Wrocławskie Centrum Wolontariatu Stowarzyszenie „Nowa Rodzina

Komentarze

Transkrypt

Wrocławskie Centrum Wolontariatu Stowarzyszenie „Nowa Rodzina
Wrocławskie Centrum Wolontariatu Stowarzyszenie „Nowa Rodzina”
pl. Św. Macieja 5A 50-244 Wrocław tel. (71) 79 19 789
www.wolontariusz.org [email protected]
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach aktywizacyjnych dla Terenowych
Animatorów Wolontariatu, które odbędą się w dniach 19 – 21 października oraz 9 – 11 listopada
2012 r. w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu. W ramach warsztatów odbędzie się
30 godzin zajęć dotyczących wolontariatu w następujących obszarach tematycznych:
- promocja i pozyskiwanie wolontariatu,
- motywowanie i współpraca z wolontariuszami,
- pozyskiwanie środków,
- współpraca z podmiotami korzystającymi,
- promocja działań wolontariuszy, itp.
Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów, absolwentów szkół trenerskich. Podczas
warsztatów zostaną wypracowane indywidualne strategie działań lokalnych.
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne!!! Organizatorzy zapewniają uczestnikom również
nieodpłatnie noclegi i całodobowe wyżywienie.
Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy osoby pełnoletnie, aktywne społecznie, które przy
wsparciu Wrocławskiego Centrum Wolontariatu oraz w oparciu o infrastrukturę funkcjonujących w
terenie punktów konsultacyjnych i informacyjnych rozpoczną działania rozwijające wolontariat w
swoim środowisku lokalnym.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na załączonych formularzach mailem na adres [email protected]
Liczba miejsc ograniczona!!! O wynikach rekrutacji zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie,
bądź na adres wskazany w formularzu w terminie do 3 dni roboczych od dnia wysłania zgłoszenia.
Jacek Bednarek
Koordynator
Wrocławskiego Centrum Wolontariatu

Podobne dokumenty