Szatyłowicz Jan - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

Komentarze

Transkrypt

Szatyłowicz Jan - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW
Jan Szatyłowicz
Doktor inżynier
Kontakt
SGGW
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Kształtowania Środowiska
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Bud. 33, pokój 343
Tel.: 48 22 59 35 385
e-mail: [email protected]
Wykształcenie
•
•
Doktor inżynier, SGGW w Warszawie, 1998 r., kształtowanie środowiska
Mgr inż., SGGW w Warszawie, 1988 r., melioracje wodne
Dydaktyka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fizyka ośrodków porowatych
Agrohydrologia
Transfer zanieczyszczeń w środowisku
Modelowanie procesów środowiskowych
Systemy nawodnień
Podstawy melioracji
Hydrogenic soils
Soil physics
Precision agriculture
Obszar Naukowy
•
•
•
•
•
•
Modelowanie przepływu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera
Właściwości fizyczne gleb
Gospodarowanie wodą w glebach
Zwilżalność gleb
Potrzeby wodne roślin uprawnych
Gleby organiczne
Wykaz publikacji
SZATYŁOWICZ J., 2012: Badania właściwości fizycznych torfu i gleb torfowych. Polski Komitet
Narodowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego : historia, działalność, osiągnięcia / pod
red. Andrzeja Łachacza. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 91-99.
GRYGORUK M., MIROSŁAW-ŚWIĄTEK D., OKRUSZKOT., BATELAAN O., SZATYŁOWICZ J.,
2011: Szacowanie ewapotranspiracji rzeczywistej zakrzaczeń brzozowych na torfowisku niskim na
podstawie dobowych zmian stanów wód podziemnych, T. 11 z. 4(36), s. 121-136.
SZAJDAK L.W., SZATYŁOWICZ J., KOLLI R., 2011: Peats and peatlands, physical properies W:
Encyclopedia of Agrophysics (Gliński J., Horabik J., Lipiec J. ed.) s. 551-555.
GNATOWSKI T., SZATYŁOWICZ J., BRANDYK T., KECHAVARZI C., 2010: Hydraulic properties
of fen pat soils in Poland. Geoderma, 54: 188-195.
SZAJDAK L, SZATYŁOWICZ J., 2010: Impact of drainage on hydrophobicity of fen peat-moorsh soils.
In: Mires and Peat (M. Klavins ed.) University of Latvia Press, Riga, s. 158-174.
SZEJBA D., SZATYŁOWICZ J., 2010: The water sorptivity of clay loam soils. In: Physical, chemical,
and biological processes in soils (Szajdak L.W., Karabanov A.K. eds) Institute for Agricultural and
Forest Environment, Polish Academy of Sciences, The Committee on Land Reclamation and
Agricultural Environment Engineering, Polish Academy of Sciences, s. 137-145.
SZATYŁOWICZ J., PAPIEROWSKA E., SZAJDAK L.W., 2010: An attempt of surface energy
determination of selected dry fen peats. In: Physical, chemical, and biological processes in soils
(Szajdak L.W., Karabanov A.K. eds) Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish
Academy of Sciences, The Committee on Land Reclamation and Agricultural Environment
Engineering, Polish Academy of Sciences, s. 123-135.
SZEJBA D., CYMES I., SZATYŁOWICZ J., SZYMCZYK S., 2009: An impact of drainage system on
soil water conditions at Lidzbark Warminski experimental site. Biologia, 64(3): 565-569.
PAPIEROWSKA E., SZATYŁOWICZ J., KURZAWSKI G., ŁACHACZ A., 2009: Ocena kąta zwilżania
gytii detrytusowej. Roczniki Gleboznawcze, LX (4); 65-70.
OLESZCZUK R., SZATYŁOWICZ J., BRANDYK T., GNATOWSKI T., 2009: Charakterystyka
procesu kurczenia dla torfów niskich średnio rozłożonych. Przegląd Naukowy. Inżynieria i
Kształtowanie Środowiska. Rocznik XVII, Zeszyt 1 (43): 13-22.
OLESZCZUK R., CHRZANOWSKI S., BRANDYK T., GNATOWSKI T., SZATYŁOWICZ J., 2009:
Ocena funkcjonowania systemu odwadniająco-nawadniającego dla zrównoważonego łąkowego
wykorzystania gleby torfowo-murszowej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 9, z. 1 (25): 77-86.