JAKIE INWESTYCJE PLANUJE MIASTO NA SKARPIE?

Komentarze

Transkrypt

JAKIE INWESTYCJE PLANUJE MIASTO NA SKARPIE?
2 Z OSIEDLA
www.smnaskarpie.pl
Widok ze Skarpy
JAKIE INWESTYCJE PLANUJE MIASTO NA SKARPIE?
Na ukończeniu jest już budowa hali tenisowej Przy Skarpie dzięki której korty będą całoroczne
Drogi, obiekty sportowe i inwestycje
w infrastrukturę społeczną. To robi
miasto na osiedlu Na Skarpie.
Największą inwestycją realizowaną
w 2013 roku na naszym osiedlu jest
kontynuacja budowy hali tenisowej na
ul. Przy Skarpie. Koszt wzniesienia tego
obiektu wynosi ponad 5 mln zł, z czego nieco ponad połowę pokrywa Urząd
Miasta. W tym roku na Skarpie doczekaliśmy się też innej ważnej inwestycji.
7 stycznia uroczyście otwarto Ogród Zimowy w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Ligi
Polskiej.
- Musimy pamiętać o naszych seniorach - mówi Michał Jakubaszek, radny
ze Skarpy i członek Rady Społecznej
ZOL. - Obiekt wybudowany został kosztem 1,6 mln zł i służy w szczególności
pacjentom przewlekle chorym oraz niepełnosprawnym.
W budżecie miasta nie zapomniano
również o remontach dróg. Na kwotę
855.000 zł przewidziano m.in. remont
ul. Przy Skarpie na odcinku 620 m od ul.
Konstytucji 3 Maja do ul. Turystycznej.
W rezerwie budżetowej zapisano 1,6
mln zł na remont 600 metrów ul. Ligi
Polskiej od ul. Szosa Lubicka do ul. Konstytucji 3 Maja. Ponadto wybudowany
zostanie krótki 70-metrowy odcinek ul.
Przy Skarpie prowadzący do kompleksu
garaży i parkingu strzeżonego.
- Co roku zabiegamy o inwestycje drogowe i oświatowe - przyznaje Michał
Jakubaszek. - Podobnie jest z budżetem
na 2013 rok, w którym zaplanowano
wykonanie kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 32 przy
ul. Kosynierów Kościuszkowskich oraz
budowę boiska do piłki siatkowej przy
Zespole Szkół nr 28.
W budżecie zapisano również szereg
mniejszych wydatków m.in. 120 tys. zł
na remont 250 m chodnika w okolicach
Szpitala Dziecięcego, 80 tys. zł na przebudowę chodnika w ciągu ul. Ślaskiego
oraz 28,5 tys. na budowę 10 miejsc parkingowych na ul. Bolta.
Na razie nie ma konkretnych planów
budowy asfaltowego traktu leśnego,
który miałby prowadzić przez las do
Małgorzatowa, w gminie Lubicz.
„Widok ze Skarpy” - bezpłatny magazyn mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” Wydawca: SM Na Skarpie, Wojciech Piechota: tel. 56 648 66 22, fax 56 648 61 00, email: [email protected],
redaktor naczelny: Dorota Gładkowska, reklama, tel.(0) 668 339 790, druk: Express Media Bydgoszcz
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych materiałów. Za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie odpowiada.

Podobne dokumenty