instrukcja obsługi oraz warunki gwarancji roweru gastronomicznego

Komentarze

Transkrypt

instrukcja obsługi oraz warunki gwarancji roweru gastronomicznego
INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ WARUNKI GWARANCJI ROWERU
GASTRONOMICZNEGO
Informacje ogólne
Rower gastronomiczny jest urządzeniem jezdnymi, wielofunkcyjnymi, przeznaczonymi do
przygotowania i sprzedaży produktów spożywczych takich jak kawa, kanapki itp.
Opis techniczny
Rower wykonany jest z blach i profili stalowych (nierdzewnych lub lakierowanych
proszkowo), blaty natomiast ze stali nierdzewnej dopuszczonej do kontaktu z żywnością.
Rower zamocowany jest na kołach jezdnych z niezależnymi hamulcami, dzięki czemu może
być ustawione w dowolnym miejscu lokalu gastronomicznego, parkingu lub hali.
Na życzenie klienta rower może być wykonany z innych materiałów – np. stal czarna.
Zamawiający w tym przypadku zostaje poinformowany o braku atestów oraz możliwości
korozji w/w materiału. Gwarancja nie obejmuje rdzewienia elementów ze stali czarnej.
Dachy wykonane są ze stali, lub wodoodpornego materiału CODURA. Materiał ten jest nie
przemakalny. Nie zaleca się pracy podczas dużego deszczu lub mocnego wiatru. Może to
spowodować przeciekanie lub uszkodzenie materiału. Uszkodzenia mechaniczne materiału
nie są objęte gwarancją.
Waga roweru - 130 kg – całkowita dopuszczalna waga wraz z rowerzystą i urządzeniami 350
kg
W skład roweru do kawy wchodzi:
a). Rower gastronomiczny
b). Ekspres do kawy gazowy
c). Pompa wody
d). Młynek do kawy
e). Instalacja elektryczna (akumulator / akumulator-y żelowe, ładowarka, przetwornica,
okablowanie)
f). Zbiornik na wodę czystą (około 10-12 l), zbiornik na wodę brudną (około 8 l)
g). Bateria wraz z pompą wody
Schemat podłączenia urządzeń na rowerze
Ekspres oraz młynek ustawione są na blacie roweru. Ekspres mocowany jest do blatu roweru
za pomocą śruby i profilu dociskającego. Aby ściągnąć ekspres z blatu, należy odkręcić śrubę
w szafce magazynowej i przekręcić górny profil dociskający.
Pompa wody wbudowana jest w ekspres.
Młynek nie jest montowany na stałe do blatu roweru. Może być zamontowany po
wcześniejszym uzgodnieniu.
Instalacja elektryczna w postaci jednego lub dwóch akumulatorów (w zależności od ilości
dodatkowych urządzeń na rowerze), oraz przetwornicy i ładowarki umieszczona po lewej
stronie w szafce od strony prowadzącego.
Strona 2 z 11
Zbiorniki na czystą oraz brudną wodę, oraz pompka do baterii umieszczone są po prawej
stronie w szafce od strony prowadzącego.
Miejsce na butlę gazową 3 lub 5 kg (JG Gastro dostarcza rower bez butli gazowej, kabla
gazowego oraz reduktora) znajduje się w szafce otwieranej od przodu roweru.
Pompa wody podłączona jest elektryczne do ekspresu. Wąż wychodzący z pompy wody
włożony jest do zbiornika z czystą wodą
Ekspres podłączony jest do instalacji elektrycznej oraz miękkim wężem do butli gazowej z
reduktorem. Z ekspresu wychodzi rura odprowadzająca wodę do zbiornika na brudną wodę.
Młynek podłączony jest do instalacji elektrycznej.
Do baterii przy zlewie podłączona jest pompka wody. Pompka wody zanurzona jest w
zbiorniku na czysta wodę (tym samym, który służy do robienia kaw). Bateria podłączona jest
bezpośrednio do akumulatora. Po odkręceniu kranu elektrozawór steruje pompką wody.
Standardowo rower posiada wodę „neutralną” – nie posiada ciepłej i zimnej wody. Może taką
posiadać po wcześniejszym uwzględnieniu przy zamówieniu.
