RB 5-2016 korekta ( pdf , 73 KB )

Komentarze

Transkrypt

RB 5-2016 korekta ( pdf , 73 KB )
IZOLACJA
RB 5 2016
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
5
/
2016
2016-06-23
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
IZOLACJA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 18-05-2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Izolacji - Jarocin S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 5/2016 z dnia 18-05-2016 została błędnie
podana nazwa podmiotu wybranego do przeprowadzenia przeglądu fianansowego za I półrocze 2016 r. oraz
badania sprawozdania finansowego za 2016 rok. W raporcie z dnia 18-05-2016 zawarta została nazwa:
UHY ECA S.A. z siedzibąw Krakowie, a winno być:
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie.
Pozostałe dane są prawidłowe.
IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
Przemysł inne (pin)
IZOLACJA
(skróc ona nazwa emitenta)
63-200
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Jarocin
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Poznańska
24-26
(ulica)
(numer)
062 747-04-00
062 747-04-15
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.izolacja-jarocin.pl
(e-mail)
(www)
6170001616
250569806
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2016-06-23
Piotr Widawski
Prezes Zarządu
2016-06-23
Mirosław Gołembiewski
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1

Podobne dokumenty