Świebodzice

Komentarze

Transkrypt

Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
1
Szanowni Państwo,
mam przyjemność oddać w Państwa ręce kolejną, wyjątkową pozycję na temat naszego miasta. Album ukazujący
Świebodzice takie, jakimi są – barwnym, tętniącym pulsem
licznych imprez kulturalnych i sportowych, ale także kuszącym historycznymi tajemnicami zabytków z minionych
epok, miastem położonym u podnóża Sudetów.
Urzekające położeniem oraz architektonicznym eklektyzmem miejskiej zabudowy, pełne uroku, wtulone w granice Książańskiego Parku Krajobrazowego, Świebodzice to
wdzięczny temat nie tylko dla turystów i zwiedzających,
ale i amatorów fotografowania.
Fotografia to wyrażanie wrażeń oraz wyciąganie na światło dzienne rzeczy, które na co dzień pozostają niezauważone. Taka jest też idea niniejszej publikacji. Świebodzice
widziane okiem głównie ich mieszkańców. Ludzi, którzy
choć z miastem są doskonale zaznajomieni, dzięki sztuce
fotografii odkrywają je dla nas na nowo, ukazując jego
nieznane dotąd oblicze.
I właśnie z potrzeby uwiecznienia współczesnego nam,
a unikalnego dla innych pokoleń stanu rzeczy, dla informacji potomnych, powstała owa publikacja. Zbiór fotografii
– podróż do miejsc i momentów, które są już za nami.
Album to pozycja obowiązkowa dla osób, które chcąc
odkryć Świebodzice na nowo, jak i dla tych, którzy chcą
utrwalić sobie obraz rodzinnego miasta.
2
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ladies and Gentlemen,
Mit großem Vergnügen stelle ich Ihnen das nächste Buch
über unsere Stadt vor. Diese Ausgabe zeigt Świebodzice
so, wie sie aussieht. Eine geheimnisvolle Stadt, die im Sudetenland liegt, bezaubert durch Ihre Vielfalt und Farbigkeit. Świebodzice bietet viele attraktive kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten aller Art an.
I take pleasure in putting this exceptional presentation
of our city into your hands. This picture album portrays
Świebodzice not only as a colourful city, throbbing with
cultural and sportive life, but also as a place in the foothills of the Sudety Mountains, fascinating visitors with its
historical mysteries and monuments.
Die Kleinstadt bezaubert mit ihrer Lage und eklektischer
Architektur. Sie liegt an der Grenze zum Landschaftsschutzpark zu Książ. Unsere Stadt ist ein sehr spannendes
Thema nicht nur für Touristen und Besucher, sondern auch
für Amatouren im Bereich Fotografie.
Świebodzice’s location and architectural eclecticism captivate its visitors. This charming city is also nestled along
the edge of the Książ Scenic Park. Świebodzice is a place
which tourists and lovers of photography are always glad
to visit.
Fotografie kann so viel ausdrücken. Man kann mit Fotografie die ungeschminkte Wahrheit ans Licht bringen und die
Sachen zu zeigen, die wir normalerweise nicht bemerken.
So ist das Ziel dieser Ausgabe. Die Leute, die die Stadt gut
kennen, entdecken sie für uns erneut und zeigen uns ihr
unbekanntes Gesicht.
Photography is an expression of impressions and phenomena that are not obvious in our everyday life. This is the
idea of the present publication.
Thanks to the art of photography, residents of Świebodzice
can discover anew the city that they are perfectly familiar
with, and view its unknown face.
Die Mühe der Herausgeber, Fotografen hat zum Ziel, die
Ungewöhnlichkeit der Stadt für die nächsten Generationen zu verewigen. Diese Fotosammlung ist wie eine Reise
zu den Plätzen und den Momenten, die wir schon gesehen
und erlebt haben.
This publication has come into existence in order to immortalize the condition of things which are contemporary
for us, but also unique for other generations, and for our
descendants’ information. The collection of photographs
takes us to places and moments which are behind us.
