SPIS TREŚCI XIX tomu rocznika Kutnowskie Zeszyty Regionalne

Komentarze

Transkrypt

SPIS TREŚCI XIX tomu rocznika Kutnowskie Zeszyty Regionalne
SPIS TREŚCI XIX tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych
Wstęp
ROZPRAWY, STUDIA I ARTYKUŁY
Anna Ujazdowska
Aktywizacja kulturalna osób w starszym wieku w społeczności lokalnej, na przykładzie
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
BIOGRAFIE I WSPOMNIENIA
Jarosław Domagała
Państwowa Szkoła Muzyczna w latach 1950 – 1960
Piotr Szlufik
„Historia Szkoły Podstawowej nr 5 w Kutnie”, autorstwa Henryki Barbary Ambroziak –
wybrane fragmenty. Edycja źródłowa
Tomasz Kościelny, Paweł Radosław Braszczyński
Trzecia konspiracja harcerska na Ziemi Kutnowskiej – 3 Kutnowska Drużyna Harcerzy
w Woźniakowie koło Kutna. Orędzie moralne harcerstwa salezjańskiego
Jerzy Piątek
W służbie Roju „Wilkołak” 1941 – 1945. Moje harcerskie wspomnienia z lat okupacji
hitlerowskiej
Urszula Weber – Król
Podpułkownik Kazimierz Leydo – kielecki aptekarz, jego związki z Żychlinem
Henryk Lesiak
Życie i działalność Wawrzyńca Blocha
Urszula Weber – Król
Zapomniana historia OSP Żychlin. Zarys postaci związanych z jej powstaniem, rozwojem oraz
tradycja rodzinna
Stanisław Braszczyński
Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowie
Bernard Dąbrowicz
Z Krośniewic do Książenic
Krystyna Dolat
Współzałożyciel Koła Myśliwskiego „Łoś” w Kutnie – Tadeusz Leszczyński
Stanisława Bawej
Ludzie Ziemi Kutnowskiej. Ksiądz Prałat Ludwik Wilkowski
PRZYCZYNKI, MATERIAŁY I DOKUMENTY
Jolanta Leśniewska
Wojna i pokój – Kutno siedemdziesiąt lat temu. Materiały źródłowe kutnowskiego archiwum
Anna Zydler
Willa Antoniego Troczewskiego w Kutnie
Andrzej Bielicki
Kutnowscy Olimpijczycy
Jerzy Bystrowski
Pamięci Edwarda J. Piszka
Jolanta Bujalska – Kowalczyk
„Utrwal z nami historię powstania Solidarności w Kutnie i powiecie”
RECENZJE, OMÓWIENIA
Mirosław Pietrzak „Kościół parafialny św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych”,
Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2013, (Karol Koszada)
Tadeusz Witkowski „Czołowi lekkoatleci środkowej Polski”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Kutnowskiej, Kutno 2015, (Karol Koszada)
KRONIKI, SPRAWOZDANIA, DOKUMENTY
Krystyna Dolat, Małgorzata Sieradzon
110 lat ZNP w Powiecie Kutnowskim
Kronika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej za 2014 rok
X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych – Bydgoszcz 11 – 13 wrzesień 2014 roku. (Dokumenty
kongresowe)

Podobne dokumenty