ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDYNI
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 20 listopada 2015 godz. 10:00
Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy
ul. Wielkopolskiej / al. Zwycięstwa oznaczonej jako działki nr 1065/67, nr 1069/70 oraz nr 1067/70 o łącznej
powierzchni 4.928m2, opisanych na karcie mapy 75, obręb Gdynia, dla której prowadzone są księgi wieczyste:
GD1Y/00023785/1, GD1Y/00024830/9, GD1Y/00115618/2 została firma Batory Investments Sp. z o.o.
Cena zbycia nieruchomości w drodze licytacji wyniosła: 10 019 200,00zł + 23 %VAT od wylicytowanej ceny,
czyli w sumie:
12 323 616,00zł brutto (słownie: dwanaście milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset szesnaście
złotych).
Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy
ul. Hutniczej / ul. Krzywoustego, oznaczonej jako działki: nr 571/10 oraz nr 573/11 o łącznej powierzchni 1.955
m2, opisanych na karcie mapy 23, obręb Gdynia, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr
GD1Y/00017305/8, została firma Consan Krzysztof Dolny.
Cena zbycia nieruchomości w drodze licytacji wyniosła: 1 272 600,00 + 23 %VAT od wylicytowanej ceny, czyli
w sumie:
1 565 298zł brutto (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem
złotych).
Przeprowadzony w tym dniu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Gdynia
położonych przy ulicach:
Marsa 20-26
Krzywoustego
Hutnicza 63
Łopianowa
Bazyliowa-Migdałowa - A
Bazyliowa-Migdałowa - B
Siemiradzkiego 1A
Morska 116 b
Przemyska 34
Olgierda 13
Aragońska
Redłowska 28a
Żeromskiego 6
św. Wojciecha / Żeromskiego
Chwaszczyńska 155
Wojewody Wachowiaka 6
zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych do wzięcia udziału w przetargu.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty