Noclegi w obiektach zabytkowych Warmii i Mazur

Komentarze

Transkrypt

Noclegi w obiektach zabytkowych Warmii i Mazur
Noclegi
w obiektach
zabytkowych
Warmii i Mazur
Po warmińsku, po mazursku,
po europejsku
Ż
Wydano ze środków
Warmińsko-Mazurskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej
Wydawca:
Agencja WIT
Witold Mierzejewski
www.wydawnictwomierzejewski.pl
yjemy w krainie zróżnicowanej przyrodniczo i kulturowo, gdzie
mieszają się biografie ludzi urodzonych w dawnych Prusach
Wschodnich z losami rodzin przybyłych z Kresów Wschodnich
i innych stron naszego kraju. Dzisiaj mieszkamy wspólnie „pod
jednym dachem” w regionie pogodnym, serdecznym i pięknym.
Urokowi tej ziemi, poza cudowną naturą złożoną z jezior, pagórków i lasów,
dodają stare, zabytkowe budowle, które zachowały się dzięki swoim
opiekunom i sprzyjającym okolicznościom. Los nie zawsze był im łaskawy,
ale na szczęście wiele zabytków – w lepszej lub gorszej kondycji – tę próbę
czasu przetrwała.
Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą publikację, prezentującą placówki
turystyczne, jakie znalazły swoje miejsce w zabytkowych obiektach Warmii,
Mazur i Powiślu. Było to możliwe dlatego, że same zabytki się zachowały,
ale jeszcze bardziej, że w zdecydowanej większości przeszły one gruntowną
rewitalizację. Począwszy od starego młyna i folwarku na wsi, poprzez
„poniemiecką” kamienicę w mieście, stylowy pałac biskupów warmińskich
czy dwór magnacki pod lasem do krzyżackiego zamku nad mazurskimi
jeziorami. Stąd wziął się podział, jaki w tej monografii przyjęliśmy; mamy tutaj
obiekty turystyczno-gastronomiczne urządzone „Po rycersku”, „Po pańsku”,
„Po mieszczańsku” i „Po włościańsku”. Prawie wszystkie są wpisane do
rejestru zabytków, a tylko w kilku przypadkach do zabytków zaliczono
fragmenty większej zabudowy lub obiekty rekonstruowane. Jedne i drugie
najczęściej łączą historyczny styl z nowoczesnym wyposażeniem, bez
którego trudno się dziś obyć.
Oczywiście jest to podział umowny, bo niektóre obiekty można byłoby
umieścić zarówno w jednej jak i drugiej kategorii, np. Hotel „Krasicki”
w Lidzbarku Warmińskim czy Zajazd Pod Kłobukiem w Małdytach.
Jednak z punktu widzenia turysty (podróżnego, gościa, klienta) ważniejsza
jest informacja, że taki obiekt czeka na niego, oferuje mu noclegi, posiłki,
relaks i wiele różnych atrakcji. Dzisiejsze hotele, zajazdy, pensjonaty, domy
gościnne, schroniska i hostele oferują usługi o najwyższym standardzie,
na prawdziwie światowym poziomie. A do tego pełną uroku i tajemnic
historię związaną z obiektem, niegdyś zbudowanym na terenie Prus
Wschodnich, dziś położonym na Warmii, Mazurach i Powiślu, w Polsce,
w Europie.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
spis treści
noclegi Po rycersku
Hotel KRASICKI ****
13
Hotel ST. BRUNO ****
14
Hotel ZAMEK RYN ****
15
Pałac i Folwark GALINY ***
16
Hotel ZAMEK KARNITY ***
17
Hotel U KOMTURA ***
18
Pałac BAŁOSZYCE
19
Hostel TWIERDZA BOYEN
20
ZAMEK RESZEL KREATIV HOTEL
noclegi Po mieszczańsku
Hotel DYPLOMAT ****
Hotel MŁYN *** AQUA SPA
oraz Hotel MŁYN BIBLIOTEKA ****
Hotel WILEŃSKI ****
Hotel MASOVIA ***
Hotel MAZUR ***
Hostel i Pub TYROLSKIE SMAKI
Hotel - Restauracja VARIA ***
Hotel WKRA ***
Pensjonat i Restauracja U RENATY
Hotel POD ZAMKIEM **
Hotel WYSOKA BRAMA *
Hotel SOWA
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
21
noclegi Po pańsku
Hotel ANDERS ****
24
Hotel ELBLĄG ****
25
Hotel IM PARK **
26
Hotel-Park UBLIK **
27
Dwór BIELAND
28
Dwór ŁOWCZEGO
29
KADYNY FOLWARK
30
BIAŁY KSIĄŻE - 1861 r. Pałac w Osiece
Dwór KRAPLEWO 31
Dwór KALISZKI ***
32
Pałac JANÓW
33
Pałac KLONOWO
33
KSIĘŻYCOWY DWOREK
34
MAZURSKI DWÓR
35
Pałac NAKOMIADY
35
Pałac MYŚLĘTA
36
Pałac PACÓŁTOWO
37
Pałac POZORTY
38
Dwór w BIENIASZACH
39
Dwór w GAJLITACH
40
Dworek SOPLE
41
Dwór w JEŁMUNIU
41
31
44
45
46
47
47
48
49
49
50
51
51
53
53
noclegi Po włościańsku
Hotel MŁYN KLEKOTKI ***
Pensjonat SZTYNORT ***
Dom im. siostry BARBARY SAMULOWSKIEJ
GUZOWY MŁYN
FOLWARK KARCZEMKA
Dom Gościnny STARA SZKOŁA
OSADA KULTUROWA w KADZIDŁOWIE
Dwór SZWAŁK
PAJTUŃSKI MŁYN
Zajazd POD KŁOBUKIEM
TAWERNA KAPER
Stadnina Koni KIERZBUŃ
56
57
57
58
59
59
60
61
61
62
63
63
OÊ
Bezledy
¸y
na
¸ukta
530
Mi∏om∏yn
W
ie
lk
i
16
ca
w´
Dr
7
Wysoka Wieś
536
J. Mielno
J. Zyzdrój
Wielki
Âwi´tajno
J. Sasek M∏.
16
J. ¸uknajno
Miko∏ajki
Kadzidłowo
J. Mokre
J. Be∏dany
610
J. Nidzkie
Tu
r
ra Mazurskie
656
MO
63
J. Stackie
Jegr
Grajewo
58
E∏k
Bia∏a Piska
63
668
Goniàdz
Wis
a
Grabowo
noclegi Po rycersku
Kadzid∏o
Dzia∏dowo
Or
a
I∏owo-Osada
´c
noclegi Po pańsku
Jedwabne
648
Chorzele
544
Dzie˝gowo
Krzynow∏oga
Ma∏a
zyc
Lelis
Baranowo
Nowogród
rew
Na
648
Wizna
645
¸OM˚A
Piàtnica
Poduchowna
noclegi Po mieszczańsku
61
Jednoro˝ec
OSTRO¸¢KA
certyfikowana
informacja turystyczna
Trzcianne
668
541
Warszawa
Âwiedziebnia
Przytu∏y
rza
w
53
Kamionka
544
648
614
ule
Janowiec
KoÊcielny
Koz∏owo
Stawiski
ga
rw
Szczuczyn
Wàsosz
l
zo
D
Om
ra
Górzno
58
Czarnia
604
Wk
Olsztyn
J. Dr´stwo
Prostki
Kaliszki
645
E
OWIMyszyniec
MAZ
Nida
544
Rajgród
667
J. Kocio∏
CKIE
545
Elblàg
J. Bia∏e
16
J. RoÊ
Ro
Brodnica
560
Wielbark
Nidzica
P∏oÊnica
Lidzbark
E
J. Skom´tno
J. Selm´t
Wielki
61
7
538
542
KI
16
J. Druglin
Du˝y
Orzysz
545
Uzdowo
PO
661
Kalinowo
kie
E¸K
J. Orzysz
Rozogi
Janowo
RS
15
J. Rumian
Rybno
541
KO
-
543
538
Lega
Bieb
Kurz´tnik
KU
JA
WS
ierz
e
Radzi∏ów
Dàbrówno
Grodziczno
Ełc
Ublik
¸y
n
538
Nowe Miasto
Lubawskie
J. Dàbrowa
Ma∏a Wielka
J. ¸aÊmiady
Stare Juchy
508
541
J. Skarliƒskie
We
l
538
jez
655
Wieliczki
J. Rajgrodzkie
oÊ
ulew
Po
J. Bolesty
655
Âwi´tajno
J. Pogubie Wlk.
59
Om
655
Wydminy
Pisz
J. Zdru˝no
Olecko
Siejnik
J. Gawlik
J. Wydmiƒskie
J. Seksty
Gałkowo
653
65
53
57
Baka∏arzewo
J. Âniardwy
609
J. Gardyƒskie
Piecki
Szczytno
Jedwabno
J. Omulew
e
ki
Szwałk
J. ¸a˝no
Łękuk Mały
Kruklanki
Mi∏ki
63
Jezio
J. Ta∏ty
J. Âwi´tajno
J. Wa∏pusz
e
ski
J. Gim
a
Biskupiec
Stare Sady
Ruciane-Nida
58
J. Sasek
Wielki
598
J. Kiernoz
537
601
J. ¸´sk
Pasym
J. KoÊno
J. Bia∏e
J. Raƒskie
Dêwierzuty
Purda
J. Maróz
542
537
Mr
57
J. Serwent
J. Kalwa
58
Gierzwa∏d
Klonowo
w
ągo
J. Marksoby
ń
Olszty
Pacółtowo
15
Lubawa
J. Pluszne
Olsztynek
s
59
Pajtuński Młyn
53
J. Ustrych
ca
J. KaraÊ
ze
Stawiguda
Kraplewo
w´
I∏awa
P
Stare Jabłonki
J. Jeziorak
Osa
er
ojezi
Dr
Kisielice
Guzowy Młyn
J. Wulpiƒskie 51
J. Saràg
J. Drw´ckie
Jędrychowo
600
16 Gietrzwa∏d
àg
521
Ostróda
J. Lampackie
Kierzbuń
OLSZTYN
el
Iław
Bałoszyce
skie
g
531
Sz
J. Jeziorak
643
642
Sorkwity
16
16
J. Krzywe
Isà
J.
J. Gil Wlk.
Susz
Barczewo
k
J.
rze
P o j e z i e Karnity
J. P∏askie
J. Wadàg
Dywity
527
˝e
Karczemka
J. Bàdze
Prabuty
Jonkowo
J. Maràg
59
J. Ryƒskie
Mràgowo
Jełmuń
D∏u
515
J. Gielàdzkie
Ryn
Biskupiec
527
J. Bart´˝ek
Poj
Wilimy
J.
Zalewo
ezi
590
er
J. Guber
ze
J. Go∏dopiwo
J.Niegocin
e
J. Tejstymy
J. Dadaj
J. ¸aƒskie
J. Ewingi
520
¸
Nakomiady
Filipów
Kowale
Oleckie
a
Pis
J. Ruda Woda
a
yn
592
J. Legiƒskie
596
595
J. Limajno
J. Dejguny
lkie
Sople
Pozorty
593
J. ¸awki
A
530
Âwiàtki
Kolno
J. Luterskie
Jeziorany
ka
Pas
∏´
J. Narie
519
519
521
593
Moràg
Ma∏dyty
592
593
Dobre Miasto
Pas∏´ka
526
519
522
593
Gi˝ycko
Gierłoż
K´trzyn
594
Reszel
591
Gajlity
I
IE
J. Dzierzgoƒ
594
57
J. Wuksniki
Dzierzgoƒ
522
Bisztynek
J. Blanki
Bieniasze
528
Kiwity
dn
527
7
M
J. Kisajno
513
652
J. Str´giel
Pozezdrze
J. Dobskie J. Dargin
Ja
go
Mi∏akowo
527
SK
515
Klekotki
Rychliki
OR
51
507
Sztynort
592
J.
