SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALE NOŚCI

Komentarze

Transkrypt

SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALE NOŚCI
SKUTECZNE ODZYSKIWANIE
NALEŻNOŚCI
Jak skutecznie rozmawiać z dłużnikiem i odzyskać należności za
pośrednictwem elektronicznego postępowania upominawczego
WARSZAWA // 20 listopada 2013
Centrum Europrofes // ul. Czerska 14 // godz. 9:00-16:00
Świat biznesu przypomina naczynia połączone. Kłopoty finansowe
kontrahentów mogą skutkować utratą własnej płynności. Ponad 10%
faktur regulowanych jest z opóźnieniem przekraczającym 90 dni.
Stosowanie tego typu swoistego „kredytu kupieckiego” można ukrócić,
wdrażając odpowiednie działania profilaktyczne, zapobiegające
powstawaniu i narastaniu przeterminowanych należności oraz
minimalizujące ryzyko związane z niewypłacalnością partnerów.
Wykładowca:
Jacek Ptaszyński
od 2005 r. Prezes Zarządu
jednej z większych
ogólnopolskich instytucji
finansowych, twórca i założyciel
sieci sprzedaży zewnętrznej dla
jednego z wiodących banków w
Polsce. Trener i konsultant
specjalizujący się w
strategicznych aspektach
sprzedaży bezpośredniej i
windykacji należności. Brał
udział w realizacji wielu
projektów m.in. twórca systemu
franszyzowego encoretravel.
Pracę trenera traktuje jako
płaszczyznę, na której zachodzi
proces rozwoju osobistego i
zawodowego osób szkolonych,
jak i samego trenera.
Korzyści:
Uczestnicy:
Uczestnicy dowiedzą się jakie
kroki pomogą skutecznie
odzyskać należności, poznają
korzyści związane z procedurą esądu oraz nauczą się z niej
korzystać jak krok po kroku. W
czasie warsztatów znajdą się
odpowiedzi na najważniejsze
pytania:
• w jaki sposób zbierać
informacje o dłużniku
– i czy robić to samemu czy
zlecić wywiadowni
gospodarczej,
• kiedy można wpisać dłużnika
do KRD,
• jakie elementy majątku
należy znaleźć,
aby zwiększyć szansę
na odzyskanie należności,
• co można zrobić,
gdy egzekucja będzie.
nieskuteczna.
Szkolenie skierowane jest
głównie dla pracowników ,
którzy na co dzień zajmują
się umowami oraz
rozliczeniami z
kontrahentami, w tym
m. in. działów
finansowych i księgowych,
a także dla pracowników
działów windykacji.
Cena szkolenia:
tylko 599 zł netto,
obejmuje udział w
zajęciach, materiały
szkoleniowe, poczęstunki
w przerwach, lunch
i certyfikat uczestnictwa.
EXPLANATOR ul. Barska 4 lok. 1, 61-489 Poznań // tel. (61) 855 01 12 // fax (61) 855 00 78 // [email protected]
NIP 778-115-70-12 // REGON 634548840 // Nr konta 24 1240 1763 1111 0010 2233 2038 // www.explanator.pl
UMOWA — ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Czytelnie wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać faksem na nr: (61) 855 00 78
Szczegółowy program
Niniejszym zgłaszamy udział
następujących osób w warsztatach:
Blok I
I. Nowa Generacja Dłużnika – wprowadzenie
a. Klasyfikacja dłużników
b. Dłużnik - mechanizm powstawania długu
c. O co walczymy ?
II. Windykacja z perspektywy dłużnika – typowe
zachowania
Blok II
III.
Zasady rozmów z dłużnikami
IV.
Błędy w rozmowie windykacyjnej
V.
Windykacja należności na etapie polubownym
- postępowanie wobec dłużnika
a.
Pierwszy Kontakt
b.
Rozmowa windykacyjna w fazie negocjacji
c.
Sankcja – czym jest i jak ją skutecznie
zapowiedzieć
VI.
Świadome bądź nieświadome manipulacje
czyli jak skutecznie bronić się przed
manipulacjami
Blok III
VII.
Instytucja Komornika – elementy istotne dla
wierzyciela
VIII. Możliwość zwiększenia skuteczności
postępowania egzekucyjnego
Blok IV
Elektroniczne postępowanie upominawcze - cele i
założenia
IX.
Prawne podstawy funkcjonowania E-Sądu
X.
Elektroniczne postępowanie upominawcze –
pierwsze kroki
a.
Założenie konta-krok po kroku
b.
Podpis elektroniczny – wydanie
certyfikatu
XI.
Składamy pozew w e-sądzie- wypełnienie
formularza pozwu
a. definicja powodów,
b. informacja o reprezentacji,
c. definicja pozwanych,
d. definicja dowodów - dokumentów
świadczących o istnieniu zobowiązania,
e. definiowanie roszczeń
XII.
Jak pisać uzasadnienie pozwu
XIII. Egzekucja w ramach elektronicznego
postępowania
XIV. Wniosek o wszczęcie Egzekucji
Koszty udziału w szkoleniu
dla 1 osoby: 599 zł netto
Rabaty: 5% przy zgłoszeniu 2 i 3 osób,
10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
SKUTECZNE ODZYSKIWANIE
NALEŻNOŚCI
WARSZAWA// 20 listopada 2013
1.
E-mail uczestnika:
2.
E-mail uczestnika:
3.
E-mail uczestnika:
Nazwa firmy:
NIP:
Ulica:
Miejscowość i kod:
Telefon:
Faks:
Informacje dodatkowe:
• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz
fakturę pro-forma. Faktura VAT zostanie wystawiona po
dokonaniu płatności.
• Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa
w szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie
pisemnej najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed
terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega
sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
• Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie
5 dni roboczych.
WEB/13
Data i podpis zamawiającego
Pieczątka
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach
marketingowych dla firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)
oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

Podobne dokumenty