Konkurs dla dzieci „Moja ulubiona postać bajkowa” – edycja 2016

Komentarze

Transkrypt

Konkurs dla dzieci „Moja ulubiona postać bajkowa” – edycja 2016
Konkurs dla dzieci „Moja ulubiona postać
bajkowa” – edycja 2016
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie zaprasza dzieci w wieku 6-13 lat
do udziału w konkursie na ulubioną postać bajkową. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch
kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku 6-9 lat mają za zadanie wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ich ulubioną
postać z bajki. Technika wykonania prac dowolna plastyczna, płaska, format A4
- uczestnicy starsi, w wieku 10-13 lat przysyłają pracę literacką. Może to być opowiadanie, opis
albo wiersz, przedstawiający bajkową postać lub jej przygodę. Format - co najmniej jedna strona
w formacie A4, czcionka Times New Roman 12. Maksymalna objętość pracy 6 stron.
Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Organizator przyjmuje prace do
28 września 2016 roku (liczy się data stempla pocztowego). Każdą pracę należy podpisać na
odwrocie (imię i nazwisko, adres, numer telefonu). Wraz z pracą należy przesłać wypełnioną
zgodę rodzica/opiekuna na udział niepełnoletniego dziecka w konkursie.
Kryteria oceny prac:
samodzielność
ciekawy pomysł
interesujący opis lub wykonanie
Wyniki konkursu 16 października 2016 r.
Europejskie Centrum Bajki
ul. Kornela Makuszyńskiego 1
28-133 Pacanów
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału.
Biblioteka szkolna

Podobne dokumenty