M
Lubomino
Wàs
ka
J. Przystaƒ
J. Âwi´cajty
J. Mamry
Korsze
592
Lidzbark
Warmiƒski
J. Rospuda
W´gorzewo
Wie
513
Godkowo
Pas∏´k
Kana∏
Elblàski
Srokowo
65
650
650
Krutynia
528
Markusy
PO
Orneta
J. Dru˝no
t
No
ga
Gronowo
Elblàskie
R
Galiny
Budry
63
591
Banie
Mazurskie
E
Janów
22
Osieka
511
513
PrzeroÊl
J. Rydzówka
590
J. Ha
J. Czarne
urs
k
KI
AS
509
505
S´popol
Bartoszyce
651
Dubeninki
DL
PO
Wilcz´ta
512
Barciany
507
509
500
512
591
o
ajn
yg
Lit
J.
A
Wa∏sza
Górowo
I∏aweckie
M
az
i
M∏ynary
509
ELBLÑG
7
´ka
Pas∏
Milejewo
Pieni´˝no
51
a∏
510
J. Pierzchalskie
506
Go∏dap
J. OÊwin
511
Galwiecie
J. Go∏dap
n
Ka
507
P∏oskinia
504
512
Lelkowo
W
505
Kadyny
22
i
sk
ur
az
503
a
nk
wi
507
54
504
Tolkmicko
RUS
∏M
Frombork
˚eleznodoro˝nyj
22
na
504
Krasnaja
Oziorsk
Ka
Braniewo
Bagrationowsk
ƒcza
Mamonowo
Gronowo
Krynica
Morska
Warmia i Mazury
Prawdinsk
8
63
Kobylin-Borzymy
noclegi Po włościańsku
Noclegi
Po rycersku
W
armia i Mazury to siostrzane krainy naznaczone
duchem historii, w której
poczesne miejsce zajmuje
etos rycerski. Niezależnie od tego, czy byli
to wojownicy plemion pruskich, rycerze
Zakonu Krzyżackiego czy pełniący służbę
w królewskim wojsku polskim. Pozostały
po nich pamiątki kultury materialnej
w postaci imponujących zamków
i pałaców, w różnym czasie zamieszkałych przez magnackie rody, dowódców
wojskowych czy biskupów warmińskich,
noszących tytuł udzielnego księcia
sambijskiego.
Dzisiaj każdy w nas może wyobrazić sobie,
jak to w czasach rycerstwa bywało, jak
bawili się i odpoczywali poprzedni właściciele historycznych obiektów i co w nich
pozostało dla turysty z XXI wieku.
Hotel KRASICKI ****
B
ajkowo położony w widłach rzek Łyny i Symsarny hotel mieści się w historycznym
przedzamczu rezydencji biskupów warmińskich. Czasy jej świetności skończyły się
w 1795 roku wraz z wyjazdem ostatniego rezydującego biskupa warmińskiego
Ignacego Krasickiego. W czasie zaborów władze pruskie przestały dbać o zamek,
który stopniowo podupadał. Po II wojnie światowej przedzamcze zajmował Sąd
Powiatowy oraz przedsiębiorstwo hurtowe. Z początkiem nowego wieku zostało ono adaptowane na hotel, a w 2010 roku przywrócono Czerwoną Wieżę. Dziś wytworne pokoje i apartamenty w gotyckiej i barokowej części hotelu nawiązują do pierwotnej stylistyki obiektu.
Ich nazwy przypominają o gościach zamku: królu Stanisławie Leszczyńskim, Zygmuncie III
Wazie, Janie Zygmuncie Hohenzollernie, carze Pawle I Romanowie… Na obecnych gości czekają 122 pokoje oraz tak unikalne propozycje jak Biblioteka Cafe i obserwatorium astronomiczne,
urządzone na cześć Mikołaja Kopernika, który też tu mieszkał. Taras na wieży to znakomity
punkt widokowy na cały Lidzbark Warmiński, zwany Perłą Warmii. W przyziemiu znajdują się
SPA&Wellness, basen, jacuzzi, sala fitness
i sauny. Inspirowana regionalnymi obyczajami
kuchnia łączy tradycyjne i nowoczesne metody kulinarne. 250 miejsc noclegowych.
ul. Plac Zamkowy 1/7
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. +48 89 537 17 00
fax +48 89 537 17 01
[email protected]
www.hotelkrasicki.pl
12
n o c l e g i
p o
r y c e r s k u
n o c l e g i
p o
r y c e r s k u
13
Hotel ST. BRUNO ****
K
rzyżacki zamek między jeziorami Kisajno i Niegocin w Giżycku otrzymał nowe
życie jako luksusowy hotel St. Bruno. Wzniesiony pod koniec XIV wieku,
przechodził różne koleje losu, był rozbudowany o dwa nowe skrzydła (potem
rozebrane) oraz o niską zabudowę od strony Kanału Łuczańskiego. Podczas
wojen napoleońskich krótko był kwaterą gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Po zbudowaniu
giżyckiej Twierdzy Boyen, od 1887 roku stał się rezydencją jej komendanta.
W latach powojennych po zamku pozostał średniowieczny gmach główny, który mieścił hotel
turystyczny. W najnowszych czasach warownię odbudowano, odtwarzając zabudowę wokół
dziedzińca zgodną z przedwojennymi wizerunkami. W stylowym hotelu znajduje się 21 pokoi,
w tym trzy o podwyższonym standardzie, dwa rodzinne pokoje typu studio oraz dwa skrzydła
z 46 pokojami i dwoma apartamentami. W zamkowej części można podziwiać zachowane
elementy zabytkowej konstrukcji, np. fundamentów, wzdłuż których poprowadzono korytarz.
W piwnicach znajduje się stylowa winiarnia, do której przylega klub nocny. Goście mogą
skorzystać z centrum SPA oraz krytego
basenu. Biblioteka w baszcie, z antresolą
i wygodnymi fotelami, a także sala bilardowa,
to kolejne propozycje spędzenia wolnego
czasu. 170 miejsc noclegowych.
ul. Św. Brunona 1
11-500 Giżycko
tel. +48 87 732 65 00
fax +48 87 732 65 01
[email protected]
www.hotelstbruno.pl
14
n o c l e g i
p o
r y c e r s k u
L
Hotel ZAMEK RYN ****
uksusowy Hotel Zamek Ryn wznosi się w miejscu, w którym bije serce Mazur,
a duch historii sprawia, że czas staje w miejscu. W historycznych źródłach budowa
tej krzyżackiej warowni wzmiankowana jest już w 1377 roku. Początkowo miała to
być niewielka budowla, ale ostatecznie na wzgórzu między jeziorami Ryńskim
i Ołów powstała czteroskrzydłowa potężna forteca, siedziba krzyżackiego komtura.
Z tym okresem wiąże się tajemnicza legenda o zamurowaniu w zamku księżnej Anny, żony
wielkiego księcia litewskiego Witolda, choć faktycznie zmarła ona śmiercią naturalną w 1418
roku. Po rozwiązaniu Zakonu krzyżackiego Ryn był siedzibą pruskiego starosty książęcego,
później opustoszał, by w XIX wieku stać się więzieniem. Wtedy przebudowano wnętrza,
a zamek otrzymał współczesny wygląd elewacji. W najnowszych czasach obiekt został pieczołowicie odrestaurowany, a najważniejsze imprezy odbywają się na zadaszonym dziedzińcu
zamkowym. Mieszczący się tu hotel z restauracją stał się przykładem harmonii średniowiecznej budowli i nowatorskich rozwiązań designerskich. Znana już nie tylko w kraju legendarna
gościnność obiektu wyraża się
w indywidualnym podejściu do gości
i fascynacji światem kulinariów – to raj dla
smakoszy życia i kuchni z całego świata.
350 miejsc noclegowych.
Plac Wolności 2
11-520 Ryn
tel. +48 87 429 70 00
fax +48 87 429 70 01
[email protected]
www.zamekryn.pl
n o c l e g i
p o
r y c e r s k u
15
Pałac i Folwark GALINY ***
P
ałac i Folwark Galiny to pięknie odrestaurowany majątek ziemski z renesansowym
pałacem z końca XVI wieku, dziewiętnastowiecznym folwarkiem, stadniną koni
oraz malowniczym terenem. Całe stulecia wieś należała do rodu Eulenburgów,
jednego z najpotężniejszych w Prusach Wschodnich, który z czasem uzyskał
tytuł baronów, a potem hrabiów. Obecny wygląd pałacu wraz z otoczeniem jest rezultatem
przebudowy prowadzonej przez właścicieli w połowie XVIII wieku oraz likwidacji – w okresie
międzywojennym – neogotyckich zdobień bram i budynków gospodarczych. W dawnym
majątku znajduje się romantyczny, zabytkowy park przecięty rzeką, wkomponowany w piękny
krajobraz, składający się z 250 ha lasów, łąk, pastwisk, wąwozów i stawów kąpielowych, które
sprzyjają różnym formom aktywności na świeżym powietrzu. Niezwykły urok obiektu
i wykwintna kuchnia pozwalają wypocząć, czerpiąc w każdej porze roku niezmąconą radość
z kontaktu z naturą i historycznym duchem miejsca. Reszty dopełniają zabytkowe stajnie
z setką koni oraz jazda sportowa i rekreacyjna dla dorosłych i dzieci. Majątek Galiny to również
znakomite miejsce do organizowania konferencji, sympozjów, odczytów i firmowych
szkoleń, czemu służą stylowe sale w pałacu
i folwarku. 84 miejsca noclegowe.
Galiny 110
11-200 Bartoszyce
tel. +48 89 761 21 67
fax +48 89 761 21 73
[email protected]
www.palac-galiny.pl
16
n o c l e g i
p o
r y c e r s k u
N
Hotel ZAMEK KARNITY ***
eogotycki zamek nad brzegiem jeziora Kocioł należy do najbardziej oryginalnych na Warmii i Mazurach. Zbudowany został w 1856 roku, gdy był własnością
inflanckiego rodu von Albeldyhlów. Budowla otrzymała wygląd o urozmaiconej
bryle z różną liczbą kondygnacji. Główne wejście osłania arkadowy podcień
wsparty na dwóch gładkich kolumnach. Obok pałacu zachowała się ujeżdżalnia z podwieszoną drewnianą więźbą. Całość spinała niegdyś architektura obronna z zamarkowanymi
bastionami. Po II wojnie światowej w zamku mieścił się ośrodek wypoczynkowy, a od 1995
roku stał się on hotelem. Pałac wraz z jeziorem tworzą oazę spokoju, ciszy i wypoczynku. Jest
tu „Bajkowy Świat Kłobuka” – park rozrywki zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Do dyspozycji
gości przygotowano 87 pokoi i apartamenty; każdy z łazienką i TV, poza tym dozorowany
parking, 19 domków letniskowych na terenie starego drzewostanu parkowego, restaurację
z bogatym wyborem dań kuchni polskiej i międzynarodowej, gdzie odbywają się biesiady
rycerskie. Dawną ujeżdżalnię zaadaptowano na 500-osobową salę konferencyjną, do tego jest
sala kominkowa z XIX-wiecznym kominkiem
i winiarnią (a tu degustacja wina). Na gości
czeka plaża, molo, sprzęt rekreacyjny, sauna
i solarium. 200 miejsc noclegowych.
Karnity 10
14-140 Miłomłyn
tel. +48 89 647 34 66 (67)
fax +48 89 647 34 64
[email protected]
www.karnity.pl
n o c l e g i
p o
r y c e r s k u
17
Hotel U KOMTURA ***
H
otel mieści się w zamku zbudowanym przez Krzyżaków pod koniec XIV wieku.
