Szkoła Podstawowa w Golicach

Komentarze

Transkrypt

Szkoła Podstawowa w Golicach
Szkoła Podstawowa w Golicach
Data
Tematyka i formy zajęć
9.00-10.00. - poranek filmowy,
16.02.2015r.
gry planszowe
poniedziałek
10.00 – 11.00 zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy na wesoło
9:00 – 13:00
11.00-13.00 zajęcia sportowewyścigi rzędów, dwa ognie
rozgrywki w tenisa stołowego
9.00-10.00. - poranek filmowy,
gry planszowe
17.02.2015r.
10.00 – 11.00 warsztaty teatralne
wtorek
11.00-13.00 zajęcia sportowe- zabawy na materacach
9:00 – 13:00
wyścigi rzędów, dwa ognie
rozgrywki w tenisa stołowego
9.00-10.00. - poranek filmowy,
gry planszowe
18.02.2015r. środa
10.00 – 11.00 zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy na wesoło
9:00-13:00
11.00-13.00 zajęcia sportowewyścigi rzędów, rzucanka piłkarska
rozgrywki w tenisa stołowego, siatkówkę
98.00-16.00 WYCIECZKA
19.02.2015r. czwartek do Gorzowa Wlkp. –
8.00 – 16.00
Teatr – „Królowa śniegu”; Kompleks Rekreacyjno – Sportowy SŁOWIANKA - basen
rekreacyjny
9.00-10.00. - poranek filmowy,
gry planszowe
20.02.2015r.
10.00 – 11.00 zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy na wesoło
piątek
11.00-13.00 zajęcia sportowe9:00-13:00
wyścigi rzędów, rzucanka siatkarska,
rozgrywki w tenisa stołowego, siatkówkę
9.00-10.00. - poranek filmowy,
gry planszowe
23.02.2015r.
10.00 – 11.00 zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy na wesoło
poniedziałek
11.00-13.00 zajęcia sportowe9.00 – 13.00
wyścigi rzędów, dwa ognie
rozgrywki w tenisa stołowego
Odpowiedzialni
Joanna śak
Angelika Pudło
Joanna śak
Angelika Pudło
Joanna śak
Angelika Pudło
Halina Brzytwa
Joanna śak
Angelika Pudło
ElŜbieta Mierzejewska
Halina Brzytwa
ElŜbieta Mierzejewska
Magdalena Stankowska
ElŜbieta Mierzejewska
24.02.2015r.wtorek
9.00 – 13.00
25.02.2015r.
środa
9:00-13:00
26.02.2015r. czwartek
9:00-13:00
9.00-10.00. - poranek filmowy,
gry planszowe
10.00 – 11.00 zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy na wesoło
11.00-13.00 zajęcia sportowe- zabawy na materacach
wyścigi rzędów, dwa ognie
rozgrywki w tenisa stołowego
9.00-10.00. - poranek filmowy,
gry planszowe
10.00-12.30 PODCHODY LUB SANECZKARSTWO – zajęcia w terenie
12:30 – ognisko (kiełbaski przynoszą dzieci)
9.00-10.00. - poranek filmowy,
gry planszowe
10.00 – 11.00 zajęcia kulinarne – sałatka owocowa lub warzywna
11.00-13.00 zajęcia sportowe- zabawy na materacach
wyścigi rzędów, dwa ognie
rozgrywki w tenisa stołowego
Magdalena Stankowska
Dorota Wróbel
Dorota Wróbel ElŜbieta
Mierzejewska
Magdalena Stankowska
Dorota Wróbel
UWAGA:
Uczniowie gimnazjalni i starsi mogą korzystać z sali gimnastycznej w zorganizowanych grupach w czasie, gdy dzieci szkolne uczestniczą
w zajęciach w świetlicy.
KaŜdego dnia do dyspozycji wszystkich uczniów będą dwa stanowiska do tenisa stołowego. Uczniowie zainteresowani mogą z nich korzystać
w wybranym przez siebie czasie.
W programie kaŜdego dnia mogą nastąpić przesunięcia w związku
zajęciami.
z pogodą lub większym zainteresowaniem dzieci i młodzieŜy wybranymi