Ich lade Sie ein, alle Fotos in dieser Ausgabe zu betrachten, um neu Świebodzice zu entdecken und das Bild der
Heimatstadt in Gedächtnis einzuprägen.
This picture album is essential not only to those who are
discovering Świebodzice for the first time, but also to those
who wish to look at their home town with new eyes.
3
4
Starówka
Der Marktplatz
The Old Town
5
6
Rynek w majowym śniegu
Der Marktplatz im Mai im Schnee
The marketplace in the May snow
7
8
Plac Jana Pawła II
Der Platz von Johannes Paulus II
Jan Paweł II’s Square
Pałac Seidlów
Palais der Familie Seidel
The Seidel Family Palace
9
10
Ołtarz i ambona w kościele pw. św. Mikołaja
Der Altar und die Kanzel in der St. Nikolaus Kirche
Altar and pulpit in St Mikołaj’s Church
Kościół pw. św. Mikołaja
St. Nikolaus Kirche
St Mikołaj’s Church
11
12
Kościół pw. św. Piotra i Pawła
St. Peter und Paul Kirche
St Piotr and Paweł’s Church
13
14
Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu. Wnętrze wraz z ołtarzem oraz XIV-wiecznymi freskami
Die Kirche des Heiligen Franz von Assisi. Das Innere der Kirche mit dem Altar und den Wandgemälden
aus dem 14. Jahrhundert
St Franciszek’s Church. The interior with an altar and murals from the 14th century
15
16
Ruiny kościoła pw. św. Anny w Pełcznicy
Die Ruinen der Kirche St. Anna von Polsnitz
Ruins of St Anna’s Church in Pełcznica
17
18
Mury obronne miasta
Die Stadtmauer
Ramparts of the city
19
20
Brama Książańska
Das Tor zum Park am Fürstenstein Schloss
The Książańska Gate
21
22
Zamek Książ. Widok od strony Świebodzic
Fürstenstein Schloss. Blick von Świebodzice
Castle Książ. The view from the Świebodzice side
Fasada zamku Książ
Seitenfront des Schlosses
Facade of Castle Książ
23
24
Centrum Rehabilitacji Społecznej przy ul. Parkowej 4
Zentrum für soziale Rehabilitation
Social Rehabilitation Centre by Parkowa 4 Street
Ulica Kolejowa
Kolejowa Str.
Kolejowa Street
25
26
Zegary ze świebodzickiej fabryki zegarów Gustava Beckera
Die Uhren aus der Uhrenfabrik Gustav Becker
Clocks from Gustav Becker’s clocks factory
Płaskorzeźba przedstawiająca Tkaczy Śląskich i tradycje włókienniczego przemysłu w Świebodzicach
Das Relief stellt die Schlesischen Weber und die textilindustrielle Tradition in Świebodzice dar
Emblems of Silesian Weavers, refering to textile tradition of Świebodzice
27
28
Mozaika z 1939 roku w Szkole Podstawowej nr 3
Glasmosaik von 1939 in der Grundschule Nr 3
Mosaic from 1939 (Primary School no. 3)
Malowidła ścienne w willi prof. Jana Mikulicza-Radeckiego
Wandgemälde in der Villa von Prof. Jan Mikulicz-Radecki
Murals in professor Jan Mikulicz-Radecki’s villa
29
30
Fragment rzeźby z willi prof. Jana Mikulicza-Radeckiego
Die Steinschnitzerei aus der Villa von Prof. Jan Mikulicz-Radecki
Part of sculpture in professor Jan Mikulicz-Radecki’s villa
Zabytkowy grób rodziny Becker
Denkmalgrab der Familie Becker
Ornaments of the tenement houses
31
32
Wodne Centrum Rekreacji
Sport-und Erholungszentrum
Water Recreation centre
Młodzi piłkarze MKS Victoria. U góry: boisko sportowe na Osiedlu Piastowskim
Junge Fussballer aus dem Sportklub Victoria. Oben: Sportplatz im Piastowskie Stadtviertel
Young footballers MKS Victoria. At the top: football pitch in the Piastowskie Housing Estate
33
34
Panorama Świebodzic z Zimnego Dworu. U góry: ulica Zamkowa
Das Świebodzice Panorama - Blick von Zimny Dwór aus. Oben: Zamkowa Str.