Należał on do komturii ostródzkiej, był siedzibą prokuratora krzyżackiego
i jednocześnie warownią strzegącą granicy z polskim Mazowszem. Zamek
wytrzymał najazd tatarski z 1656 roku, a według legendy jeden z obrońców
zastrzelił z armaty dowódcę Tatarów spożywającego posiłek na tzw. Kamieniu Tatarskim,
odległym 3 km od Nidzicy. W pierwszej połowie XIX wieku podupadły zamek uratował przed
rozbiórką Ferdynand Gregorovius, nidzicki radca sądowy, dzięki któremu obiekt został adaptowany na sąd i więzienie. Dziś w odbudowanym po II wojnie światowej zamku mieści się hotel
z restauracją, serwującą dania regionalne i staropolskie. Tutaj odbywają się też średniowieczne
biesiady, na których można skosztować pieczonego prosiaka czy lokalnych trunków. Do atrakcji
hotelu należą nauka fechtunku, pokazy walk rycerskich, koncerty muzyki dawnej przy świecach
czy nocny spacer po zamku z przewodnikiem. Hotel i restauracja to świetne miejsce na organizowanie różnych imprez okolicznościowych. W zamku mieści się całoroczne muzeum, galeria
grafik i obrazów najwybitniejszych artystów
Warmii i Mazur, a w zamkowych komnatach
organizowane są koncerty jazzowe i liczne
wernisaże. 64 miejsca noclegowe.
ul. Zamkowa 2
13-100 Nidzica
tel./fax +48 89 625 51 93
[email protected]
www.ukomtura.pl
18
n o c l e g i
p o
r y c e r s k u
Pałac BAŁOSZYCE
P
ołożony w północnej części Pojezierza Iławskiego obiekt pochodzi z 1855 roku.
Ówczesny właściciel bałoszyckich dóbr Karl von Brunnecke przebudował wcześniejszą rezydencję wzorując się na rycerskich zamkach angielskich z okresu
panowania Tudorów. Tak powstał piętrowy pałac w stylu angielskiego neogotyku
z parterowymi przybudówkami. W 2005 roku w przypałacowym parku gdańska radiestetka
wykryła czakram bieli o sile porównywalnej z czakramem z kościoła św. Gereona na Wawelu.
Odległe o 50 m od pałacu miejsce, w którym koncentruje się energia, otoczone jest pięcioma
ponad stuletnimi drzewami, tworzącymi krąg o średnicy około 15 m. Zwolennicy geomancji
wierzą, że czakram ma właściwości lecznicze i działa ku polepszeniu sił witalnych. Niedaleko
Bałoszyc znajdują się inne atrakcje, w tym resztki kompleksu pałacowego w Kamieńcu, gdzie
Napoleon gościł Marię Walewską. Za to Pałac Bałoszyce oferuje nocleg w jednym z 27 komfortowo wyposażonych pokoi – w tym są trzy pokoje w standardzie LUX. Restauracja specjalizuje
się w daniach kuchni staropolskiej. W obiekcie jest bezprzewodowy Internet, a hotel dysponuje czterema wielofunkcyjnymi salami. Goście
mogą skorzystać ze SPA oraz wypoczynku
w siodle na koniach z miejscowej stadniny.
82 miejsca noclegowe.
Bałoszyce 25
14-240 Susz
tel. +48 55 278 07 40,
fax +48 55 278 07 41
[email protected]
www.palacbaloszyce.com
n o c l e g i
p o
r y c e r s k u
19
Hostel TWIERDZA BOYEN
H
ostel mieści się w niezwykłej scenerii dziewiętnastowiecznej pruskiej warowni,
nazwanej Twierdzą Boyen na cześć inicjatora budowy artyleryjskiego fortu –
feldmarszałka Hermanna von Boyena. Położona na przesmyku między jeziorami
Niegocin i Kisajno twierdza powstała dla obrony miasta Giżycka (niem. Lötzen),
a rozbudowywano ją aż do 1914 roku, gdy po wybuchu wielkiej wojny próbowały ją zdobyć –
bez powodzenia – wojska rosyjskie. Podczas II wojny światowej mieściła się tu placówka
wywiadowcza III Rzeszy. Po wojnie obiekt utracił funkcje militarne i został udostępniony
zwiedzającym. Twierdzę tworzy wysoki wał oddzielony od fosy murem kamienno-ceglanym
z ryglowanymi strzelnicami karabinowymi (tzw. mur Carnota) oraz przedwał z kratą forteczną,
a także cztery bramy: Kętrzyńska, Giżycka, Prochowa i Wodna. Mieszczący się w fortyfikacji
hostel gwarantuje ciszę i spokój, jest doskonały dla osób lubiących historię oraz obcowanie
z naturą. 8-osobowe pokoje wyposażone są w podstawowym zakresie. Do dyspozycji turystów
jest wspólna kuchnia, łazienka, toalety oraz duża świetlica. Mieszkańcy hostelu mogą również
bezpłatnie zwiedzić giżycką fortyfikację.
Uwaga: hostel nie zapewnia wyposażenia
kuchni typu sztućce, kubki i talerze!
90 miejsc noclegowych.
ul. Turystyczna 1
11-500 Giżycko
tel./fax +48 87 428 83 93
[email protected]
www.twierdzaboyen.pl
20
n o c l e g i
p o
r y c e r s k u
N
ZAMEK RESZEL KREATIV HOTEL
iepowtarzalna, tajemnicza atmosfera starego zamczyska, gotyckie wnętrza,
urokliwe miasteczko u stóp warowni i piękne krajobrazy – wszystko to tworzy
klimat, którego łatwo się nie zapomina. Czternastowieczny zamek biskupów
warmińskim posiada trójskrzydłowe założenie, domknięte od zachodu murem
z bramą wjazdową oraz rzadko spotykanym gankiem obronnym. Od XVIII wieku warownia
zaczęła podupadać, a dodatkowo jej część zniszczyły pożary. O ich spowodowanie oskarżono Barbarę Zdunk, którą w 1811 roku skazano na spalenie na stosie i był to ostatni taki wyrok
wykonany w Europie. Po II wojnie światowej zamek stopniowo odbudowano, a upodobali go
sobie m.in. twórcy kultury, nie tylko z Polski. W zamkowym hotelu udało się z powodzeniem
połączyć średniowieczną surowość ze współczesnym komfortem. Hotelowe pokoje, apartamenty i inne pomieszczenia są interesująco rozplanowane, część z antresolą, niektóre
wielopoziomowe, w większości znajdują się oryginalne meble, zaprojektowane i wykonane
ręcznie przez znanego rzeźbiarza Bolesława Marschalla, byłego administratora zamku.
Wszystkie pokoje są z łazienkami, telewizją
satelitarną i dostępem do Internetu.
Goście znajdą tu doskonałe warunki do wypoczynku, ale także i do pracy.
75 miejsc noclegowych.
ul. Podzamcze 3
11-440 Reszel
tel. +48 89 755 01 09
fax +48 89 755 15 97
[email protected]
www.zamek-reszel.com
n o c l e g i
p o
r y c e r s k u
21
Noclegi
Po pańsku
T
ylko niewielka część z ponad 300 dworów
i pałaców byłych Prus
Wschodnich odzyskała
swój poprzedni blask. Zaledwie kilkadziesiąt lat temu były świadectwem zamożności ich właścicieli, czyli pruskich
junkrów, hrabiów i baronów.
Po II wojnie światowej ich miejsce zajęli
przybyli z różnych stron osadnicy,
a w wielu majątkach i pałacach powstały PGR-y. Wskutek zaniedbań piękne
niegdyś rezydencje popadały
w ruinę, ale w najnowszych czasach
nowi właściciele niektóre odrestaurowali przywracając ich dawny wygląd.
Dzisiaj te obiekty spełniają najczęściej
funkcje turystyczne, będąc chlubą
architektury Warmii, Mazur i Powiśla.
Poniżej kilka znamiennych przykładów.
Hotel ANDERS ****
H
otel Anders położony jest na Mazurach Zachodnich, nad brzegiem jeziora Szeląg
Mały, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Swoją nazwę wziął od nazwiska
dawnego właściciela, pruskiego arystokraty i przemysłowca, właściciela lasów
i tartaków Richarda Andersa. Dziesiątki lat temu postawił on letnią rezydencję
(myśliwski dworek) na urokliwej skarpie tuż nad jeziorem. Ze Starych Jabłonek eksportował
drewno sosnowe na Zachód, a w rezydencji zażywał spokoju po załatwieniu interesów.
Natomiast początki Hotelu Anders sięgają 1992 roku, kiedy zabytkowy pałac, wraz z budynkiem motelowym i kilkunastoma domkami letniskowymi został zakupiony przez obecnego
właściciela. Roczny remont zaowocował powstaniem obiektu, który otrzymał dzisiejszą nazwę.
Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na
wypoczynek. Hasło hotelu „Naturalnie na Mazurach” odnajduje swój wyraz w proekologicznej
filozofii miejsca, cudownej przestrzeni, rozbudowanej bazie rekreacyjnej i regionalnej kuchni,
prowadzonej od 20 lat przez jednego, znakomitego szefa kuchni. Goście mają też bezpłatny
dostęp do imponującego SPA z krytym basenem i saunami. Co roku obok hotelu odbywają się zawody Pucharu Świata w siatkówce
plażowej. 320 miejsc noclegowych.
ul. Spacerowa 2
14-133 Stare Jabłonki
tel. +48 89 642 70 00
fax +48 89 642 70 13
[email protected]
www.hotelanders.pl
24
n o c l e g i
p o
p a ń s k u
Hotel ELBLĄG ****
L
uksusowy hotel, oddany do użytku w 2012 roku, powstał w częściowo zrekonstruowanym XVII-wiecznym Domu Królewskim, w samym sercu elbląskiej starówki.
Okazała kamienica jest znana z tego, że bywali tutaj królowie Władysław IV, Karol
Gustaw, August II, Fryderyk Wielki oraz wielu innych zamożnych gości. Po odbudowie dom stanowi prawdziwą perłę architektury, unikat na skalę europejską.
Niepowtarzalną stylistykę tworzy połączenie historycznego budynku z nowoczesną architekturą. Mieszczący się tu hotel – jak na razie – koronowanych głów nie przyjmował, ale za to
goście są przyjmowani po królewsku w 80 komfortowych pokojach oraz pięciu apartamentach,
a jadają w restauracji z oszklonym dachem. Poza tym mają do dyspozycji Centrum Relaksacyjne
SPA & Wellness, basen z jacuzzi, suchą saunę, łaźnię parową oraz salę fitness, monitorowany
parking podziemny, jak również bezpłatny dostęp do Internetu. Kiedyś właścicielem kamienicy
była firma Müller, która prowadziła tu tradycyjną winiarnię i piwiarnię. Aby podtrzymać ówczesną tradycję, dziś w hotelowej restauracji „Dom Królów” można skosztować wybornego wina
oraz pysznych potraw z własnej kuchni. Warto
dodać, że menu jest zmieniane wraz z porami
roku, przy wykorzystaniu dostępnych warzyw
i owoców. 175 miejsc noclegowych.
ul. Stary Rynek 54-59
82-300 Elbląg
tel. +48 55 611 66 00
fax +48 55 611 66 99
[email protected]
www.hotelelblag.eu
n o c l e g i
p o
p a ń s k u
25
Hotel IM PARK **
H
otel im Park to z dużą dbałością odrestaurowany XVIII-wieczny dwór myśliwski
położony na wschodnim brzegu jeziora Lampasz w Jędrychowie, niedaleko
Mrągowa. Dobra te do końca drugiej wojny światowej należały do majątku
w Sorkwitach, który był własnością rodu von Mirbachów, a następnie von Paleske. Majątek pełnił funkcję letniej rezydencji, gdzie wybudowano dworek otoczony zabytkowym parkiem dworskim. Pozostałością po czasach jego świetności jest magnolia drzewiasta –
rzadko spotykany pomnik przyrody. Parterowy, wielokrotnie przebudowywany dwór wyróżnia
się bardzo wysokim przyziemiem, niemal zastępującym parter. Otoczenie parku i sąsiedztwo
malowniczego jeziora tworzą wymarzony klimat do wypoczynku, ale także do pracy twórczej,
organizacji szkoleń, konferencji, imprez integracyjnych. Pokoje w Dworku i Starej Stajni dzięki
nietypowym wnętrzom stały się niepowtarzalne, co sprawia, że goście czują się tutaj znakomicie. Hotel dysponuje także pokojami w dwupiętrowym pawilonie położonym tuż nad jeziorem.