Przygotowanie roweru do pracy
WAŻNE:
Przed wyjechaniem roweru z magazynu do pracy, należy wykonać „przedgrzew”. Ekspres
należy podpiąć do zewnętrznego źródła prądu, oraz zagrzać wodę w bojlerze na grzałce
elektrycznej. W przeciwnym wypadku, zagrzanie roweru „w terenie” może trwać dłużej.
Instalacja elektryczna powinna być naładowana do pełna. Instalację ładuje się poprzez
podłączenie jedynego wychodzącego z niej kabla to gniazdka 230 V. Ładowanie
podstawowej instalacji z jednym akumulatorem powinno trwać około 6 godzin. Instalacja
elektryczna posiada wyświetlacz, na którym widać stopień naładowania. Nienaładowane
akumulatory do pełna mogą skutkować krótszym czasem pracy.
Koła powinny być napompowane, zawiasy nasmarowane, hamulce sprawdzone. Rower
przystosowany jest do przemieszczania się nim na krótkich odcinkach po płaskiej i nie
wyboistej powierzchni, zwłaszcza, gdy obciążony jest towarem.
W trakcie jazdy butla gazowa powinna być zakręcona oraz przymocowana, w taki sposób,
aby nie miała możliwości przewrócenia się. Ekspres powinien być przykręcony do blatu,
młynek zabezpieczony w taki sposób, aby nie spadł w trakcie jazdy, wszystkie szafki
powinny być zamknięte na kluczyk.
Rowery nie posiadają homologacji.
Po ustawieniu roweru w przewidzianej lokalizacji należy zablokować koła hamulcem
„postojowym”.
Strona 3 z 11
Instalacja elektryczna
Bezpieczeństwo użytkowania:
1. Nie należy przeciążać urządzenia. Praca pod większym obciążeniem niż znamionowe może
spowodować uszkodzenie przetwornicy
2. Wysokie napięcie może utrzymywać się na wewnętrznych elementach urządzenia nawet po
wyłączeniu go. Zabrania się otwierania obudowy. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
tylko przez wykwalifikowany serwis.
3. W przypadku pożaru należy używać gaśnic proszkowych. Stosowanie wody grozi
porażeniem.
4. W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia należy je natychmiast wyłączyć, a
następnie odłączyć wtyczkę gniazda sieciowego i akumulator. Każde podłączone źródło może
stanowić zagrożenie.
5. Nie należy zbyt głęboko rozładowywać akumulatora. Może to spowodować jego krótsze
działanie.
6. W przypadku awarii skontaktować się z serwisem.
Sygnalizacja dźwiękowa:
Pojedynczy sygnał dźwiękowy - Zanik napięcia sieci 230V, przełączenie na zasilanie z
akumulatorów.
Sygnał dźwiękowy co 1s - Niski poziom naładowania akumulatorów lub przeciążenie
przetwornicy.
Szybkie sygnały dźwiękowe - Awaria, zwarcie lub przegrzanie.
Obsługa urządzenia:
Wyłącznik przetwornicy (zielony klawisz na froncie urządzenia) – wciśnięcie i przytrzymanie
wyłącznika przez dłużej niż 2s spowoduje włączenie lub wyłączenie przetwornicy napięcia.
Wyłącznik sieciowy (czarny klawisz 1/0 z tyłu urządzenia) – Jeżeli urządzenie jest do
zasilania sieciowego i wyłącznik znajduje się w pozycji „1” akumulator jest ładowany a
urządzenia wyjściowe zasilane są z sieci 230V. Przełączenie w pozycję „0” spowoduje
uruchomienie przetwornicy a urządzenia wyjściowe będą zasilane poprzez przetwornicę z
akumulatorów.
Wentylator chłodzący uruchamia się, gdy wewnątrz przetwornicy temperatura przekroczy
45st Celsjusza
Strona 4 z 11
Elementy wyświetlacza i symbole ostrzeżeń
Normalny tryb pracy.
Urządzenia wyjściowe zasilane bezpośrednio z sieci
230V.
Brak napięcia 230V na wejściu.
Urządzenia wyjściowe zasilane z akumulatorów.
Przegrzanie przetwornicy.
Urządzenia wyjściowe zostają awaryjnie odłączone.
Nieprawidłowe napięcie akumulatora.
Lub uszkodzenie tranzystorów.
