Formularz rejestracyjny - Nieruchomości Wielkopolski

Komentarze

Transkrypt

Formularz rejestracyjny - Nieruchomości Wielkopolski
FORMULARZ REJESTRACYJNY programu promocyjnego NW PREMIUM
Niniejszym zgłaszam przystąpienie do programu promocyjnego NW PREMIUM.
Dane rejestracyjne:
IMIĘ: …...............................................................................................................................................
NAZWISKO: ….................................................................................................................................
Data urodzenia: …...........................................................................................................................
Adres lokalu lub nieruchomości zarządzanej przez Organizatora
kod: …........... miejscowość: …............................... adres: ….......................................................
adres zamieszkania (do korespondencji):
kod: …........... miejscowość: …............................... adres: ….......................................................
adres e-mail: …...................................................................................................................................
- Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu NW PREMIUM.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez NW Sp. z o.o. Sp. K. w zakresie i w celu świadczenia usług
określonych w Regulaminie Programu NW Premium. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Polityce
Ochrony Prywatności.
…..........................................................................................................
podpis Uczestnika Programu
Nieruchomości Wielkopolski Sp. z o.o. Sp. k.
61-869 Poznań
ul. Garbary 53
Tel. 061 66 44 850
NIP 778-14-06-981 • REGON 634117777
Fax 061 66 44 855
KRS 0000380146
www.nwnieruchomosci.pl Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN
Strona 1 / 1

Podobne dokumenty