DEKPOL Raport Bieżący nr 4

Komentarze

Transkrypt

DEKPOL Raport Bieżący nr 4
Raport bieżący nr 4/2015
Data sporządzenia: 2015-01-05
Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.
Temat Rejestracja praw do akcji serii B Spółki w KDPW
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2015 r. otrzymał uchwałę nr 7/15
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 5 stycznia 2015 r.,
zgodnie z którą na podstawie § 40 ust. 2 i 3 w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych KDPW postanowił zarejestrować, z dniem 8 stycznia 2015 r.,
w depozycie papierów wartościowych 1.952.549 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki
o wartości nominalnej 1 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLDEKPL00040.

Podobne dokumenty