Zbyt wysokie napięcie sieci 230V.
Zbyt niskie napięcie sieci 230V.
Przeciążenie przetwornicy.
Zbyt duża moc urządzeń wyjściowych.
Stopień obciążenia przetwornicy.
Poziom naładowania akumulatorów.
Podczas ładowania wskaźnik będzie migać.
Wartość napięcia wejściowego (sieci 230V)
Wartość napięcia wyjściowego przetwornicy.
Strona 5 z 11
Włączenie ekspresu
Po ustawieniu roweru w przewidzianej lokalizacji pracy należy:
a). odkręcić butlę gazową
b). włączyć instalację elektryczną (przytrzymać zielony guzik przez kilka sekund na środku
instalacji)
c). wlać wodę do zbiornika na czystą wodę poprzez wlew
d). ekspres ustawić przełącznikiem na funkcję gazową
e). odkręcić gaz w ekspresie pokrętłem lub przyciskiem (w zależności od modelu ekspresu) i
przytrzymać
f). nacisnąć iskrownik kilkukrotnie tak, aby powstała iskra
g). patrzeć przez otwór w przedniej części urządzenia na palnik gazowy
Kiedy poprzez otwór w przedniej części urządzenia zobaczymy płomień w palniku należy
przytrzymać przez kilka sekund pokrętło do gazu, aby termopara mogła się nagrzać. W
przypadku zgaśnięcia płomienia, powtórzyć czynność, aż termopara się nagrzeje a płomień
będzie się palił po puszczeniu pokrętła gazowego.
Ekspres bez wcześniejszego podgrzania, w zależności od warunków atmosferycznych może
grzać się około godziny. W przypadku wcześniejszego „przedgrzania” może grzać się krócej.
Jeżeli pod wpływem wiatru palnik zgaśnie, należy powtórzyć schemat włączenia palnika. W
przypadku częstego gaśnięcia palnika spowodowanego np. silnym wiatrem należy przysłonić
przestrzeń między blatem a ekspresem w celu osłonięcia palnika.
Należy obserwować wskaźnik ciśnienia. Ciśnienie powinno się znaleźć na zielonym polu. Po
zagrzaniu się wody w bojlerze, w ekspresie wytwarzanie jest ciśnienie i urządzenie jest
gotowe do pracy.
Ekspres wskazuje niski poziom wody przy pełnym zbiorniku z wodą
Przyczyną może być zapowietrzony ekspres. W celu odpowietrzenia ekspresu należy zdjąć
górną pokrywę ekspresu i powoli odkręcać zawór bezpieczeństwa [zdjęcie].
Przy odpowietrzaniu ekspresu należy zachować szczególne środki ostrożności. Z zaworu przy
odkręcaniu wydostawać będzie się gorąca para wodna.
Strona 6 z 11
Wodę do zbiornika należy dolewać kilka razy dziennie w zależności od potrzeb. W przypadku
braku wody w zbiorniku pompa może się zapowietrzyć. Zapowietrzenie się pompy nie
podlega naprawom gwarancyjnym.
WAŻNE:
W przypadku nie zagrzania się ekspresu:
a). w modelach ekspresów z górnymi wajchami, mogą one mocno odbijać w górę – należy
poczekać, aż ekspres się zagrzeje – wajchy pod wpływem ciśnienia będą delikatnie odbijać w
górę
b). na grupach nie będzie się wytwarzać ciśnienie. Dopiero po pełnym zagrzaniu, woda pod
odpowiednim ciśnieniem przechodzi na grupy
c). w dyszach do spieniania mleka nie będzie odpowiedniego ciśnienia. Należy poczekać, aż
ekspres się zagrzeje lub odkręcić pokrętło dyszy do końca.
BARDZO WAŻNE:
Z uwagi na fakt, iż ekspresy gazowe są urządzeniami bardzo specyficznymi, pracują w
skrajnie różnych warunkach atmosferycznych pod względem temperatury, wilgotności
powietrza, opadów itp. należy przyzwyczaić się do specyfiki pracy z nimi. Czasy grzania
urządzeń, ciśnienie itp. mogą różnić się od tych, z którymi spotykamy się w typowych
elektrycznych ekspresach ciśnieniowych podłączonych bezpośrednio do instalacji
wodnej i elektrycznej oraz pracujących w pomieszczeniach zamkniętych.