W Starej Stajni znajduje się sala z miejscami na 80 osób; nadaje się do organizowania różnych
uroczystości, np. obchodów świąt rodzinnych,
wesel, bankietów, seminariów, konferencji czy
szkoleń. 100 miejsc noclegowych.
Jędrychowo
11-731 Sorkwity
tel. +48 89 742 81 87
fax +48 89 742 86 09
[email protected]
www.hotelimpark.com.pl
26
n o c l e g i
p o
p a ń s k u
Hotel-Park UBLIK **
P
rzepięknie położony ośrodek hotelowy nad jeziorem Ublik Duży góruje na wysokim
brzegu jeziora, otoczony lasami. To wyjątkowa okolica z ciekawą historią i kulturą.
Początki wsi sięgają połowy XV wieku, a w 1539 roku książę pruski Albrecht
Hohenzollern nadał te dobra staroście ełckiemu Christopherowi von Zedwitz.
Jego córka wniosła Ublik w posagu do rodu von Lehwald. Mały, stylowy neogotycki
pałac zbudowano w XIX wieku, kiedy majątek należał do rodziny Kullak. W skład liczącego
ponad 1,5 tys. ha majątku wchodziło pięć folwarków, gorzelnia, rybaczówka i leśniczówka.
Bliskość poligonu wojskowego w Orzyszu sprawiła, że w pałacu często gościli pruscy oficerowie. Po zniszczeniach I wojny światowej obiekt został odbudowany w stylu neobarokowym.
W czasach III Rzeszy w pałacu urządzono sanatorium dla rekonwalescentów niemieckiej armii.
Do dziś, poza odrestaurowanym pałacem zachowały się zabytkowy park dworski, ciekawa
architektonicznie oficyna oraz cmentarz rodu Kullak. Hotel ma do dyspozycji gości pokoje
w trzech standardach: zwykłym, podwyższonym i niższym z małymi przytulnymi pokojami
w budynku zwanym Biała Dama. Miejsce
idealne dla wędkarzy i osób szukających wytchnienia w ciszy i spokoju.
80 miejsc noclegowych.
Ublik 30
12-250 Orzysz
tel. +48 87 423 74 19
[email protected]
www.ublik.pl
n o c l e g i
p o
p a ń s k u
27
Dwór BIELAND
D
wór jest przykładem typowej rezydencji podmiejskiej z początków XX wieku,
ale swoją historią sięga czasów średniowiecznych, gdy w tym miejscu istniała
wieś Steinbeck. Właścicielami znajdującego się tu majątku ziemskiego byli bogaci kupcy i rajcowie elbląscy, a jednym z nich – XV-wieczny burmistrz Heinrich
Bieland. To właśnie od jego nazwiska pochodzi nazwa majątku Gross Bieland. Obecny wygląd
zewnętrzny piętrowy dworek z dwoma gankami zawdzięcza przebudowie z 1908 roku, gdy
jego właścicielem był pułkownik Georg von Wernsdorff. W okresie międzywojennym i do 1945
roku Gross Bieland należał do ziemiańsko-kupieckiego rodziny Wunderlich. Dwór otacza park
o powierzchni 3,5 ha, z dwoma stawami, strumieniami, jarami i pięknym starym drzewostanem
(7 dębów pomnikowych). W ostatnich latach obiekt został gruntownie odrestaurowany
z zachowaniem stylowego wnętrza. Sale parteru z zabytkowymi elementami architektury
i stylowym wystrojem znakomicie nadają się do prezentacji, odczytów, szkoleń, bankietów,
integralnych spotkań firmowych oraz kameralnych uroczystości rodzinnych. Zabytkowy dwór
oferuje noclegi w pokojach gościnnych
z antycznymi meblami w atmosferze
i klimacie historycznych wnętrz.
12 miejsc noclegowych.
ul. Haliny Poświatowskiej 1
82-300 Elbląg
tel. +48 55 232 12 27
fax +48 55 620 36 30
[email protected]
www.dworbieland.pl
28
n o c l e g i
p o
p a ń s k u
Dwór ŁOWCZEGO
T
en ponad stuletni dworek należał do znanej w Prusach Wschodnich
hrabiowskiej rodziny Lehndorff, właścicieli posiadłości w Sztynorcie. Lata wojen
i zniszczeń doprowadziły obiekt do ruiny. W 2004 roku nowy właściciel Aleksander Potocki uzyskał zgodę miejscowych władz i konserwatora zabytków
na przeniesienie dworu do swojej posiadłości w Gałkowie, wsi założonej w 1831 roku przez
prawosławnych staroobrzędowców, zwanych filiponami. W trzech budynkach agroturystycznego gospodarstwa gościnnego znajduje się 10 pokoi (dwu- i trzyosobowych) z łazienkami,
trzy apartamenty oraz trzy pokoje (dwu- i trzyosobowe) z jedną wspólną łazienką. Na piętrze
powstał „Salon Marion Dönhoff” na cześć znanej niemieckiej dziennikarki i pisarki, hrabiny
Dönhoff, którym opiekuje się korespondentka Renate Marsch-Potocka. Pokoje gościnne mieszczą się w trzech różnych budynkach, dlatego są zróżnicowane pod względem wielkości.
XIX wieczny Dwór Łowczego jest położony na skraju Puszczy Piskiej, 2 km od rzeki Krutyni,
uznanej za najpiękniejszą rzekę w Polsce. Mieszcząca się w dworze restauracja znana jest
z dobrej domowej kuchni.
Właściciele dbają o miłą atmosferę
i serdeczną obsługę. Wśród gości są miłośnicy koni, psów i pięknej przyrody Mazur.
40 miejsc noclegowych.
Gałkowo 46
12-220 Ruciane Nida
tel. +48 87 425 70 73
fax +48 87 424 08 65
[email protected]
www.galkowo.pl
n o c l e g i
p o
p a ń s k u
29
BIAŁY KSIĄŻE
- 1861 r.
Pałac w Osiece
H
otel Biały Książe to zabytkowy
pałac w stylu włoskim, którego
budowę ukończono w 1861
roku, o czym świadczy data na
podmurówce wieży. Odrestaurowany budynek w pobliżu Bartoszyc wkomponowany jest
w zespół pałacowo-parkowy
i urzeka pięknem architektury. To szczególne
miejsce, które zapewnia odpoczynek w ciszy
i spokoju. We wszystkich pięciu dwuosobowych pokojach są łazienki, TV, telefon. W cenę
wliczone śniadanie. Do licznych atrakcji należą przejażdżki bryczkami, jazda konna pod
okiem instruktora, grill, ognisko, wędkarstwo,
grzybobranie, spływy kajakowe i strzelectwo
na najdłuższej w Polsce strzelnicy.
KADYNY FOLWARK
H
otel usytuowany jest na terenie malowniczej Wysoczyzny Elbląskiej
i rezerwatu Kadyński Las, niecały kilometr od Zalewu Wiślanego. W średniowieczu w tym miejscu znajdował się staropruski gród. Jego strategiczne
położenie docenili Krzyżacy, którzy w 1255 roku założyli Kadyny jako folwark
i okręg leśny. Nazwa wsi pochodzi od imienia legendarnej księżniczki Kadyny,
córki przywódcy pruskiego Tolko. W 1431 roku dobra te przeszły w ręce Jana Bażyńskiego,
późniejszego gubernatora Prus Królewskich. Od końca XIX wieku Kadyny stały się ulubioną
letnią rezydencją cesarza Wilhelma II, który nakazał zbudowanie pałacu, kaplicy, szkoły,
domu starców, stadniny koni i wytwórni majoliki (ceramiki). pałacowo-folwarczny położony
w centrum wsi. Posiadłość tworzą pałac i zabudowania folwarczne w których mieści się hotel
z basenami a także budynki dawnych stajni, gorzelni,oranżerii, spichlerza oraz okazała brama
i dwie kapliczki. W dawnej gorzelni mieści się obecnie wyśmienita restauracja serwująca dania
kuchni regionalnej. Kadyny Folwark to idealne miejsce na wyjazd rodzinny i firmowy.
80 miejsc noclegowych.
Kadyny 18
82-340 Tolkmicko
tel. + 48 55 231 61 20
fax + 48 55 231 62 00
[email protected]
www.kadyny.com.pl
30
n o c l e g i
p o
p a ń s k u
P
10 miejsc noclegowych.
Osieka 3
11-200 Bartoszyce
tel. + 48 89 762 62 66
fax + 48 89 762 12 16
[email protected]
www.bialyksiaze.pl
Dwór
KRAPLEWO
ołożony u podnóży Wzgórz
Dylewskich dworek gwarantuje
gościom intymność i wygodę.
Zabytkowy dwór z drugiej
połowy XIX wieku, dzięki licznym
przebudowom, uzyskał interesującą bryłę
na planie litery L, z drewnianą werandą nad
wejściem. Niegdyś w kierunku jeziora rozciągał się park dworski. Cały dwór jest dostępny
dla gości hotelowych z wyjątkiem jednego
pomieszczenia w piwnicach, gdzie mieszka
duch – dobry strażnik posiadłości. Poza tym
w podziemiach jest bilard, sauna i tenis
stołowy. Dwór to dobre miejsce na konferencje, spotkania biznesowe oraz wesela.
A wykwintne menu zaspokoi każde
podniebienie.
n o c l e g i
Kraplewo 16
14-100 Ostróda
tel. + 48 89 647 68 60
tel. + 48 606 417 300
fax + 48 89 647 68 76
[email protected]
www.dworkraplewo.pl
p o
p a ń s k u
31
Pałac JANÓW
P
okoje gościnne z łazienkami
w zabytkowym zespole
pałacowo-parkowym
w Janowie, położonym
zaledwie 5 km od Elbląga.
Na miejscu dawnego dworu w 1866 roku
powstała eklektyczna rezydencja
z dominującą wieżą, z ozdobnym podcieniowym wejściem i werandą od strony parku.
Przy pałacu rozpoczyna się Szlak Pocztyliona, kończący się 23 km dalej na polach
golfowych na obrzeżach Pasłęka. Pałac
Janów to świetne miejsce na romantyczne
wesela, przyjęcia komunijne, szkolenia,
a zimą na kuligi z ogniskiem oraz biesiady
w przypałacowym ogrodzie pod Czerwonymi Bukami, plenery artystyczne i inne
imprezy okolicznościowe.
40 miejsc noclegowych.
Dwór KALISZKI ***
D
wór Kaliszki to pieczołowicie odrestaurowany dwór z 1830 roku.
Okazały piętrowy obiekt wzniesiono w czasie, gdy majątek liczył blisko 1200 ha.
Reprezentacyjne wejście główne zostało ujęte w arkadowy ganek z tarasem,
wspartym na czterech kolumnach. Dwór otoczony jest zabytkowym parkiem
z pięknym starodrzewem, w którym wyróżnia się 300-letni dąb szypułkowy. Dziś we wnętrzach
dworu mieści się hotel, restauracja, a także herbaciarnia połączona z częścią barową oraz
kameralne SPA. Spotkaniom w dworskiej herbaciarni towarzyszy zapach herbaty, wanilii,
cynamonu i płatków róży. Na gości czekają konfitury dworskie, nalewki owocowe, napary
ziołowe, ciastka maślane i inne specjały. Tutaj można poczuć czar i magię dawnych piwnic
dworskich. Hotel dysponuje również kameralnym centrum SPA&Wellness. W zabytkowych
piwnicach można skorzystać z jacuzzi, sauny lub fotela relaksacyjnego. Profesjonalny personel
pomoże wybrać i wykona zabiegi kosmetyczne. Dwór Kaliszki promuje zdrowy i ekologiczny tryb życia – to idealne miejsce dla ludzi ceniących komfort, wygodę, dobrą kuchnię oraz
wyjątkową atmosferę malowniczego miejsca.