Panoramic view of the city from Zimny Dwór. At the top: Zamkowa Street
Ulica Młynarska
Młynarska Str.
Młynarska Street
35
36
Nowoczesny Zespół Szkół Integracyjnych w dzielnicy Ciernie
Moderne Integrationsschule im Ciernie Stadtviertel
Modern Integrated School in Ciernie
Muszla koncertowa w Parku Miejskim
Konzertmuschel im Stadtpark
Band Shell in Urban Park
37
38
Gminne Lądowisko w Świebodzicach
Der Gemeindelandeplatz in Świebodzice
District landing field in Świebodzice
Panorama Świebodzic
Das Świebodzice Panorama
Panoramic view of Świebodzice
39
40
Centrum Świebodzic z lotu ptaka
Das Świebodzice Zentrum von oben
Panoramic view of Świebodzice
Dzielnica Ciernie z lotu ptaka
Ciernie Stadtviertel von oben
Panoramic view of Ciernie
41
42
Staw przy ul. Kasztanowej. Poniżej Panorama miasta z Góry Sosnówka
Teich in der Kasztanowa Str. Unten: Der Stadtblick vom Sosnówka Berg aus
Pond by Kasztanowa Street. Below - panoramic view of the city from the Sosnówka Mountain
43
44
Muflony w Książańskim Parku Krajobrazowym oraz staw przy ul. Solnej
Mufflon im Landschaftsschutzpark zu Książ und Teich in der Solna Str.
Mouflons in Książ Scenic Park and pond by Solna Street
Wąwóz Pełcznicy
Pełcznica/Polsnitz Schlucht
The ravine of the Pełcznica river
45
46
Fragment Wąwozu Szczawnika
Szczawnik Schlucht
Fragment of the ravine of Szczawnik
Cis Bolko. Ścieżka przyrodnicza „Dolina Różaneczników”
Eibe Bolko. Naturpfad „Azaleetal”
Bolko yew. Nature path: “The Valley of the Rhododendrons”
47
48
Na szlaku rowerowym „Dookoła Świebodzic”
Auf dem Radweg „Um Świebodzice herum”
“Around Świebodzice” route
Hodowla koni „Namlikowo” w Cierniach
Pferdezucht „Namlikowo” in Ciernie/Zirlau
Breeding of horses: “Namlikowo’’ in Ciernie
49
50
Fragment zabudowy Pełcznicy
Pełcznica/Polsnitz Stadtviertel
Fragment of Pełcznica
Fragment Cierni. XIV-wieczne krzyże pokutne na Cierniach
Ciernie/Zirlau Stadtviertel. Versöhnungskreuze aus dem 14. Jahrhundert in Ciernie/Zirlau
Fragment of Ciernie. The Penitential Crosses from the 14th century
51
52
Jesień w świebodzickich parkach
Herbst in den Parkanlagen in Świebodzice
Autumn in park in Swiebodzice
53
54
Jeziorko Daisy koło Świebodzic
Teich von Daisy bei Świebodzice
Daisy Lake next to Świebodzice
55
56
Świebodzice zimą
Świebodzice im Winter
Świebodzice, winter
57
58
Memoriał Pawła Sosika
Gedenkfeiertag namens Paweł Sosik
Paweł Sosik’s cycling memorial
Akcja „Polska Biega” na Osiedlu Piastowskim
Sportveranstaltung „Polen läuft” im Piastowskie Stadtviertel
“Poland is Running” campaign, in the Piastowskie Housing Estate
59
60
Zawody Strong Man
Strongman Wettbewerb
“Strong Man” Competition
Turniej Rycerski Księstwa Świdnicko-Jaworskiego
Ritterturnier des Schweidnitzer-Jauer Fürstentums
Tournament of Knights. (Świdnicko-Jaworskie Princedom)