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją, w razie problemów proszę postępować według
zaleceń.
Zakończenie pracy:
Po zakończonej pracy należy:
a). Zgasić płomień w ekspresie
b). Zakręcić butlę gazową
c). Wyłączyć instalację elektryczną
d). Wypuścić w miarę możliwości część wody z ekspresu
e). Zlać brudną wodę z pojemnika. Pojemnik na brudną wodę opróżnia się przekręcając zawór
znajdujący się pod rowerem
Konserwacja i magazynowanie:
Czyszczenie i konserwację powierzchni metalowych należy wykonywać tylko i wyłącznie
przy zastosowaniu preparatów do pielęgnacji stali szlachetnych.
Kontakt narzędzi, naczyń, urządzeń wykonanych ze stali ulegającej korozji z elementami
nierdzewnymi produktu może doprowadzić do korozji stali nierdzewnej. W wypadku
wystąpienia w/w sytuacji należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą pielęgnację i
konserwację produktu.
Rower należy magazynować w zadaszonym, suchym pomieszczeniu. Przetrzymywanie
roweru w wilgotnych lub otwartych przestrzeniach może spowodować nie prawidłowe
działanie urządzeń, korozję lub zawilgocenie drewna.
Zbiorniki na czystą i brudną wodę należy wyjmować z roweru i czyścić minimum raz w
tygodniu w celu uniknięcia powstawania bakterii i grzybów.
Strona 7 z 11
Woda wlewana do zbiorników powinna być filtrowana lub bezpośrednio z zamykanych,
nowych opakowań. Woda z kranu może spowodować powstawanie kamienia w ekspresie.
Zakamienianie ekspresu nie podlega gwarancji.
Minimum raz w miesiącu należy czyścić grupy specjalnymi środkami do tego
przeznaczonymi oraz okamieniać ekspres.
Warunki obowiązywania i wykonywania gwarancji na
produkty firmy JG Gastro z siedzibą w Krakowie
JG Gastro udziela rocznej gwarancji jakości na produkty zgodnie z poniższymi warunkami
gwarancji.
Termin gwarancji biegnie od dnia wydania towaru.
Z uwagi na faktu, iż rowery gastronomiczne nie są produkowane seryjnie i mogą różnić się od
siebie (np. kąt gięcia ramy, wielkości i wygląd spawów, delikatne zmiany w wymiarach
pojedynczych części) kupujący ma obowiązek odebrać i sprawdzić jakość roweru osobiście.
W przypadku wykrycia usterek lub elementów gorszej jakości JG Gastro niezwłocznie
poprawi w/w elementy.
W przypadku nie sprawdzenia w/w elementów lub odbioru roweru przez osoby trzecie a
wykryciu usterek lub elementów gorszej jakości po odbiorze – tzn. w siedzibie
zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek dostarczyć na własny koszt rower do JG Gastro
w celu usunięcia w/w wad.
Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, gdy nie zgłosi JG Gastro w formie e-maila
wady produktu niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia
odebrania towaru.
Zaleca się transport rowerów w specjalnie przygotowanych do tego skrzyniach. W przypadku
transportu roweru „na kołach” JG Gastro nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe
podczas transportu.
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym
produkcie. Gwarancją nie są objęte produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi,
chemicznymi lub innymi nie powstałymi z winy JG Gastro, a w szczególności:
a). Powstałymi podczas transportu i przeładunku;
b). Spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktu;
c). Powstałymi na skutek stosowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi,
przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa;
d). Spowodowanymi dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń albo innym
działaniem przez osoby trzecie;
e). Powstałymi na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego części.
f). Powstałymi na skutek warunków pogodowych tzn. wiatru, deszczu, wysokiej temperatury
(np. zalania urządzeń przez deszcz, gaszenia płomieni w urządzeniach gazowych przez wiatr,
nie utrzymywania temperatury w urządzeniach chłodniczych związanych z wysoką
temperaturą na zewnątrz, uszkodzeniem materiału dachu związanym z silnym wiatrem)
Strona 8 z 11
g). Powstałymi na skutek złej konserwacji (np. używania nie odpowiednich środków do stali
szlachetnej lub zostawiania powierzchni drewnianych mokrych)
h). Powstałymi na wskutek użytych materiałów, które ze względu na swoją specyfikę mogą
korodować lub szybko się rysować (np. rdzewienie elementów ze stali czarnej lub rysowanie
się plexi – zamawiający przy decydowaniu się na w/w materiały ma świadomość możliwości
takich następstw)
i). Spowodowanych zaniedbaniami ze strony użytkownika (np. niedopompowane koła,
stosowanie wodny nie filtrowanej, nie stosowanie regularnie środków czyszczących i
odkamieniających do urządzeń ipt.)