Hotel przystosowany jest do przyjmowania
zorganizowanych grup, a sala konferencyjna
może pomieścić do 100 osób.
60 miejsc noclegowych.
Kaliszki 17
12-230 Biała Piska
tel. +48 87 423 93 21
fax +48 87 737 13 60
[email protected]
www.dworkaliszki.pl
32
n o c l e g i
p o
p a ń s k u
P
Janów 1, 82-310 Elbląg
tel. +48 55 231 29 24
tel. +48 603 779 202
fax +48 55 231 29 24
[email protected]
www.palacjanow.pl
Pałac
KLONOWO
ałac Klonowo stoi u podnóża
Dylewskiej Góry, w otulinie
parku krajobrazowego. Został
zbudowany w 1873 roku,
a budynek główny z przybudówkami
i wieżą widokową w głębi wykazuje cechy
architektury włoskiej. Pieczołowicie odrestaurowany stał się atrakcyjnym hotelem.
Do pałacu przylega 20-hektarowy park z ponad 100-letnimi bukami i jodłami. Poza tym
są tutaj trasy rowerowe, spacerowe, konne
i asfalt sprzyjający jeździe na rolkach. Jest to
więc miejsce dla osób pragnących wypocząć
w ciszy i spokoju, jak i aktywnych sportowo.
A dzięki dużej sali jadalnej i balowej można
zorganizować przyjęcie nawet na 100 osób.
18 miejsc noclegowych.
n o c l e g i
Klonowo 1
14-120 Dąbrówno
tel. +48 89 647 12 34
tel. +48 502 080 156
fax +48 89 647 12 34
[email protected]
www.palacklonowo.pl
p o
p a ń s k u
33
M
azurski Dwór położony jest
na przedmieściach Olecka
w dawnym majątku, założonym w 1840 roku przez Elise
Zimmermann. Właścicielka nadała mu nazwę
Elisenhöhe na cześć Elżbiety, żony króla Prus
Fryderyka Wilhelma IV. Po II wojnie światowej
przyjął nazwę „Elżbietki”, a potem Siejnik, od
nazwiska mieszkańca Olecka, głosującego za
Polską w plebiscycie 1920 roku. W Mazurskim
Dworze jest nieduży hotel, a także restauracja
na 120 gości. Trzy sale ozdobione są sztukateriami, zwieńczone kryształowymi żyrandolami. W odnowionym obiekcie zachowano
oryginalną stolarkę oraz dębowe parkiety
pamiętające czasy pruskiego króla. 30 miejsc
noclegowych.
KSIĘŻYCOWY DWOREK
K
siężycowy Dworek to wymarzone miejsce na rodzinne wakacje, romantyczny
weekend, ale również wesele czy konferencję. Posiadłość należała kiedyś do
starosty rastenburskiego (kętrzyńskiego), który zdecydował o lokalizacji obiektu nad jeziorem Siercze. Piętrowy dwór z 1913 roku, nakryty mansardowym
dachem, położony jest w pobliżu znanego, historycznego Wilczego Szańca, czyli wojennej
kwatery Adolfa Hitlera w Gierłoży. Do dworu przylgnęła niepotwierdzona pogłoska, jakoby
przebywała w nim Eva Braun, późniejsza żona führera. Po wojnie mieścił się tu ośrodek wypoczynkowy Instytutu Lotnictwa. Posiadłość otacza zabytkowy park dworski, a obecna właścicielka dobudowała Dwór Pana Tadeusza oraz dwa domki letniskowe (Bungalowy Leśniczego).
Dla gości przygotowano również Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowe „Teri”, które podzielone
jest na dwie osobne strefy, zapewniające relaks i wyciszenie. Pomogą w tym trzy 8-osobowe
balie bąbelkowe z biczami wodnymi i efektami świetlnymi, wanny z hydromasażem, sucha
sauna, gabinet masażu i kosmetyczny z kapsułą młodości. Goście nastawieni na aktywny
wypoczynek mają do dyspozycji dwutorową
kręgielnię, trzy stoły bilardowe, siłownię oraz
kort tenisowy i boisko do siatkówki.
100 miejsc noclegowych.
Gierłoż
11-400 Kętrzyn
tel. + 48 89 752 42 77
fax + 48 89 752 42 32
[email protected]
www.ksiezycowydworek.pl
34
n o c l e g i
MAZURSKI
DWÓR
p o
p a ń s k u
B
Siejnik 1
19-400 Olecko
tel. + 48 87 523 00 67
tel. + 48 512 492 990
[email protected]
www.mazurskidwor.pl
Pałac
NAKOMIADY
arokowy pałac z początku XVIII
wieku powstał prawdopodobnie
w oparciu o wcześniejszy dwór ze
średniowiecznymi piwnicami.
Na schodach pałacu odciśnięte są
dwa ślady. Według legendy to ślady serca
i nienarodzonego dziecka córki właścicieli,
która zakochała się w parobku, a gdy go za to
powieszono, panna zakończyła życie wyskakując przez okno. Przy otoczonym parkiem
pałacu działa manufaktura wyrabiająca
kafle piecowe i kominki. Pałacowe pokoje są
umeblowane antykami, a każdy pokój jest
ozdobiony zabytkowymi dodatkami.
Łazienki i salony kąpielowe mają historyczną,
marmurową, ogrzewaną podłogę i ręcznie
zdobioną ceramikę.
12 miejsc noclegowych.
n o c l e g i
Nakomiady 7 A
11-400 Kętrzyn
tel. + 48 661 255 653
tel. + 48 501 024 006
[email protected]
www.nakomiady.pl
p o
p a ń s k u
35
Pałac MYŚLĘTA
P
ałac w Myślętach należy do najstarszych rezydencji ziemskich w Polsce. Został
zbudowany przez ród oficera pruskiego Hugo Kressmanna w miejscu dawnego
majątku rycerskiego. Początki założenia pałacowo-folwarcznego w obecnej postaci sięgają lat osiemdziesiątych XIX wieku, kiedy dobra w Myślętach liczyły niemal
900 ha. Gdy w 1920 roku podpisano tu polsko-niemieckie porozumienie graniczne, majątek
pozostał po stronie polskiej. Po wojnie pałac należał do PGR, co negatywnie odbiło się na jego
stanie. W ostatnich latach obecni właściciele odnowili zabytkowe budowle przywracając im
dawną świetność. Najstarszym zachowanym obiektem pozostaje stajnia koni wyjazdowych
z wozownią i spichlerzem. Obiekt jest bardzo kameralny, kusi przepychem oraz luksusem.
W pałacowej restauracji można skosztować dań kuchni staropolskiej będącej rezultatem
wieloletnich doświadczeń szefów kuchni. Otoczony 4-hektarowym parkiem pałac jest również
świetnym miejscem do organizacji szkoleń, konferencji i warsztatów, zapewniając profesjonalnie wyposażone sale w stylowych wnętrzach oraz obsługę na najwyższym poziomie.
Pełną uroku rezydencję chętnie odwiedzają
biznesmeni, nowożeńcy oraz całe rodziny,
szukający tu spokoju i komfortu.
44 miejsca noclegowe.
13-214 Uzdowo
tel./ fax + 48 23 697 30 93
[email protected]
www.palacmysleta.pl
36
n o c l e g i
p o
p a ń s k u
Pałac PACÓŁTOWO
L
uksusowy hotel mieści się w zabytkowym pałacu gruntownie odrestaurowanym
kilka lat temu. To pięknie położony na wzniesieniu Wzgórz Dylewskich obiekt,
prawdopodobnie z największymi w Europie terenami ekologicznymi do jazdy
konnej (ok. 1000 ha). Obecny wygląd zawdzięcza rodowi von Brandtów, który pod
koniec XVIII wieku zakupił te dobra i wzniósł murowany pałac, rozbudowany przez
następnych właścicieli. Obecny neobarokowy wygląd zyskał dzięki przebudowie dokonanej
w 1913 roku, a dziś pełni funkcję hotelową z myślą o turystyce konnej i nie tylko. Dwa baseny,
gabinety odnowy biologicznej, fitness zachęcają zarówno do wypoczynku rodzinnego jak
i turystyki aktywnej. Goście mogą też liczyć na pomoc specjalistów i lekarzy medycyny estetycznej, dietetyków. Gabinety SPA wyposażone są w najnowocześniejsze oprzyrządowanie
produkcji niemieckiej, angielskiej i włoskiej do wykonywania najnowszych zabiegów kosmetycznych i estetycznych. Z kolei w adaptowanych zabytkowych obiektach znajdują się stajnie,
wozownia i – od niedawna – klub jeździecki. W hotelu jest również sala bilardowa, siłowania,
gabinet masażu oraz salon fryzjerski. Pałacowa restauracja serwuje tradycyjne potrawy
z lokalnych produktów, w tym ekologicznego miodu z własnej pasieki.
46 miejsc noclegowych.
Pacółtowo 2
14-107 Gierzwałd
tel. + 48 89 642 29 84
[email protected]
www.palacpacoltowo.com
n o c l e g i
p o
p a ń s k u
37
Pałac POZORTY
M
alowniczo położony pałac we wsi Pozorty koło Zalewa, nad jeziorem, dawny
majątek w Prusach Wschodnich. Posiadłość w 1845 roku kupił Carl Schäfer
z Saksonii i przez najbliższe sto lat należała do jego rodziny. Właściciel wzniósł
na wysokim wzgórzu dwór, który jednak spłonął w 1913 roku. Schäferowie
odbudowali go w 1924 roku w formie zachowanej do dziś, czyli wyglądem bardziej przypominającym okazałą willę z widokiem na jezioro. Prostą piętrową konstrukcję, założoną na
planie kwadratu, z czterospadowym dachem ożywiają dodatki w postaci szerokich schodów
i murowanej werandy od strony jeziora. Pięknie wkomponowany w otaczającą go przyrodę
pałac stwarza idealne warunki do relaksu i wypoczynku. Do dyspozycji gości są komfortowo
urządzone pokoje z łazienkami i TV, pokój wypoczynkowy, sala bilardowa, bar, grill, sprzęt
wodny, dwa profesjonalne pomosty (wypoczynkowy i wędkarski) oraz piękne, czyste i rybne
jezioro. Obiekt to doskonałe miejsce na przyjęcia weselne, chrzty, komunie, bankiety oraz inne
spotkania rodzinne i firmowe, w tym szkolenia. Pałacowa kuchnia poleca smaczne dania staropolskie i myśliwskie. Stąd można się wybrać
na przepływający w pobliżu Kanał Elbląski,
prawdziwe dzieło myśli inżynieryjnej.
26 miejsc noclegowych.
Pozorty 4
14-230 Zalewo
tel./fax +48 89 758 40 36
tel. +48 691 469 710
[email protected]
www.pozorty.eu
38
n o c l e g i
p o
p a ń s k u
Dwór w BIENIASZACH
O
becny dwór w Bieniaszach jest rekonstrukcją budynku, wzniesionego w drugiej
połowie XVIII wieku. Tamten oryginalny pałac zbudowano w majątku ziemskim
położonym nad niewielkim jeziorem, 4 km na północny-wschód od Miłakowa.
