KOMUNIKAT 28.05.

Komentarze

Transkrypt

KOMUNIKAT 28.05.
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWEJ SOLI
67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 11
tel. (068) 387 24 61, fax (068) 387 47 38
e-mail: [email protected]
[email protected]
NIP: 925-150-90-13
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI
Nowa Sól, 28.05.2010.r.
KOMUNIKAT
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli informuje, Ŝe dysponuje
75 kg wapna chlorowanego.
Od dnia 31. maja 2010 r. w godzinach od 800 do 1500 siedzibie PSSE w Nowej Soli
będą rozprowadzane na potrzeby przeprowadzenia we własnym zakresie dezynfekcji
pomieszczeń i studni przydomowych w zalanych, bądź podtopionych posesjach
przygotowane odwaŜki preparatu wraz z ulotką informującą o sposobie sporządzenia
roztworu i przeprowadzenia zabiegu oczyszczenia i dezynfekcji.
Jednocześnie informujemy, Ŝe w dniu dzisiejszym tj. 28. maja 2010 r. pobrane zostały
próbki wody z wodociągów publicznych w Siedlisku, Radocinie, Dębiance i Przyborowie,
celem oceny jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
Wyniki badań laboratoryjnych będą znane w poniedziałek 31.05.2010r.
Do czasu ustabilizowania się sytuacji hydrologicznej, woda w w/w wodociągach jest
chlorowana w sposób ciągły.
Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Nowej Soli
Maria Małgorzata Szablowska

Podobne dokumenty