Zadania na luty Zadanie 1 Ślimak w niedzielę rano wpadł do studni

Komentarze

Transkrypt

Zadania na luty Zadanie 1 Ślimak w niedzielę rano wpadł do studni
Zadania na luty
Zadanie 1
Ślimak w niedzielę rano wpadł do studni na głębokość 7m. W ciągu dnia ślimak
wspina się o 3m zaś w nocy zsuwa się o 1m. Którego dnia ślimak dojdzie do
końca studni?
Zadanie 2
W wyścigu startuje 49 dzieci z klas IV. Które miejsce zajął Mateusz, jeśli
wiadomo, że liczba uczniów którzy przybiegli przed nim jest 5 razy mniejsza od
liczby uczniów którzy przybiegli za nim?
Zadanie 3
Julia narysowała 599 figur kolejno malując: trójkąt, krzyżyk, kwadrat, kółko,
trójkąt, kwadrat i tak dalej. Narysuj 2 ostatnie figury namalowane przez Julię.
Zadanie 4
Obwód prostokąta jest równy obwodowi trójkąta równobocznego. Jakie są długości
boków prostokąta jeśli bok trójkąta ma długość 4cm, zaś jeden z boków prostokąta jest
2 razy dłuższy od drugiego?
Zadanie 5
Znajdź nieprawidłową równość
a. 8- 4:2 = 6
b. (12 - 3) * 2 = 18
c. (16-4)-4 : 2 = 4
d. (13 - 7)*( 12-8) : 4 = 6
Zadanie 6
Oblicz obwód figury na poniższym rysunku:

Podobne dokumenty