Arkusz1 Strona 1 Nazwa HydroSmart MaxiPower 2 MaxiPower 2

Komentarze

Transkrypt

Arkusz1 Strona 1 Nazwa HydroSmart MaxiPower 2 MaxiPower 2
Arkusz1
Nazwa
model
Moc/moc
grzałki [kW]
Wydajność
[l/min]
Minimalny
przepływ
uruchamiają
cy
podgrzewac
z [l/min]
Rodzaj
regulacji
temp.
Cechy
charakteryst
yczne
HydroSmart MaxiPower 2 MaxiPower 2 MaxiPower 2 MaxiPower 2 MaxiPower 2
W 10 KB
W11-2E
17,4
19,2
19,2
19,2
23,6
30,5
10
11
11
11
14
17,6
-
3
2
2
2
2
Ręczna
Ręczna
Bardzo cicha Ręczny
praca,
zapłon
niewielkie
bateryjny,
zużycie gazu, kompaktowe
kompaktowe wymiary
wymiary,
nowoczesny
wygląd,
automatyczny
zapłon
elektroniczny,
zapłon
bateryjny,
WRP 11-2B WRDP 11-2B WRDP 14-2B WRDP 18-2B
Ręczna
Ręczna
Ręczna
Ręczna
Automatyczn Wielofunkcyj Wielofunkcyj Wielofunkcyj
a i ręczna
ny
ny
ny
regulacja
wyświetlacz wyświetlacz wyświetlacz
wydajności, LCDLCDLCDbardzo cicha wyświetlana wyświetlana wyświetlana
praca,
temperatura i temperatura i temperatura i
niewielkie
kody
kody
kody
zużycie gazu, serwisowe, serwisowe, serwisowe,
kompaktowe automatyczn automatyczn automatyczn
wymiary,
a i ręczna
a i ręczna
a i ręczna
nowoczesny regulacja
regulacja
regulacja
wygląd,
wydajności, wydajności, wydajności,
automatyczny bardzo cicha bardzo cicha bardzo cicha
zapłon
praca,
praca,
praca,
elektroniczny, niewielkie
niewielkie
niewielkie
zapłon
zużycie gazu, zużycie gazu, zużycie gazu,
bateryjny,
kompaktowe kompaktowe kompaktowe
wymiary,
wymiary,
wymiary,
nowoczesny nowoczesny nowoczesny
wygląd,
wygląd,
wygląd,
automatyczny automatyczny automatyczny
zapłon
zapłon
zapłon
elektroniczny, elektroniczny, elektroniczny,
zapłon
zapłon
zapłon
bateryjny,
bateryjny,
bateryjny,
duża
wydajność
Strona 1
Arkusz1
MaxiPower 2 MaxiPower 2 Celsius Plus
Celsius
Celsius Star Celsius Pur
WTD 25 AM WTD 27 AM
WRDP 11-2G WRDP 14-2G WT 14 AM1 WTD 14 AM1
E
E
19,2
23,6
23,8
23,8
42
47
11
14
14
14
24
27
2
2
3,2
3,2
1,9
1,9
Elektroniczna Elektroniczna Elektroniczna
(w tym zdalna (w tym zdalna (w tym zdalna
Ręczna
Ręczna
Elektroniczna
- pilot)
- pilot)
- pilot)
Automatyczn Automatyczn Przepływowy Przepływowy Konwencjona Kondensacyj
y zapłon
y zapłon
podgrzewacz podgrzewacz lny
ny
elektroniczny- elektroniczny- wody z
wody z
przepływowy przepływowy
zasilanie z
zasilanie z
zamknięta
zamknięta
podgrzewacz podgrzewacz
hydrogenerat hydrogenerat komorą
komorą
wody o
wody o
ora,
ora,
spalania,
spalania,
wydajności
sprawności
wielofunkcyjn wielofunkcyjn współpraca z współpraca z do 24 l/min, 101% i
y wyświetlacz y wyświetlacz systemami
systemami
możliwość
wydajności
LCDLCDsolarnymi,
solarnymi,
łączenia w
do 27 l/min,
wyświetlana wyświetlana elektroniczna elektroniczna kaskady do możliwość
temperatura i temperatura i regulacja
regulacja
12 jednostek, łączenia w
kody
kody
temperatury temperatury inteligentna kaskady do
serwisowe, serwisowe, wody,
wody,
współpraca z 12 jednostek,
automatyczn automatyczn automatyczny automatyczny układami
inteligentna
a i ręczna
a i ręczna
zapłon
zapłon
solarnymi,
współpraca z
regulacja
regulacja
elektroniczny. elektroniczny. niewielkie
układami
wydajności, wydajności,
Pilot
wymiary,
solarnymi,
bardzo cicha bardzo cicha
zdalnego
maksymalna niewielkie
praca,
praca,
sterowania. temperatura wymiary,
niewielkie
niewielkie
pracy 85°C maksymalna
zużycie gazu. zużycie gazu.
temperatura
pracy 85°C
Strona 2

Podobne dokumenty