Przetwornica zasilana z dwóch źródeł napięcia stałego 220V ZM

Komentarze

Transkrypt

Przetwornica zasilana z dwóch źródeł napięcia stałego 220V ZM
ZM-DC2-48V6A
(dodatek)
Przetwornica ZM-DC2-48V6A jest urządzeniem zapewniającym zasilanie odbiorów 48V z dwóch źródeł
napięcia stałego 220V. Konstrukcja umożliwia pracę przy jednoczesnej obecności napięcia na obu źródłach
i jej pewne podtrzymanie w przypadku zaniku napięcia na jednym z nich. Funkcję te są zrealizowane przez
wykorzystanie połączonych do współpracy równoległej dwóch zasilaczy typu ZM48V6A-300R. Przy obecności
obu źródeł zasilania, pracują oba zasilacze składowe dzieląc się równomiernie prądem obciążenia. Dwukrotne
obniżenie obciążenia każdego z nich podnosi jednocześnie niezawodność pracy takiego układu.
Zasilacze składowe, wraz z innymi elementami układu, zamontowane zostały w kasecie 3U.
Poniżej zamieszczono rysunek przedstawiający widok z przodu i tyłu kasety.
OGR
ZASILANIE 1
220V=
ZASILANIE 2
220V=
-Uo
+Uo
Uo
PRACA
POPR
1 2 3 4 5 6
PRACA
BŁĄD
POPR
1 2 3 4 5 6
BŁĄD
Uo
OGR
-Uo
+Uo
ZAS 1 220V= ZAS 2 220V=
WYJŚCIE
SYGN.
Każdy z torów zasilających (ZAS 1 i ZAS 2) wyposażony jest we własny wyłącznik umieszczony na płycie
czołowej kasety. Z tyłu kasety dostępne są zaciski do podłączenia obu źródeł zasilania, wyjście zasilacza
(WYJŚCIE) oraz sygnalizacji poprawności pracy (SYGN).
Sygnalizacja poprawności pracy zasilacza dostępna jest w postaci dwóch bezpotencjałowych, normalnie
rozwartych (NO) styków przekaźnika. Poprawna praca układu przy obecności obu źródeł zasilania powoduje
zwarcie tych styków. Zanik napięcia któregokolwiek ze źródeł zasilania, lub uszkodzenie któregokolwiek
z zasilaczy składowych powoduje ich rozwarcie (powrót do stanu beznapięciowego).
Na płytach czołowych zasilaczy składowych dostępna jest sygnalizacja świetlna LED obrazująca stan ich
pracy:
− PRACA (zielona dioda LED) sygnalizuje obecność napięcia zasilania i poprawną pracę
przetwornicy zasilacza;
− OGR (żółta dioda LED) sygnalizuje wejście zasilacza w tryb ograniczenia prądu (przeciążenia);
− POPR (zielona dioda LED) sygnalizuje poprawną pracę układu do współpracy równoległej
zasilacza (układ podziału prądu obciążenia) światłem ciągłym i błąd w pracy - światłem
pulsującym;
− BŁĄD (czerwona dioda LED) sygnalizuje światłem ciągłym uszkodzenie zasilacza (przy
obecności napięcia na jego wyjściu z zasilacz sąsiedniego) lub światłem pulsującym
- przegrzanie zasilacza.
Szczegółowy opis pracy zasilaczy, sposobu sygnalizacji i współpracy z otoczeniem jest zamieszczony
w instrukcji obsługi zasilaczy CAMELEON.
Uwaga
Zasilacze posiadają fabrycznie poprawnie ustawione napięcie wyjściowe, co zapewnia równomierny podział
obciążenia. Nie należy zmieniać ich napięcia wyjściowego potencjometrem Uo dostępnym na płycie czołowej
bez szczegółowego zapoznania się z instrukcją obsługi zasilaczy CAMELEON w części dotyczącej zasilaczy
przeznaczonych do współpracy równoległej.
MERAWEX
Certyfikaty ISO 9001 i 14001
Karta katalogowa: K108_1
Data ostatniej aktualizacji: 4 sierpnia 2010 r.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia
Strona 1/2
Przetwornice DC/DC serii ZM-DC
Przetwornica zasilana z dwóch źródeł
napięcia stałego 220V
Przetwornice DC/DC serii ZM-DC
Przetwornica zasilana z dwóch źródeł
napięcia stałego 220V
ZM-DC2-48V6A
(dodatek)
WARUNKI EKSPLOATACJI
Zalecana temperatura składowania (przechowywania)
Temperatura otoczenia w czasie pracy *)
Wilgotność względna (bez kondensacji)
Ciśnienie atmosferyczne
Wysokość nad poziomem morza
Stopień agresywności korozyjnej środowiska wg PN-H-04651: 1971
Grupa zapylenia wg PN-T-42106: 1983
Nasłonecznienie bezpośrednie
Wibracje sinusoidalne dopuszczalne w czasie pracy:
- amplituda
- częstotliwość
+5°C ÷ +40°C
-33°C ÷ +70°C
30% ÷ 80%
84 ÷ 107 kPa
do 1500m
B
Z4
Niedopuszczalne
0,15mm
10 ÷ 55Hz
Niedopuszczalne
wg PN-T-42106:1983
Udary w czasie pracy
Wibracje i udary w czasie transportu
*) Z liniową redukcją mocy do poziomu 50% począwszy od temperatury 55°C i poniżej -20°C
BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2004
Stopień ochrony
I
PN-EN 60529:2002 (U)
IP 20
Wytrzymałość elektryczna izolacji:
- pomiędzy każdym obwodem wejściowym a pozostałymi
4200V=
- pomiędzy każdym obwodem wejściowym a obudową
2800V=
- pomiędzy obwodem wyjściowym a obudową
1400V=
- pomiędzy wyjściem zdalnej sygnalizacji a obwodami wyjściowymi
500V=
Rezystancja izolacji
- w stanie zimnym
>20MΩ
- w stanie nagrzanym
>5MΩ
PODSTAWOWE PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Napięcie zasilania
- wejście 1 (napięcie stałe)
- wejście 2 (napięcie stałe)
Maksymalny prąd zasilania
- wejście 1
- wejście 2
Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy
- nominalny
- maksymalny *)
Sprawność
Zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia
Wyjście sygnalizacji przekaźnikowej (obc. rezystancyjne)
165…220…297V
165…220…297V
2.1A
2.1A
48V
6A
12A
87%
61…65V
15V/1A, 30V/1A, 60V/0.5A
*) przy obecności obu źródeł zasilania.
PARAMETRY MECHANICZNE
Obudowa
- kaseta 3U (SxWxG)
Masa
PRODUCENT
483x132.5x313.5
7.2kg
UWAGI
MERAWEX Sp. z o.o.
Toruńska 8, 44-122 Gliwice
NIP 631-000-04-40
www.merawex.com.pl
[email protected]
tel. 032 23 99 400
fax 032 23 99 409
MERAWEX
Certyfikaty ISO 9001 i 14001
Karta katalogowa: K108_1
Data ostatniej aktualizacji: 4 sierpnia 2010 r.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia
Strona 2/2