strona 2 z 7
Księga Prawdy – luty 2015
Wasz Jezus
08.02.2015, 20:31 - Duch zła jest silniejszy niż wola człowieka
Moja szczerze umiłowana córko, gdy Duch Święty przenika te orędzia, Moje Słowo, tak jak to było
podczas Mojego Czasu na ziemi, rozprzestrzenia się jak błyskawica. Szybkość z jaką Duch Święty rozprzestrzenia się jest poza możliwością zrozumienia śmiertelnego człowieka. I podczas, gdy Paraklet
przez Moc Boga zstępuje na dusze tych wszystkich z pokornymi sercami, duch zła podąża wszędzie
tam, gdzie jest on obecny.
Duch zła jest silniejszy niż wola człowieka, ale jest bezsilny wobec dzieci Boga, które Mu zaufały. Duch
zła zawsze ma jeden motyw działania, a jest nim oszustwo. Szatan, wielki oszust, posłuży się pychą
w duszy, aby przekonać człowieka, że jego błędne rozumowanie może dyktować mu, co jest dobre
a co złe. Ofiara ta uwierzy, że ma kontrolę nad własnym losem, dlatego wiara takiego człowieka, a ma
jej niewiele, będzie drugorzędna.
Wolność sumienia może prowadzić słabe dusze do odrzucenia istnienia Boga. Inne dusze, które
przyjmują istnienie Boga, pozwolą, aby ich osobiste opinie dyktowały im własną interpretację tego
Kim jest Bóg i w jaki sposób Bóg podchodzi do grzeszników. Zarówno jedni jak i drudzy odrzucą Autorytet Boga na rzecz tego, w co będą chcieli uwierzyć. Pycha doprowadzi ich do upadku.
Diabeł jest bardzo przebiegły i powie tym duszom "rób to, co mówi ci sumienie" i przekona ich, aby
dali temu pierwszeństwo przed Słowem Bożym. O, jak łatwo manipulować człowiekiem, który
z powodu grzechu pada ofiarą takiego oszustwa. Dosyć tego, powiadam, kim jesteś, abyś decydował, że wiesz więcej o Mnie ponad to, czego cię uczyłem? Moje Nauczanie jest jasne, precyzyjne
i nigdy się nie zmieni. Jeśli nie potrafisz zaufać Słowu Boga, nie możesz Go naprawdę pokochać.
Z własnej wolnej woli wybierasz to, w co wierzysz. Ale człowiek, który przekręca Słowo Boże, aby
starannie dopasować je do własnej opinii o Moim Słowie i do zaspokojenia swoich własnych potrzeb, to człowiek, który ulegnie pokusie złego ducha.
Wszędzie, gdzie zachowywane jest Moje Słowo, diabeł będzie krążył czając się, by pożreć dusze, które
będą bardziej ceniły swoje własne poglądy niż Słowo Boże. Każdy człowiek, który trwa mocno
w Prawdzie dozna strasznych prób od oszusta, który nigdy nie ustanie w swoich wysiłkach, aby sprowadzić go na manowce. Wszędzie gdzie Duch Święty rozpostrze swoje skrzydła, tam zły duch podąży
krok w krok. Nieugięty, sfrustrowany i zdeterminowany będzie dręczył te dusze, które zostały pobłogosławione Mocą Ducha Świętego.
Przekonacie się, że duch zła nie próbuje ingerować w dusze, które już opanował, ponieważ ich nie
potrzebuje. Człowiek, który Mnie kocha i postępuje według Słowa Bożego jest na to narażony, bo to
on jest najcenniejszą zdobyczą. Jednak nigdy nie wolno wam uwierzyć, że jesteście na tyle silni, abyście wytrzymali takie ataki na swoją wiarę, bo każdy z was jest grzesznikiem. I jako grzesznicy, jeśli nie
będziecie regularnie oczyszczali swoich dusz przez spowiedź, wy też Mnie zdradzicie, bo nie będziecie
wystarczająco silni, żebyście sami z siebie mogli wytrzymać naciski, by Mnie odrzucić.
Nigdy nie zapominajcie o tym, przed czym was ostrzegałem. Znajdujecie się w środku największej
duchowej walki wszechczasów. Tylko najsprawniejsze, najsilniejsze i najczystsze dusze ją przetrwają.
