Światowego Dnia Wody - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze

Transkrypt

Światowego Dnia Wody - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
zaprasza w dniu 24 marca 2015 r. do wzięcia udziału w sesji naukowo-technicznej
organizowanej w ramach obchodów
Światowego Dnia Wody
pod hasłem
Woda i zrównoważony rozwój
pod patronatem Dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. Jolanty Komisarek
Plan obchodów Światowego Dnia Wody:
Sesja referatowa
10.00-10.15 Powitanie
10.15-10.45
Prezentacja Wydziału - potencjał i działalność badawcza, kształcenie studentów,
współpraca
10.45-11.15
"Analiza map zagrożenia i ryzyka powodziowego"
IMGW w Poznaniu
11.15-11.45
"Biznes i nauka - wspólnie lejemy dobrą wodę, czyli o formach współpracy
AQUANET SA z uczelniami" "POSZUKIWANY! POSZUKIWANA! - Profil
idealnego stażysty"
AQUANET SA w Poznaniu
11.45-12.15
Przerwa kawowa / Sesja posterowa
12.15-13.45
12.45-13.15
13.15-13.45
13.45-14.15
14.15-14.30
"Program Małej Retencji na terenie Wielkopolski: wczoraj, dziś, jutro"
WZMiUW w Poznaniu
"Zarządzanie zasobami wodnymi w regionie wodnym Warty"
RZGW w Poznaniu
„Woda to nasz żywioł. Rola projektanta w drodze do zrównoważonego rozwoju”
BIPROWODMEL Sp. z o.o.
"Monitoring wód powierzchniowych w Wielkopolsce"
WIOŚ w Poznaniu
Zakończenie
Miejsce obrad:
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94, wejście A, sala 111
Sesja terenowa
11.00-12.30
„Pokaz produktów firmy Topcon”
TPI Poznań
Sesja posterowa
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o.
11.45 -12.15 Koło Naukowe Inżynierów Środowiska
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
dr hab. inż. Mariusz Sojka - przewodniczący
dr hab. inż. Rafał Stasik
dr inż. Joanna Wicher-Dysarz
dr inż. Tomasz Dysarz
dr inż. Mateusz Hammerling
mgr inż. Aleksandra Sowinska
mgr inż. Joanna Jaskuła
dr inż. Jacek Mądrawski
dr hab. inż. Małgorzata Makowska
dr hab. inż. Jerzy Bykowski, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Czesław Przybyła
WSPÓŁORGANIZATORZY OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA WODY:
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji UP Poznań
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej UP Poznań
Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN
Koło Inżynierów Środowiska - UP Poznań
Koło Młodych SITWM - przy UP Poznań
Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów WMiIŚ