Dział Rehabilitacji

Komentarze

Transkrypt

Dział Rehabilitacji
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
Dział Rehabilitacji - Kochcice
Dział ten prowadzi leczenie ogólnoustrojowe pacjentów, w celu przywrócenia prawidłowych funkcji organizmu
utraconych w wyniku choroby lub urazu, a także z powodu wad wrodzonych lub nabytych. Podstawowych zadaniem
działu jest leczenie pacjentów w trakcie hospitalizacji na Oddziałach Rehabilitacji oraz pacjentów Poradni
Rehabilitacyjnej
Rehabilitacja ruchowa obejmuje:
●
●
●
●
●
ćwiczenia bierne, czynne, czynno - bierne i wspomagane
ćwiczenia na przyrządach
pionizację i naukę poruszania się
ćwiczenia w wodzie
muzykoterapia i ćwiczenia PNF
Ponadto stosowane są:
●
●
●
●
dynamiczne systemy odciążania chodu
ewaluacje i trening równowagi
Biofeedback
terapie manualne
1

Podobne dokumenty