Wasz Jezus
10.02.2015, 14:36 - Matka Zbawienia: Módlcie się o ochronę Kościoła
mojego Syna na ziemi
Moje kochane dzieci, ważne jest, abyście wszyscy odmawiali Modlitwy Krucjaty i mój Najświętszy
Różaniec jako część swoich codziennych modlitw. Możecie wybrać dowolne modlitwy, niekoniecznie
Strona 3 z 7
Księga Prawdy – luty 2015
wszystkie modlitwy, lecz według waszego uznania. Mój Najświętszy Różaniec powinien być odmawiany codziennie, przeciwko wpływowi złego ducha.
Modlitwa zbliża was do Boga i chroni dusze tych wszystkich, którzy zwracają się o pomoc do mojego
Syna przeciwko władzy oszusta. Modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu i nigdy nie należy
lekceważyć jej siły.
Módlcie się o ochronę Kościoła mojego Syna na ziemi i proście mojego Syna, aby obdarzył Miłosierdziem każdego, kto próbuje go ukrzyżować. Ten Kościół - Ciało i Świątynia mojego Syna - to droga,
przez którą cała chwała będzie oddana Bogu. Nauczanie, Słowo i Eucharystia, to znaczy Ciało i Krew
mojego Syna, Jezusa Chrystusa, były Darami danymi ludzkości dla zbawienia dusz. Musicie strzec
Prawdy i przygotować się do przyjęcia Miłosierdzia mojego Syna.
Przynaglam was, abyście modlili się za dusze, które zaprzeczają Prawdzie i błagajcie mojego Syna, aby
wylał swoje Miłosierdzie na ich dusze. Mój Syn jest Życiem. Wszelkie Życie pochodzi od Niego. Odrzucając mojego Syna, nie otrzymacie życia w Jego Królestwie, które nadejdzie.
Mój Syn prosi mnie, abym błagała o wasze modlitwy za dusze tych, którzy Go odrzucają. On wysłucha modlitw, jakie ofiarujecie za wszystkich swoich bliskich i za tych, którzy nie będą w stanie przyjąć Światła, kiedy zaświeci ono jak latarnia i okryje ludzkość.
Dusze, które są rozświetlone miłością i pokorą, niezbędnymi do przyjęcia mojego Syna, uradują się.
Ci, z ciemnościami w duszach będą unikali tego Światła, ponieważ ujrzenie Prawdy będzie dla nich
bolesne. Teraz i każdego dnia od tej chwili módlcie się z całego serca za te dusze, które najbardziej
potrzebują Miłosierdzia Mojego Syna.
Bez waszych modlitw wielu będzie utraconych i na wieczność będą usychali z tęsknoty za przebywaniem w obecności mojego Syna, ale nigdzie nie będą mogli Go odnaleźć.
Zostawiam was z moją miłością, moją ochroną i moim pokojem. Proszę, odpowiedzcie na moje wezwanie do ratowania dusz.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia
11.02.2015, 15:16 - Tylko tyle mogę wam ujawnić zanim oddzielę
owce od kozłów
Moja szczerze umiłowana córko, tak wielu pluło Mi w Twarz, przeklinało Mnie i odrzucało Mnie podczas Mojego Czasu na ziemi i robią to do dziś dnia.
Każdy Dar, który został dany ludzkości poprzez widzących, wizjonerów i proroków od Boga, został
przez większość odrzucony. Wkrótce trudno będzie człowiekowi znaleźć Płomień Prawdy, choćby
nawet go poszukiwał. Moi wrogowie będą się radowali i świętowali, gdy Moi Świadkowie w świecie
zostaną powaleni na ziemię i podeptani. O, jak niewdzięczne są zimne serca ludzi i jak mało miłości
mają dla Mnie.
Moja kara jest nieuchronna i oddzielę tych, których miłość do Mnie pozostaje żywa, od dusz, które
Mnie odrzucają. Moja Interwencja będzie szybka i biada człowiekowi, który Mnie przeklina, ponieważ
odetnę go od wnętrza Mojego Najświętszego Serca i zostanie pozostawiony pośród bestii, które wędrują po ziemi szukając dusz, których pożądają, by je zniszczyć.
Dziś wasz Pan przemówił i dziś jest ten dzień, gdy rozpoczynają się zmiany, tak jak przepowiedziano.
Moje Miłosierdzie popłynie do was wielkimi strumieniami, ale potem wybierzecie swój własny los. Ci,
którzy pozwolili, aby nienawiść jątrzyła się w ich duszach, odrzucą Mnie całkowicie. Ci z oziębłymi
duszami nie będą mieli Łask, by pozostać Mi wiernymi i oni też Mnie odrzucą.