W końcu XIX wieku była to własność rodziny von Petzinger, a do majątku należały dwa folwarki, liczące w sumie 600 ha ziemi. Zabytkowy dwór po 1945 roku przechodził
różne koleje losu; był w nim sklep, zlewnia mleka i mieszkania, w końcu został opuszczony
i popadł w ruinę. Na szczęście w 1997 roku zniszczony obiekt kupiła prywatna firma, rozebrała go i pod koniec zeszłego wieku odbudowała zgodnie z pierwowzorem. Z dawnego
założenia zachował się park rozciągający się między dworem a jeziorem, z licznie zachowanym drzewostanem, a także pozostałości zabudowań podwórza gospodarczego. Obecny
dwór w Bieniaszach zyskał sobie sympatię wielu gości, między innymi dzięki zapewnieniu
im luksusowych warunków zamieszkania. Oferuje bowiem 18 stylowo urządzonych pokoi
(w tym apartamenty). Posiłki przyrządzane są z własnych produktów, a przy dworze jest
dostęp do jeziora z możliwością kąpieli
i wędkowania. To znakomite miejsce na wesela, przyjęcia, konferencje, szkolenia oraz
inne imprezy okolicznościowe.
40 miejsc noclegowych.
14-310 Miłakowo
tel. +48 89 758 71 84
fax +48 89 758 71 26
[email protected]
www.bieniasze.pl
n o c l e g i
p o
p a ń s k u
39
M
odernistyczny dworek
z użytkowym poddaszem jest
malowniczo wkomponowany
w centrum zabytkowego parku dworskiego. Zbudowany został w miejscu
okazałego dworu z początku XX wieku, który
spłonął zimą 1923/1924. Znakomite miejsce na
wypoczynek i relaks na łonie przyrody, z dala
od miejskiego zgiełku. W obiekcie znajdują się
23 stylowo urządzone pokoje z łazienkami
i TV, sala kominkowa, restauracja. Przy dworku jest duża chata do grillowania z miejscem
na ognisko. Rezydencja położona jest około
1 km od jeziora Ruda Woda, będącego częścią
szlaku wodnego Kanału Elbląskiego. Istnieje
możliwość wynajęcia kajaków i łódek.
50 miejsc noclegowych.
Dwór w GAJLITACH
G
ajlity wymieniane są już w XIV-wiecznych źródłach historycznych, a figurują na
szczegółowych mapach Warmii z przełomu XVI i XVII wieku. Wieś położona jest
w trójkącie pomiędzy Dobrym Miastem, Jezioranami i Lidzbarkiem Warmińskim.
Dobra te od średniowiecza były własnością biskupów warmińskich.
Przed I rozbiorem Polski, liczącym 300 ha majątkiem władali członkowie rodu
Hatten-Hattyńskich, a potem niemiecka szlachta warmińska. Dziś odrestaurowany zabytkowy
200-letni dwór położony jest w 3-hektarowym parku nad brzegiem malowniczego (sandaczowego) jeziora Blanki. Jak większość dworków warmińskich budynek charakteryzuje się dość
dużym dachem naczółkowym. Elewacja frontowa zdobiona jest niewielkim tarasem z głównym wejściem do budynku. W odległości 300 m od dworu zaczyna się zwarty kompleks leśny.
Ogrodzony teren posiada wydzielone miejsce do parkowania samochodów. Nad brzegiem
jeziora jest własna plaża, pomost, miejsce na ognisko z przygotowanym drewnem. Na terenie
parku są też urządzenia do zabaw dla dzieci, murowany grill, leżaki, meble ogrodowe. Można
wypożyczyć rowery, łódkę, żaglówkę, surfing.
Do dyspozycji gości jest karta wędkarska,
a w okolicy możliwość jazdy konnej, korty
tenisowe i basen ze zjeżdżalnią.
15 miejsc noclegowych.
Gajlity 2
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. +48 89 766 17 66
tel. +48 505 025 131
[email protected]
www.gajlity.com
40
n o c l e g i
Dworek
SOPLE
p o
p a ń s k u
Sople 17
14-330 Małdyty
tel. +48 89 758 60 92
fax +48 89 758 50 64
[email protected]
www.dworeksople.pl
Dwór w JEŁMUNIU
D
wór w Jełmuniu to starannie
odnowiona XIX-wieczna
siedziba rodu von Woisky.
Stoi na wzniesieniu między
parkiem schodzącym do jeziora
a podwórzem gospodarczym. Na piętrze
jest pięć pokoi. Stare meble, piece kaflowe,
liczne bibeloty sprawiają, że wewnątrz panuje
ziemiańska atmosfera, a prawdziwie dworskie życie toczy się na dole: w jadalni, przy
dużym stole, w salonie czy zaciszu biblioteki.
Specyficzny klimat tworzy także tradycyjna
kuchnia, oparta na oryginalnych recepturach
uzyskanych od dawnych właścicieli dworu.
Obok jest sad, ogród warzywny i stado owiec.
Nad jeziorem są rowery wodne, kajaki i łodzie.
13 miejsc noclegowych.
n o c l e g i
Jełmuń 10
11-731 Sorkwity
tel. +48 781 410 400
[email protected]
www.jelmundwor.pl
p o
p a ń s k u
41
Noclegi
Po mieszczańsku
B
ogactwem architektury Warmii,
Mazur i Powiśla są nie tylko
odnowione zamki, pałace
i rezydencje znamienitych pruskich rodów, ale także zabytkowe miejskie kamienice. Zwykle budowane przez
miejscowych przedsiębiorców lub władze
danego miasta miały charakter reprezentacyjny, ale równocześnie użytkowy. Po
transformacji ustrojowej w Polsce nowi
właścicieli przywrócili im dawny wygląd
zewnętrzny, łącząc w środku zabytkowe
elementy z nowoczesnym wyposażeniem,
nadając obiektom nową funkcję hotelowo-gastronomiczną. Warto się w nich
zatrzymać, by poczuć ducha przeszłości,
rozkoszując się chwilą wytchnienia
i potrawami miejscowej kuchni.
Hotel DYPLOMAT ****
B
udynek hotelu pochodzi z końca XIX wieku. W latach dwudziestych XX wieku
w kamienicy przy ówczesnej Kaiserstrasse mieścił się Konsulat Generalny RP,
reprezentujący sprawy polskie w Prusach Wschodnich. Z tym okresem wiąże się
romantyczna historia miłości pracownicy konsulatu Wandy Dembińskiej z Sewerynem Pieniężnym-juniorem, redaktorem i wydawcą „Gazety Olsztyńskiej”, zakończona małżeństwem i czwórką dzieci. Po wojnie na parterze okazałej kamienicy znajdowała się restauracja
„Smakosz”, przemianowana później na „Pod Samowarem”. Do tej drugiej nazwy nawiązuje
obecny lokal gastronomiczny z kuchnią regionalną, zawierającą akcenty kuchni rosyjskiej.
„Restauracja Pod Samowarem” mieści się w pięknie odnowionym przez obecnych właścicieli
obiekcie, którego górne piętra zajmuje hotel, oferujący 25 pokoje i trzy apartamenty. Położony
w centrum miasta Hotel Dyplomat łączy w sobie tradycję ze współczesnością, czyli stylowe
meble, szlachetne tkaniny i miękkie dywany z nowoczesnym wyposażeniem. Obiekt został
starannie przygotowany do przyjęcia gości biznesowych, bo jego specjalnością jest organizacja
konferencji, spotkań biznesowych i prezentacji. Z tego powodu pokoje są wyposażone
w bezprzewodowe łącza internetowe.
50 miejsc noclegowych.
ul. Dąbrowszczaków 28
10-685 Olsztyn
tel. + 48 89 512 41 41
fax + 48 89 512 41 42
[email protected]
www.hoteldyplomat.com
44
n o c l e g i
p o
m i e s z c z a ń s k u
H
Hotel MŁYN *** AQUA SPA
oraz Hotel MŁYN BIBLIOTEKA ****
otel Młyn Aqua SPA oraz Hotel Młyn Biblioteka znajdują się w zabytkowym zespole
młyna wodnego, zwanego kiedyś Strauchmühle, czyli Młyn Krzaczasty. Prawdopodobnie był on jednym z czterech młynów, jakie funkcjonowały w średniowieczu na
rzece Kumieli. Z miejscem tym wiąże się historia o młynarzu i młynarzowej, którzy
w 1807 roku uratowali obiekt przed grabieżą żołnierzy napoleońskich podając im wypieki z zepsutej mąki i cierpkie wino. W 1924 roku młyn wymieniany jest jako jeden z dziewięciu na Kumieli, która
często była piętrzona tworząc malownicze kaskady. Po II wojnie światowej nadal pracował zgodnie
z przeznaczeniem, a w 1994 roku spłonął. Rekonstrukcja obiektu i jego adaptacja na cele hotelowe
trwała siedem lat. Zachowano w nim wiele detali nawiązujących do stylu starego młyna.
A o historii sprzed ponad 200 lat przypominają umieszczone nad wejściem kamienne głowy młynarza i młynarzowej. Hotel oferuje komfortowe pokoje, restaurację z antresolą, Aqua SPA, cztery
sale konferencyjno-bankietowe, strefę relaksu,
bilard, dziedziniec ze studnią i grillem, ogródek
letni, dwa ogrodzone parkingi, wieżyczkę
widokową, zabytkowe młyńskie urządzenia
i studio masażu. 100 miejsc noclegowych.
ul. Kościuszki 132
82-300 Elbląg
tel. + 48 55 235 04 70
fax + 48 55 235 04 71
[email protected]
www.hotelmlyn.com.pl
n o c l e g i
p o
m i e s z c z a ń s k u
45
Hotel
MASOVIA ***
M
asovia to nowoczesny hotel,
który mieści się w bogato
zdobionej giżyckiej kamienicy z końca XIX wieku. Jej
znamienitym gościem podczas I wojny światowej był feldmarszałek Paul von Hindenburg.
Odremontowana w ostatnich latach została
przeznaczona na hotel. Stylowo urządzona
restauracja na około 50 osób przygotowana
jest na organizację różnego rodzaju imprez
okolicznościowych oraz bankietów, serwuje
dania kuchni polskiej i międzynarodowej.
Hotel proponuje nowoczesne zaplecze
konferencyjno-szkoleniowe, wysokiej klasy
sprzęt multimedialny, profesjonalną obsługę
techniczną oraz klimatyzowane sale konferencyjne. 55 miejsc noclegowych.
Hotel WILEŃSKI ****
H
otel Wileński to stylowy obiekt zlokalizowany w centrum Olsztyna, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. Mieści się w kamienicy z początku XX
wieku, w ostatnich latach pięknie odrestaurowanej i przebudowanej na obiekt
hotelowy, po dostawieniu nowej części z przelotowym przejściem. Architektura
całego budynku przykuwa uwagę dopracowaniem szczegółów, a neoklasycystyczna fasada
sprawia wrażenie, jakby „Hotel Wileński” stał w tym miejscu od zawsze. Komfort i nowoczesność dotrzymują tu kroku historii, bo z przeszłości zaczerpnięto klimat wnętrz, artystyczny
wystrój i rodzinną atmosferę. Także nazwa hotelu nie jest przypadkowa; wileńska tradycja
nadaje obiektowi kresowy smak i aromat oraz otwartość oraz życzliwość wobec gości. Do ich
dyspozycji jest 27 komfortowo wyposażonych pokoi, w tym luksusowy apartament, a także
dwie sale restauracyjne (Złota i Platynowa), osobna salka kameralna VIP zwana Zaręczynową
oraz sala klubowa i sale szkoleniowo-konferencyjne. Hotelowa kuchnia oferuje wyborne dania
kresowe, a także potrawy kuchni europejskiej. Restauracja Wileńska to doskonałe miejsce na
kameralne spotkania rodzinne czy biznesowe
oraz wystawne przyjęcia, koktajle i bankiety.
Na gości czeka również Strefa Urody& Spa.
54 miejsca noclegowe.
ul. Knosały 5
10-015 Olsztyn
tel. + 48 89 535 01 22
fax + 48 89 670 70 48
[email protected]
www.hotelwilenski.pl
46
n o c l e g i
p o
m i e s z c z a ń s k u
ul. Dąbrowskiego 8
11-500 Giżycko
tel. + 48 87 737 13 22
fax + 48 87 737 15 59
[email protected]
www.hotelmasovia.pl
Hotel MAZUR ***
H
otel mieści się w reprezentacyjnym, zabytkowym obiekcie położonym w centrum Mikołajek.
