U zasadnienie Mając na uwadze trudną sytuację finansową, dalszy

Komentarze

Transkrypt

U zasadnienie Mając na uwadze trudną sytuację finansową, dalszy
Uzasadnienie
Mając na uwadze trudną sytuację finansową, dalszy spadek dochodów oraz stały wzrost kosztów
środków produkcji rolnej, obniża się cenę żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na
2016r., z kwoty 53,75 za 1 dt (komunikat Prezesa GUS z dnia
19 października 2015 r, M.P.
2015.1025) do kwoty: 53, 00zł za 1dt.
Projekt Uchwały, w celu
zasięgnięcia opinii, został
Rolniczej z/s w Przysieku – podstawa:
przesłany do
Kujawsko Pomorskiej Izby
art.5a ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1097 ze zm.)
Opracowała:
Insp. ds. wymiaru podatków Grażyna Kiembłowska

Podobne dokumenty