Generuj PDF z tej stronie - Straż Graniczna Warmińsko

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF z tej stronie - Straż Graniczna Warmińsko
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/17551,Nielegalny-pobyt-Marokanczyka.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 13:22
Nielegalny pobyt Marokańczyka
Autor: Mirosława Aleksandrowicz
24.05.2016
Wczoraj funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie
podczas realizacji zadań służbowych zatrzymali obywatela Maroka,
który przebywał w Polsce nielegalnie.
Mężczyzna w trakcie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej okazał tylko kopię strony personalizacyjnej dokumentu
paszportowego. Nie posiadał żadnego ważnego dokumentu tożsamości oraz dokumentów
pobytowych, które uprawniałyby go do pobytu na terenie naszego kraju.
Ustalono, że Marokańczyk do Europy przyjechał w 2014 roku. Przebywał, m. in: we Francji,
Niemczech, Belgii. Natomiast do Olsztyna przybył w celu odwiedzin znajomej, którą
zapoznał przez internet.
W dniu dzisiejszym na wniosek Komendanta Placówki Straży Granicznej w Olsztynie
decyzją Sądu Rejonowego dla Miasta Olsztyn obywatel Maroka został umieszczony w
Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku i wszczęto wobec niego
postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu.
Zatrzymany ob. Maroka

Podobne dokumenty