Strona 4 z 7
Księga Prawdy – luty 2015
Dałem wam Słowo, Prawdę, i wielu przeklina Mnie z tego powodu. Tylko tyle mogę wam dać przed
tym Wielkim Dniem. A więc, weźcie to, co wam daję i pamiętajcie każde Słowo, gdyż Mój Czas jest
bliski i tylko tyle mogę wam ujawnić, zanim oddzielę owce od kozłów.
Ci z was, którzy Mnie przeklinają, będą przeklęci. Ci, którzy wierzą we Mnie, będą mieli Życie Wieczne. Gdy będziecie cierpieli w Moje Imię, wywyższę was w Moim Królestwie, które nadchodzi.
Nadchodzi Dzień Pierwszego Zmartwychwstania i ci, którzy Mnie nie przyjmują zostaną odrzuceni na
wieczność. Mój gniew jest obecnie wielki, a gdybyście mogli zobaczyć jak zszarzałe i ściemniałe są
dusze tych, których serca są letnie, to byście się popłakali. Niestety, większość dusz pozostaje
w ciemności i jeśli byście to zobaczyli, umarlibyście z powodu wstrząsu - taki jest stan dusz ludzkości.
Wasz Jezus
‪12.02.2015, 18:00‪ - ‪Modlitwa przeraża złego ducha
Moja szczerze umiłowana córko, proszę wszystkich chrześcijan w każdej części świata, aby więcej
czasu poświęcali modlitwie o moc pokonania grzechu, który dusi świat i przynosi cierpienie
i wszelkiego rodzaju utrapienia.
Grzech może zostać zniszczony przez modlitwę. Modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu
i im częściej się zwracacie do Mnie, waszego Jezusa, tym bardziej będę mógł pokonać Mojego przeciwnika. Niczego od was nie żądam, co obciążałoby wasze serca, proszę jednak tylko o to, byście wołali do Mnie, bym pomagał grzesznikom unikać niegodziwości, które w każdej chwili mogą się rodzić
w ich sercach.
Moc Szatana jest w obecnym czasie tak wielka, że z łatwością manipuluje on tymi, którym brak wiary
czy zaufania do Boga. Przy każdej okazji prowokuje ich on i kusi. Człowiek w oczach szatana jest lustrzanym odbiciem Boga, który stworzył człowieka na swój Obraz. Szatan nienawidzi każdego człowieka z intensywnością, która zaparłaby wam dech w piersiach. Tylko człowiek, który ma się na baczności przed jego taktykami, widzi Prawdę, kiedy zło przybiera różne formy. Tylko człowiek, który jest
otwarty na Słowo Boga - który Go zna i kocha - może odeprzeć wpływ zwodziciela przez moc modlitwy. Modlitwa przeraża złego ducha i osłabia uścisk w jakim trzyma on ludzkość. Modlitwa jest potężniejsza niż miecz, którego używamy w walce, bo nie tylko rani on wroga, ale go niszczy.
Wasz Jezus
13.02.2015, 18:00 - Moja Misja ocalenia ludzkości jest prawie ukończona
Moja szczerze umiłowana córko, przez moc Trójcy Przenajświętszej, oświadczam, że dałem wam
Prawdę. Napełniłem wasze serca i dusze Darami, obiecanymi ludzkości przez Księgę Prawdy.
Weźcie teraz Mój Dar Prawdy wraz ze wszystkimi innymi darami, udzielonymi wam przez tę Misję
i przyjmijcie je z wdzięcznością. Żyjcie Słowem Bożym. Przyjmijcie te Orędzia i przeżywajcie życie
w zgodzie z nimi.
Moja Misja ocalenia ludzkości jest prawie ukończona. Moja Reszta została utworzona. Otrzymaliście Dary Pieczęci Boga Żywego, Medalik Zbawienia i Modlitwy Krucjaty. Będą one waszą zbroją
przeciwko Mojemu przeciwnikowi. Od teraz będę rozmawiał z wami tylko od czasu do czasu
i poprzez Resztę. Jesteście gotowi na przyjęcie swojej zbroi, by walczyć o utrzymanie Mojego Słowa
żywym w miejscu spustoszenia.
Moim Planem jest zapewnienie, aby wszyscy z was rozpowszechniali Moje Słowo i rozważali to, co
wam dałem. Nigdy nie opuszczę Mojej ostatniej Misji, bo to jest niemożliwe. Bądźcie cierpliwi
Strona 5 z 7
Księga Prawdy – luty 2015
i całkowicie Mi zaufajcie. Te Orędzia przyniosą wam wielkie pocieszenie i ukojenie w czasach ogromnych doświadczeń duchowych. Bądźcie wdzięczni za Moje Miłosierdzie.
