ICEU 66 AS – KARTA URZĄDZENIA

Komentarze

Transkrypt

ICEU 66 AS – KARTA URZĄDZENIA
CLASSEQ POLSKA — PROFESJONALNE SYSTEMY ZMYWANIA NACZYŃ I PRODUKCJI LODU
ICEU 66 AS – KARTA URZĄDZENIA
Szerokość
467 mm
Głębokość
570 mm
Wysokość
690 mm
Waga
41 kg [pusta]
Wszystkie przyłącza elektryczne muszą być
wykonane przez osobę uprawnioną i zgodnie z
przepisami obowiązującymi w kraju.
Elektryka
Napięcie
230 V
Częstotliwość
50 Hz
Faza
1
Moc całkowita
0.42 kW
Zużycie prądu na 24 h
7.3 kWh
Przewód elektryczny
3 x 1.5 mm2
Przyłącze wodne
Temp. min. / max.
5 °C / 38 °C
Ciśnienie min. / max.
0.8 bar / 5 bar
Przepływ min.
4 l/min.
Wydajność na 24 h*
39 kg*
Pojemność zbiornika
15.0 kg
Podłączenie
1 wąż pralkowy
Zużycie wody na 1 h
4.0 l
Otoczenie
Temp. min.
10 °C
Temp. max.
43 °C
Wolna przestrzeń
min. 15 cm wokół
urządzenia z każdej strony
Odpływ grawitacyjny
Średnica
1 wąż odpływowy Ø 20 mm
Usytuowanie
Poniżej otworu
odpływowego kostkarki
Spadek
3 cm / 1 m węża odpływ.
*określona dla temperatury wody i powietrza wynosząca odpowiednio po 10 °C
UL.
www.classeq.pl
C L A S S E Q P O L S K A S P. Z O . O .
T RAKT B RZESK I 62 B , 05 -0 77 WARS ZAWA -WES OŁA
NIP 822-220-80-18
TEL. 22 813-03-25
E-MAIL:
[email protected]
CLASSEQ POLSKA — PROFESJONALNE SYSTEMY ZMYWANIA NACZYŃ I PRODUKCJI LODU
PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY
KOSTKARKI CHŁODZONEJ POWIETRZEM
ELEMENTY MONTAŻOWE
KOSTKARKI CHŁODZONEJ POWIETRZEM
Przyłącze wodne
Odpływ
Przyłącze elektryczne
1 x wąż pralkowy z nakrętkami
1 x wąż odpływowy
1 x wtyczka 230 V
3/4" oraz uszczelkami
Ø 20 mm
1 x opaska zaciskowa
1 x przewód elektryczny
16 – 25 mm
3 x 1.5 mm2
1 x uszczelka
redukcyjna 50/25
WYTYCZNE DOTYCZĄCE MEDIÓW ORAZ
MIEJSCA USTAWIENIA KOSTKARKI
1. Przyłącze wodne:
a. Powinno być zlokalizowane w obrębie 1 m od miejsca ustawienia kostkarki
b. Powinno być zakończone zaworem wraz z nyplem 3/4"
c. Temperatura wody podłączonej do kostkarki powinna wynosić od 5 do 38 °C
d. Ciśnienie wody w instalacji powinno wynosić od 0.8 ÷ 5 bar
e. Przepływ min. 4 l/min.
f. Zaleca się podłączenie kostkarki do wody uzdatnionej przez filtr wody
2. Odpływ:
a. Powinien być zlokalizowany w obrębie 1 m od miejsca ustawienia kostkarki
b. Powinien być zakończony kratką lub otworem odpływowym o Ø 50 mm
c. Powinien być zlokalizowany poniżej otworu odpływowego w kostkarce
d. W przypadku zastosowania dłuższego węża odpływowego należy pamiętać o
zachowaniu odpowiedniego spadku (3 cm na każdy 1 m węża)
3. Przyłącze elektryczne:
a. Powinno być zlokalizowane w obrębie 1 m od miejsca ustawienia kostkarki
b. Powinno być zakończone wyłącznikiem głównym
c. Średnica przewodu zasilającego 3 x 1.5 mm2
4. Otoczenie:
a. Z każdej strony po 15 cm wolnej przestrzeni wokół ustawionego urządzenia
b. Temperatura otoczenia powinna wynosić od 10 do 43 °C
UL.
www.classeq.pl
C L A S S E Q P O L S K A S P. Z O . O .
T RAKT B RZESK I 62 B , 05 -0 77 WARS ZAWA -WES OŁA
NIP 822-220-80-18
TEL. 22 813-03-25
E-MAIL:
[email protected]