Prezentacja programu PowerPoint

Komentarze

Transkrypt

Prezentacja programu PowerPoint
Hotel
L O K a l i z a c j a: Ś w i n o u j ś c i e, u l. S ł o w a c k i e g o 2a
Hotel składać się będzie z trzech budynków połączonych ze sobą na trzech ogólnodostępnych kondygnacjach
www.trzywyspy.pl
HOTEL „Trzy Wyspy” Świnoujście

Podobne dokumenty