To dawny ratusz, wzniesiony
w 1888 roku, a okazała kamienica
zajmuje całą pierzeję prostokątnego placu.
Wejście główne umieszczone jest w piętrowym ryzalicie, a na piętrze balkon został
wsparty na trzech gładkich kolumnach.
W pobliżu znajduje się marina jachtowa nad
Jeziorem Mikołajskim. Hotel posiada
80 miejsc noclegowych w eleganckich,
przytulnych pokojach, dwie stylowe sale
restauracyjne, winiarnię w podziemiach,
a także profesjonalnie wyposażoną salę konferencyjną, bogatą ofertę czarteru jachtów
oraz kącik dla najmłodszych
gości hotelowych.
80 miejsc noclegowych.
n o c l e g i
Plac Wolności 6
11-730 Mikołajki
tel./fax + 48 87 428 28 99
[email protected]
www.hotelmazur.pl
p o
m i e s z c z a ń s k u
47
Hotel - Restauracja
VARIA ***
O
Hostel i Pub TYROLSKIE SMAKI
O
drestaurowana z pietyzmem zabytkowa kamienica w samym centrum Olsztyna
kryje na wyższych piętrach klimatyczny hostel z dwudziestoma miejscami noclegowymi. Kameralne pokoje i apartamenty z aneksem kuchennym, łazienką i widokiem na Targ Rybny pozwalają nie tylko wypocząć, ale także miło spędzić czas
oraz uczestniczyć w interesującym życiu Olsztyna. Na dole zabytkowego budynku znajduje się
pub, oferujący śniadania i szybkie posiłki w oparciu o świeże produkty i własne pieczywo.
Wokół roznosi się upajający zapach pieczywa, a na monitorach można obejrzeć cały cykl
wypieku bułek i chleba w głównym zakładzie Piekarni Tyrolskiej. Jest ona własnością firmy
rodzinnej kierowanej przez Jarosława Goszczyckiego i od wielu już lat wypieka pieczywo
oraz przygotowuje wyroby cukiernicze według własnych, sprawdzonych procedur i receptur.
Smaczne pieczywo i pyszne słodycze zyskały ostatnio oprawę w owym magicznym miejscu
nazwanym po prostu „Tyrolskie Smaki”. W ten sposób powstał pub, w którym goście mogą
poczuć się jednocześnie jak w sercu piekarni. Hostel i pub mieszczą się w kamienicy z przełomu XIX i XX wieku, która przetrwała wojenną
pożogę, a jej obecny właściciel zrewitalizował
ją z udziałem środków unijnych.
20 miejsc noclegowych.
Olsztyn, Stare Miasto
ul. Targ Rybny 11
10-019 Olsztyn
tel. + 48 89 542 40 10
tel. +48 724 601 601
[email protected]
www.tyrolskiesmaki.pl
48
n o c l e g i
p o
m i e s z c z a ń s k u
drestaurowany hotel z restauracją
mieści się w zabytkowym budynku byłej gazowni. Obiekt powstał
na początku XX wieku, a w jego
skład wchodził budynek właściwy,
biurowiec oraz zbiornik na gaz. Zakład działał
do 1974 roku, kiedy do miasta dotarł gaz
ziemny. Opuszczone obiekty niszczały, ale
pod koniec XX wieku budynek produkcyjny
został adaptowany przez obecnego właściciela na hotel. Pokoje urządzone są w klasycznym stylu, nawiązującym do historycznego
charakteru budynku, a restauracja z barem
serwuje dania inspirowane kuchnią europejską. To świetne miejsce na konferencje,
szkolenia, pokazy i spotkania biznesowe.
28 miejsc noclegowych.
ul. Gen. J. Hallera 30
13-200 Działdowo
tel. +48 23 697 37 75
fax +48 23 697 26 82
[email protected]
www.hotelvaria.pl
Hotel WKRA ***
T
o najstarszy hotel w Działdowie.
Mieści się w stylowej kamiennicy,
w samym centrum rynku.
Wcześniej w tym miejscu również
stał hotel, który jednak spłonął
w wyniku ostrzału artyleryjskiego
na początku I wojny światowej. Został odbudowany w 1918 roku, ale okazał się znacznie
mniejszy niż poprzedni, dlatego właścicielowi
pozwolono pobudować nad ulicą Zamkową
łącznik, zwany Bramą Mazurską. W obiekcie
mieści się 15 pokoi hotelowych oraz
stylowa restauracja na około 80 miejsc,
serwująca potrawy kuchni polskiej.
Jest także sala konferencyjna na 40 osób,
przygotowana do prowadzania szkoleń, prezentacji czy konsultacji.
48 miejsc noclegowych.
n o c l e g i
ul. Zamkowa 2
13-200 Działdowo
tel. + 48 23 697 22 77
fax + 48 23 697 22 78
[email protected]
www.hotelwkra.pl
p o
m i e s z c z a ń s k u
49
Hotel
POD ZAMKIEM **
H
Pensjonat i Restauracja U RENATY
P
ensjonat i restauracja znajdują się w centrum warmińskiego miasteczka, które
szczęśliwie ominęły zniszczenia wojenne. Staromiejską zabudowę tworzą głównie
dwustuletnie kamienice, wpisane w średniowieczny układ architektoniczny grodu.
Pensjonat mieści się w zabytkowej kamienicy z pierwszej połowy XIX wieku,
w ciągu zwartej zabudowy Starego Miasta, dosłownie kilka kroków od najcenniejszych zabytków, takich jak zamek biskupi oraz gotycki kościół z wieżą widokową. W piętrowej kamienicy
z poddaszem są gościnne pokoje oraz dwa salony wypoczynkowe z kominkiem, TV i video.
W odrestaurowanym obiekcie znajdują się dwie oddzielone sale restauracyjne, bogato zdobione oryginalnymi obrazami miejscowych twórców, a poza tym pomieszczenie w prawdziwej
średniowiecznej piwnicy i stoliki pod parasolami w ogrodzie. Restauracja oferuje smaczne
dania kuchni regionalnej i tradycyjnej polskiej. Można tu miło spędzić czas w komforcie,
atmosferze dyskrecji i wytchnienia. A po obiedzie warto wybrać się na spacer w parku miejskim, położonym w zalesionej dolinie wzdłuż rzeki. Pensjonat zapewnia całodzienne wyżywienie dla gości indywidualnych oraz grup
wycieczkowych, organizuje także przyjęcia
okolicznościowe, np. wesela – dla 150 osób
jednocześnie.
36 miejsc noclegowych.
ul. Wyspiańskiego 3
11-440 Reszel
tel. + 48 89 755 21 60
tel. + 48 697 441 734
www.u-renaty.reszel.pl
50
n o c l e g i
p o
m i e s z c z a ń s k u
otel mieści się w secesyjnym budynku na skraju parku Starego
Miasta, który na początku XX
wieku wzniósł właściciel młyna,
członek loży masońskiej Kamień nad Łyną.
Później była tu szkoła muzyczna, a pod koniec
XX wieku budynek odrestaurowano
z przeznaczeniem na hotel. Do dyspozycji
gości jest salon w piwnicy, gdzie odbywają
się szkolenia, biesiady i spotkania muzyczne
(do 25 osób). W sali jadalnej można zjeść
śniadanie, wliczone do ceny pobytu. Jest
bezprzewodowy Internet, darmowy parking
na samochody osobowe i autokary. W 2001
roku został tu nakręcony polsko-niemiecki
film obyczajowy „Dwie miłości”.
35 miejsc noclegowych.
ul. Nowowiejskiego 10
10-162 Olsztyn
tel. + 48 89 535 12 87
tel./fax + 48 89 534 09 40
[email protected]
www.hotel-olsztyn.com.pl
Hotel
WYSOKA BRAMA *
H
otel mieści się w Bramie Górnej,
potocznie zwanej Wysoką Bramą,
jedynej zachowanej z czterech
średniowiecznych bram do miasta. Gotycka, ceglana brama została wzniesiona
w końcu XIV wieku w ciągu murów, umożliwiając komunikację z miastem od strony północnej.
W XIX wieku utraciła swoje znaczenie obronne
i została adaptowana na więzienie, a obok
bramy wzniesiono budynek aresztu. Po II wojnie
światowej bramę wraz z budynkiem aresztu
przekazano PTTK, które uruchomiło tutaj hotel
turystyczny. Dziś jest to hotel jednogwiazdkowy, ale ze względu na znakomite położenie
cieszący się dużą popularnością. Taka lokalizacja
sprawia, że jest on idealną bazą do wypadów na
miasto i do innych miejscowości regionu.
59 miejsc noclegowych.
n o c l e g i
ul. Staromiejska 1
10-017 Olsztyn
tel./fax + 48 89 527 36 75
[email protected]
www.hotelwysokabrama.olsztyn.pl
p o
m i e s z c z a ń s k u
51
H
Hotel SOWA
otel zlokalizowany jest
w centrum miasta nieopodal
dworca PKP i PKS. Okazała kamienica z przeznaczeniem
na hotel powstała około 1850 roku, gdy
po uruchomieniu linii kolejowej do Elbląga
zaczęło zjeżdżać coraz więcej podróżnych.
W dwupiętrowym budynku urządzono pokoje gościnne, a parter zajęła restauracja. Obiekt
pod nazwą Bahnhofshotel mieścił się tutaj aż
do końca II wojny światowej, a od 1945 roku
nadal pełnił taką funkcję, ale już jako Hotel
Dworcowy. Jest to obiekt o najstarszej tradycji
hotelowej w tej części Europy, który szczęśliwym trafem przetrwał bez uszkodzeń dwie
wojny światowe. Wygląd zewnętrzny oraz
układ wnętrz obiektu został przywrócony
do stanu pierwotnego w trakcie kapitalnego
remontu na przełomie 1999 i 2000 roku, gdy
nadano mu nazwę Hotel Sowa.
41 miejsc noclegowych.
ul. Grunwaldzka 49
82-300 Elbląg
tel. +48 55 233 74 22
fax +48 55 233 80 49
[email protected]
www.sowa.elblag.biz.pl
SCHRONISKO
MŁODZIEŻOWE
N
iepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej mieści
się w zabytkowej kanonii św.
Piotra, na terenach Ogrodów Kanonickiech,
z widokiem na Wzgórze Katedralne, nieopodal Zalewu Wiślanego. Obecny budynek
został wzniesiony na fundamentach kanonii
średniowiecznej w pierwszej połowie XVIII
wieku, a w jego wnętrzach zachowały się trzy
barokowe kominki, w tym jeden
z herbem ówczesnego kanonika Piotra
Ruggierego. Pokoje są 3-6 osobowe, każdy
z własną łazienką. W schronisku znajduje się
również podręczna kuchnia z jadalnią,
dwie świetlice z zabytkowymi elementami
(kominek, freski).
42 miejsca noclegowe.
52
n o c l e g i
p o
m i e s z c z a ń s k u
n o c l e g i
ul. Krasickiego 6
14-530 Frombork
tel./fax: +48 55 243 71 35,
[email protected]
[email protected]
p o
m i e s z c z a ń s k u
53
Noclegi
Po włościańsku
D
awny młyn, folwark, karczma,
dworek na wsi, stara szkoła,
stajnia, spichlerz czy mazurska
chałupa – wszystkie te obiekty
mogą dziś cieszyć oko wędrowca i służyć
turyście, jeśli zostały odrestaurowane
i urządzone z uwzględnieniem europejskich standardów.
Na szczęście takich obiektów na terenie
byłych Prus Wschodnich zachowało się
wiele i odnowione przyjmują gości oferując
im spokój, wygodę i znakomite jedzenie,
będąc często miejscem wypadowym do
zwiedzenia całego regionu Warmii, Mazur
i Powiśla. Kilkanaście takich przykładów
przedstawiamy poniżej.