W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona:
a). JG Gastro niezwłocznie prześle niezbędne części na swój koszt Kupującemu.
b). W przypadku konieczności JG Gastro dokona napraw na miejscu u Kupującego na terenie
Polski we wspólnie wyznaczonym terminie.
c). W przypadku kiedy naprawa na miejscu nie jest możliwa, Kupujący ma obowiązek
dostarczyć rower do siedziby JG Gastro na własny koszt. Po dokonaniu naprawy JG Gastro
dostarczy rower kupującemu na swój koszt (na terenie Polski).
Kupujący ma obowiązek regularnego dopompowywania kół, sprawdzenia śrub (czy są dobrze
dokręcone), smarowania zawiasów oraz odkamieniania ekspresu i zbiorników z wodą. W
przypadku usterek związanych z brakiem regularnych przeglądów, gwarancja nie będzie
uznana.
JG Gastro nie świadczy usług serwisu gwarancyjnego poza granicami Polski. W
przypadku zakupu roweru poza granice Polski JG Gastro dostarcza bezpłatnie części
zamienne i nie ponosi odpowiedzialności za koszty wynikające z ich wymiany.
Zamawiający może dostarczyć rower na własny koszt do JG Gastro w celu naprawy.
Dostawa poza granice Polski po dokonaniu naprawy również następuje na koszt
zamawiającego.
JG Gastro dokonuje serwisu za pośrednictwem firm partnerskich na terenie całej Polski w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki.
JG Gastro dokonuje serwisu za pośrednictwem firm partnerskich na terenie całej Polski od
poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Istnieje możliwość naprawy w innych godzinach –
po wcześniejszym uzgodnieniu.
JG Gastro nie ponosi odpowiedzialności za koszty wynikające z prowadzenia
działalności gospodarczej Kupującego takie jak pensje, czynsze, produkty spożywcze
itp. oraz za utracony zarobek i wszelkie straty poniesione na skutek konieczności
naprawy.
Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są formie maila [email protected] lub telefonicznie
12 658 21 09 pod rygorem nieważności.
Cennik napraw pozagwarancyjnych:
a). Rozpoczęta roboczo-godzina – 150 pln netto
b). Dojazd do klienta na terenie miasta – 50 pln netto
c). Dojazd do klienta poza terenem miasta – 1,5 pln netto / km – liczone w dwie strony
d). Zużyte części i chemia rozliczane dodatkowo
Strona 9 z 11
Wszelka odpowiedzialność JG Gastro za sprzedawane produkty, ogranicza się do warunków
niniejszej gwarancji.
RAZ DO ROKU ZALECA SIĘ PRZEGLĄD CAŁEGO ROWERU, NA PODOBNEJ
ZASADZIE JAK PRZEGLĄD SAMOCHODU. PODCZAS PRZEGLĄDU, ZOSTAJĄ
DOKRĘCONE WSZYSTKIE ŚRUBY, ZAWIASY NASMAROWANE, EW
USZKODZENIA MIECHANICZNE NAPRAWIANE / ELEMENTY USZKODZONE
WYMIENIANE.
PRZEGLADU DOKONUJE FIRMA JG GASTRO.
ROWER NALEŻY DOSTARCZYĆ ORAZ ODEBRAĆ NA WŁASNY KOSZT.
KOSZT PRZEGLĄDU USTALANY JEST INDYWIDUALNIE PRZED
DOSTARCZENIEM ROWERU.
Strona 10 z 11
JG Gastro
Al. Dygasińskiego 42/3
30-820 Kraków
NIP: 679-280-46-15 | Regon: 120408691
Strona 11 z 11

Podobne dokumenty