Tematy projektów edukacyjnych do realizacji w roku szkolnym 2013

Komentarze

Transkrypt

Tematy projektów edukacyjnych do realizacji w roku szkolnym 2013
TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
DO REALIZACJI W GIMNAZJUM IM. ARMII KRAJOWEJ W PIASKU
NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Lp Temat projektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
JĘZYK POLSKI
Literackie Nagrody Nobla Polaków – prezentacja poświęcona poetom i pisarzom.
Jakie wartości mogę czerpać z życia i działalności patrona szkoły?
Od tabliczki glinianej do książki elektronicznej – przedstawiamy krótką historię zapisu myśli ludzkiej.
Legendy naszej miejscowości i miejsca z nimi związane.
Dramat na scenie, czyli przedstawienie dla klas I i II.
Śmieszą, bawią i uczą – bajki I. Krasickiego na scenie.
Mój ulubiony poeta (pisarz) – życie i twórczość.
Wywiad z ciekawym człowiekiem mojej okolicy.
1.
2.
3.
JĘZYK ANGIELSKI
Brytyjskie święta i tradycje
Rodzina Królewska- od Elżbiety II do Royal Baby
Spacerem po Londynie.
4.
5.
6.
7.
8.
Tradycje związane z obchodami Dnia Świętego Patryka.
Boże Narodzenie w Wielkiej Brytanii.
Futbol – brytyjski wynalazek, który podbił świat.
Najsłynniejszy miś świata - Kubuś Puchatek i jego twórca.
Gimnazjalista bez profilu na Facebooku- czy to możliwe?
1.
2.
3.
4.
JĘZYK NIEMIECKI
W świecie mody.
Rodzina.
Atrakcje turystyczne Niemiec.
Walory turystyczne Jury Krakowsko Częstochowskiej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HISTORIA
Jak działał Okręg Częstochowski Armii Krajowej w okresie II wojny światowej?
Na jakich obiektach znajdują się herby rodów szlacheckich na naszym terenie i jaka jest ich historia?
Jak przebiegało Powstanie Styczniowe na naszym terenie i jak zostało upamiętnione ?
Jak przedstawić drzewo genealogiczne i najważniejsze dokonania władców z dynastii Piastów (Jagiellonów, królów
elekcyjnych)?
Powstanie Warszawskie w obrazie i muzyce.
Na czym polegała wielkość Jana Długosza, XV- wiecznego kronikarza, syna ziemi częstochowskiej
Jaka była wojenna młodość poetów, żołnierzy Powstania Warszawskiego 1944r.
Nauczyciel
Elżbieta Knapik
Magdalena Ceglarek
Joanna Morawiec
Beata Budzowska
Ilona Bogunia
1.
2.
3.
MATEMATYKA
Podziwu godna liczba .
Symetria wokół nas.
Zachwycające wielościany.
Poczet wielkich matematyków
Gimnazjum w liczbach
FIZYKA/CHEMIA
Wielcy polscy chemicy.
Jak odkrycia wielkich fizyków wpłynęły na rozwój świata?
Wpływ promieniowania jądrowego na organizmy żywe.
1.
2.
BIOLOGIA
Co jemy tak naprawdę?
Kupić-nie kupić? Zjeść czy wyrzucić?
1.
2.
3.
GEOGRAFIA
Wyżyna Krakowsko Częstochowska – środowisko przyrodnicze.
Zjawiska krasowe w gminie Janów.
Rezerwaty przyrody w gminie Janów.
1.
2.
3.
INFORMATYKA
Utworzenie folderu promującego szkołę - folder.
Maszyna licząca na przestrzeni wieków…- od liczydeł do komputera- prezentacja multimedialna lub film.
Animacja dawniej i dziś- prezentacja multimedialna.
1.
2.
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Promujemy naszą gminę.
Jestem Polką, jestem Polakiem
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
RELIGIA
Pamiętamy o tych, którzy odeszli.
Tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia naszego regionu.
Święci XX wieku.
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Futsal w czasie przerwy.
Zdrowe formy aktywności fizycznej.
Fair play w sportowej rywalizacji
4.
5.
6.
Nordic Walking- chodzę po zdrowie.
Nordic Walking- sport czy rekreacja.
Nordic Walking na Jurze.
1..
TECHNIKA
Calineczka – teatrzyk kukiełkowy dla dzieci.
1.
2.
3.
Aleksandra Watral
Zdzisława Gaudzińska
Katarzyna Sobucka
Ewa Oberzig
Inga Lubczańska
Anna Strzelczyk
Beata Kulczak
Beata Sikora
Grzegorz Dors
Radosław Tomzik
Renata Fik