61
62
Występ legendarnego „Chóru Aleksandrowa” w Hali OsiR
Der legendäre Auftritt des Alexander Chores in der Sport-und Erholungzentrumhalle
Performance of the Aleksandrow Choir in the OSiR hall
Inscenizacja historyczna na Rynku
Historische Darstellung auf dem Altmarkt
Historical stage production in the marketplace
63
64
Wybory Miss Polonia Dolnego Śląska w Hali OSiR
„Miss Polonia” (Niederschlesien) Wahl in der Sport-und Erholungszentrumhalle
Miss Polonia of Lower Silesia in the OSiR hall
Występ rosyjskiego baletu Bieriozka
Auftritt mit dem Russischen National Ballet Bieriozka
Performance of the Russian ballet: Bieriozek in the OSiR hall
65
66
Koncert Golec uOrkiestra podczas Dni Świebodzic
Konzert von Golec uOrkiestra während der Stadttage
Anniversary of Golec uOrkiestra during a concert in Świebodzice
Występ zespołu KULT podczas Dni Świebodzic
Auftritt der Gruppe KULT während der Stadttage
Performance of the KULT during Days of Świebodzice
67
68
Zlot Motocykli i Pojazdów Militarnych
Motorrad und Kampffahrezeugetreffen
Rally of Motorbikes and Military Vehicles
69
70
Kadr z filmu „Daisy. Wspomnienie minionego świata”
Abschnitt des Filmes „Daisy. Die Erinnerung an die vergangene Welt”
Shot from a film: “Daisy. Recollection of the past world”
Polonez na świebodzickim Rynku
Polonaise auf dem Altmarkt in Świebodzice
Polonaise in the marketplace
71
WYDAWCA / EDITOR / HERAUSGEBER
Gmina Świebodzice
Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej
URZĄD MIEJSKI / TAWN HALL / STADTVERWALTUNG
58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
e-mail: [email protected]
www.swiebodzice.pl
REDAKTOR WYDANIA / EXECUTIVE EDITOR / REDAKTEURE DER AUSGABE
Maciej Mikołajczyk
Tomasz Merchut
ZDJĘCIA / PHOTOS / BILDER
P. Kamieniecki, K. Jędrzejczyk, K. Pluta, D. Piątkowski, M. Mikołajczyk, W. Andryszczak, S. Ignatowicz,
T. Merchut, R. Skalny, P. Święszkowski, Ł. Duda, A. Dąbrowska, A. Rochowiak, A. Sitko, I. Szczygielska,
M. Juszczyk, archiwum MKS Victoria i OSiR Świebodzice.
PROJEKT GRAFICZNY / GRAPHIC DESIGN / GRAPHISCHE GESTALTUNG
Marcin Sikora
TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI / TRANSLATION INTO ENGLISH / ÜBERSETZUNG INS ENGLISCHE
Malwina Antonowicz
TŁUMACZENIE NA JĘZYK NIEMIECKI / TRANSLATION INTO GERMAN / ÜBERSETZUNG INS DEUTSCHE
Marzena Korona-Kruk
DRUK I OPRAWA / PRINTING AND BINDING / DRUCK UND GESTALTUNG
Drukarnia Poldruk Józef Grzywa, Marek Kawka S.C.
58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 39a
www.poldruk.com.pl
WYDANIE PIERWSZE / THE FIRST EDITION / ERSTE AUFLAGE
ISBN 978-83-935626-0-2
Serdecznie dziękujemy Panu Jackowi Nacewiczowi za udostępnienie samolotu do wykonania zdjęć lotniczych miasta.
Świebodzice, 2012
72
ISBN 978-83-935626-0-2

Podobne dokumenty