Duch Święty będzie was prowadził i chronił, a Ja dam wam pocieszenie, jakiego będziecie potrzebowali, by przetrzymać trudności, które staną przed wami w nadchodzących czasach.
Dziękuję wam Moje maleństwa za przyjęcie Mojej Interwencji. Teraz głoszenie Prawdy zależy od
was. Kocham was, miłuję was i tęsknię za Wielkim Dniem Pańskim, kiedy zjednoczę świat
i doprowadzę was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.
Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na
ziemi.
Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości.
17.02.2015, 17:00 - Matka Zbawienia: Odwagi, moje drogie dzieci,
wszystko jest w Rękach mojego Syna
Moje drogie dzieci, otrzymaliście Modlitwy, Dary i zbroję, aby posuwać się do przodu
w przygotowaniach do Powtórnego Przyjścia mojego Drogiego Syna, Jezusa Chrystusa.
Jego Reszta została utworzona i nadal będzie rosła na całym świecie, aby dusze mogły zostać uratowane. W czasach, które są przed wami, Reszta Boga w każdym zakątku świata zachowa Prawdę Jego
Świętego Słowa. Reszta pobłogosławiona łaską Ducha Świętego poprzez swoje modlitwy i ofiary, złagodzi gniew Boga, gdy Wielki Dzień Pański zstąpi na świat.
Nigdy nie zapominajcie, że Bóg kocha wszystkich i ze względu na opozycję, która będzie okazywana
dzieciom Bożym, nie będzie wam łatwo pozostać wiernymi Słowu.
Reszta Boga, bez względu na wyznanie czy przynależność narodową, zjednoczy się w nadchodzących
dniach, gdy wszystkie wzmianki o Świętym Słowie będą tłumione. Bóg kontaktuje się z wami przez tę
Misję, kiedy potrzebujecie pocieszenia, aby mógł wylać na was Łaski potrzebne do podtrzymania
waszej wiary.
Odwagi, moje drogie dzieci, wszystko jest w Rękach mojego Syna, Który poszukuje każdej duszy, łącznie z najbardziej zatwardziałymi. Moja miłość do was wszystkich jest wieczna i pragnę, abyście skorzystali z każdego Daru otrzymanego dzięki Świętym Ewangeliom i dzięki tym Orędziom, by ratować
dusze.
Bóg nigdy nie opuści swojej Reszty, a dzięki waszym grupom modlitewnym oraz wszystkim innym
grupom modlitewnym, które wywodzą się z mojego komunikowania ze światem, za pośrednictwem
innych misji, dusze mogą zostać uratowane.
Pocieszajcie się wzajemnie w czasach duchowych prób, a Bóg poprowadzi was na każdym etapie tej
drogi. Ja, Matka Zbawienia, pozostanę waszą opiekunką i będę odpowiadała na każdą prośbę, którą
do mnie skierujecie. Pozostanę u waszego boku aż do dnia, gdy mój Syn powróci, by odzyskać swoje
Królestwo na ziemi.
Dziękuję, że odpowiedzieliście z wiarą, nadzieją i ufnością na moje wezwanie i wezwanie mojego
Syna.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia
Strona 6 z 7
Księga Prawdy – luty 2015
Spis treści
04.02.2015, 20:06 - Wkrótce niebo rozdzieli się i Ogień Ducha Świętego znajdzie się nad wami .......... 2
07.02.2015, 21:37 - Ja Jestem waszym jedynym prawdziwym pocieszeniem w świecie, który jest
przeciwko Mnie ....................................................................................................................................... 2
08.02.2015, 20:31 - Duch zła jest silniejszy niż wola człowieka .............................................................. 3
10.02.2015, 14:36 - Matka Zbawienia: Módlcie się o ochronę Kościoła mojego Syna na ziemi ............. 3
11.02.2015, 15:16 - Tylko tyle mogę wam ujawnić zanim oddzielę owce od kozłów ............................. 4
‪12.02.2015, 18:00‪- ‪Modlitwa przeraża złego ducha .............................................................................. 5
13.02.2015, 18:00 - Moja Misja ocalenia ludzkości jest prawie ukończona ........................................... 5
17.02.2015, 17:00 - Matka Zbawienia: Odwagi, moje drogie dzieci, wszystko jest w Rękach mojego
Syna ......................................................................................................................................................... 6
Strona 7 z 7