P
ensjonat położony jest w sąsiedztwie portu i wioski żeglarskiej
nad Jeziorem Sztynorckim. Mieści
się w jednym z zachowanych
obiektów założenia pałacowo-folwarcznego.
Rezydencja należała do potężnego rodu von
Lehndorff, a jej perłą był pałac z końca XVII
wieku, w otoczeniu którego powstały zabudowania gospodarcze. Po II wojnie światowej
działalność PGR doprowadziła pałac i folwark
do ruiny. W 1997 roku nowy właściciel zagospodarował jeden budynek folwarczny,
w którym są 22 pokoje i dwupokojowy
apartament. W każdym pokoju znajduje się
łazienka z prysznicem, kosmetyki hotelowe,
telefon, TV oraz dostęp do Internetu.
52 miejsca noclegowe.
Hotel MŁYN KLEKOTKI ***
O
drestaurowany młyn z zabudowaniami leży w trójkącie pomiędzy Morągiem,
Pasłękiem i Ornetą. Pierwotny młyn nad rzeką Wąską został gruntownie przebudowany w początkach XVII wieku przez magnacki ród Dohnów. W 1807 roku pracował
dla okupacyjnych wojsk francuskich. Zasadniczą zmianę przyniósł rok 1905, gdy
po spiętrzeniu Wąskiej w młynie zamontowano turbinę i generator prądotwórczy. Po II wojnie
światowej nadal działał, a z końcem XX wieku został wyremontowany i zaczął pełni
funkcje turystyczne. 43 pokoje zaprojektowane w rożnych stylach, od tzw. młyńskiego,
secesyjnego i orientalnego do Art Deco, mogą pomieścić do 108 gości. Większość pokoi mieści
się w młynie. Klekotki Sento SPA to hotelowy kompleks inspirowany japońską tradycją
łaziebną, pozwalający odzyskać harmonię ciała i ducha. Dzięki temu nawet po krótkim pobycie
wyjeżdża się stąd w pełni zadowolonym i w znakomitej formie. Z hotelowej kuchni dolatują
zapachy ziół z własnego zielnika, doskonale zwieńczające smak grzybów, dziczyzny i ryb
z pobliskiego jeziora. Niecodziennym dodatkiem stosowanym przez szefa kuchni jest również
żurawina i borówka. Wśród potraw cieszących
się popularnością są także szynka pieczona
w piecu chlebowym oraz kulebiak
nadziewany złocistymi kurkami.
108 miejsc noclegowych.
Klekotki
14-407 Godkowo
tel. + 48 55 249 00 00
[email protected]
www.hotelmlynklekotki.pl
56
n o c l e g i
p o
Pensjonat
SZTYNORT ***
w ł o ś c i a ń s k u
Sztynort 10
11-600 Węgorzewo
tel./fax + 48 87 427 51 81
tel. + 48 663 427 783
[email protected]
www.pensjonatsztynort.pl
Dom im. siostry
BARBARY
SAMULOWSKIEJ
P
rzed wojną w tym budynku mieszkał organista z rodziną, a także
osoby pracujące w Sanktuarium
Maryjnym. Miejsce to wiąże się
z objawieniami, które trwały w Gietrzwałdzie
od czerwca do września 1877 roku. Matka
Boska objawiła się wtedy (i przemówiła po
polsku) dwóm dziewczynkom: Justynie Szafrańskiej i Barbarze Samulowskiej, późniejszej
zakonnicy, która zmarła w opinii świętości.
W 1884 roku obok kościoła wzniesiono
piętrowy budynek, dziś oferujący noclegi
o podwyższonym standardzie w pokojach
jedno- i dwuosobowych. W byłej organistówce
jest też kaplica, gdzie pielgrzymi mogą się
w każdej chwili pomodlić.
n o c l e g i
7 miejsc noclegowych.
ul. Klasztorna 1
11-036 Gietrzwałd
tel. + 48 89 512 31 02
fax + 48 89 512 34 06
[email protected]
www.sanktuariummaryjne.pl
p o
w ł o ś c i a ń s k u
57
F
olwark Karczemka położony jest
na cyplu jeziora Pniewskiego,
przez który przebiega szlak
wodny Kanału Elbląskiego. Najstarsze budynki folwarku – młyn i wozownia
pochodzą z początku , a pozostałe z drugiej
połowy XIX wieku. Wówczas powstała
również nazwa folwarku – zaczerpnięta od
karczmy, chętnie odwiedzanej przez gości
z Prus oraz innych krajów. Obecnie pieczołowicie odnowiony folwark mieści pokoje
noclegowe, restaurację i bar z dobrą kuchnią,
korzystającą z produktów pochodzących
z ekologicznych upraw. Uzupełnieniem
jadłospisu jest szeroka karta win oraz selekcja
najlepszych nalewek, wódek i likierów.
10 miejsc noclegowych.
GUZOWY MŁYN
P
onad wiekowa historia obiektów zachęca do odwiedzenia miłośników tradycji,
ale ich położenie przyciąga głównie amatorów wypoczynku w zaciszu pośród
mazurskiej przyrody. Siedlisko składa się z zespołu młyna wodnego z elektrownią
wodną ze stuletnią, czynną jeszcze turbiną nad rzeką Młynówką, która przepływa przez jezioro Sarąg i wpada do Pasłęki, stanowiącej rezerwat-ostoję bobrów. Nieopodal
znajdują się stawy rybne, przystosowane na specjalne łowiska, prawdziwy raj dla wędkarzy.
Obok młyna i urządzeń hydrotechnicznych ochronie konserwatora zabytków podlega również
młynarzówka. Malowniczo położony młyn może być atrakcyjną pracownią dla malarzy, pragnących uwiecznić na płótnie okoliczny krajobraz. To świetne miejsce do kontemplacji, wyciszenia,
obcowania z przyrodą, przyjazne dla rodzin z małymi dziećmi. Guzowy Młyn oferuje studio
z aneksem kuchennym, łazienką, ubikacją i osobnym wejściem, a także 4 pokoje dwuosobowe
z łazienkami i wspólnym aneksem kuchennym z jadalnią w osobnym kompleksie. W pokoju jest
telewizor, telefon, lodówka, pralka, sprzęt AGD oraz wyposażenie kuchenne, a także możliwość
używania Internetu przez wi-fi. I co istotne – właściciele zwierząt mogą przyjechać tu ze swoimi
czworonogami. 14 miejsc noclegowych.
Guzowy Młyn 33
11-036 Gietrzwałd
tel. + 48 89 513 14 44
fax + 48 89 513 10 00
[email protected]
www.guzowy-mlyn.pl
58
n o c l e g i
FOLWARK
KARCZEMKA
p o
w ł o ś c i a ń s k u
Karczemka 7
14-330 Małdyty
tel. +48 601 306 741
tel. +48 89 522 67 30
[email protected]
www.karczemka.pl
Dom Gościnny
STARA SZKOŁA
K
ameralny, wygodny obiekt
mieszczący się w budynku
z końca XIX wieku. Kiedyś była
tu szkoła dwuklasowa,
w ostatnich latach przebudowana
na pensjonat z pięcioma pokojami, wyposażonymi w stare, ale odnowione meble. Każdy
pokój posiada łazienkę. W dwóch pokojach są
aneksy dla dziecka. Dzieci starsze mogą korzystać z dwóch domków na drzewach połączonych zabezpieczonym trapem,
a także z placu zabaw. Główną atrakcją domu
jest dobra kuchnia i warunki do aktywności
sportowej. Zimą preferowane są narty biegowe, a latem bieganie przełajowe, kajaki, rowery
i nartorolki. Jest także miejsce do grillowania
połączone z wędzarnią i piecem chlebowym.
15 miejsc noclegowych.
n o c l e g i
Wysoka Wieś 27
14-100 Ostróda
tel. + 48 89 647 15 23
[email protected]
www.dylewskie.pl
p o
w ł o ś c i a ń s k u
59
Z
Dwór SZWAŁK
espół dworsko-parkowy położony
jest w malowniczej wsi między
jeziorami Szwałk Mały i Szwałk
Wielki, gdzie kiedyś był folwark
królewski Fryderyka Wilhelma II.
Stojący wśród parku dwór ma u stóp jezioro Szwałk Mały, a wokół dziewiczą Puszczę
Borecką. Goście mają do wyboru dziesięć
sypialni, dwu- lub trzyosobowe komfortowe
pokoje, salon z kominkiem, salon myśliwski
i bar, olbrzymi taras z malowniczym
widokiem na park i jezioro.
Klimatu wnętrzom dodają wyeksponowane
drewniane belki stopowe. Jest tu także
sala konferencyjna, pianino, bilard,
tenis stołowy, pomost, łódki wiosłowe,
leżaki, miejsce na ognisko oraz grill.
23 miejsca noclegowe.
Szwałk 15
19-411 Świętajno
tel. +48 602 479 572
tel. +48 602 649 120
[email protected]
www.szwalk.mazury.com.pl
OSADA KULTUROWA w KADZIDŁOWIE
O
sada Kulturowa to jedna z głównych atrakcji – obok Parku Dzikich Zwierząt –
z jaką można zetknąć się w Kadzidłowie koło Rucianego-Nidy. Osadę tworzy sześć
zabytkowych drewnianych chałup i budynków gospodarczych, przeniesionych
z miejscowości w południowej części Mazur i pogranicza mazursko-kurpiowskiego. Najcenniejszym zabytkiem jest dwustuletnia chałupa podcieniowa z bali, w której mieści
się muzeum etnograficzne. Obok niej są stuletnie chałupy (w jednej mieści się „Oberża pod
Psem”, w drugiej pokoje gościnne) oraz dwa niewielkie spichlerzyki; w jednym jest ekspozycja
muzealna, w drugim „bajnia”, czyli tradycyjna rosyjska łaźnia parowa. Na terenie osady znajduje się także murowany budynek mieszkalny z pierwszej połowy XX wieku oraz drewniany
budynek gospodarczy z początku XX wieku, przeniesiony z okolic Rozóg. Osada Kulturowa
jest czynna cały rok, a istnieje możliwość wynajęcia pokoi lub całego domu dla większej liczby
osób. Pokoje są wyposażone w łazienki, a do dyspozycji gości pozostaje rozległa przestrzeń.
W pokojach gościnnych „Oberży pod Psem” można zatrzymać się na dzień lub dłużej, i po
prostu cieszyć się przyrodą, ciszą i pięknym
otoczeniem. Natomiast dla osób spędzających
czas aktywnie również atrakcji nie zabraknie.
Kadzidłowo 1
12-220 Ruciane Nida
tel. +48 87 425 74 74
tel. +48 601 094 641
[email protected]
www.oberzapodpsem.com.pl
60
n o c l e g i
p o
w ł o ś c i a ń s k u
P
PAJTUŃSKI
MŁYN
ajtuński Młyn to ukryty w lesie,
nad rzeką Kośno, jeden z najpiękniejszych zakątków regionu.
Przed wiekami Kapituła Warmińska wzniosła tu młyn wodny,
zniszczony podczas wojen szwedzkich,
potem odbudowany. Po I rozbiorze Polski
(1772) trafił w ręce Prus jako małe przedsiębiorstwo. Obecnie 30-hektarową posiadłość
tworzą młyn, młynarzówka, stajnia i stodoła.
Jej położenie nad uroczym rozlewiskiem
stwarza wymarzone miejsce do jazdy konnej,
wypoczynku, a jest to także świetny punkt
spacerowy. Nie tylko miłośnicy konnej jazdy
znajdą tu atrakcje, bo Warmiński Ośrodek
Turystyki Konnej Pajtuński Młyn przez cały
rok dostarcza niezliczonych wrażeń.
20 miejsc noclegowych.
n o c l e g i
Pajtuny 7
11-030 Purda
tel. +48 600 079 049
tel. +48 605 308 990
[email protected]
www.pajtunskimlyn.pl
p o
w ł o ś c i a ń s k u
61
TAWERNA KAPER
N
a potrzeby restauracji i hotelu
zaadaptowano połączone ze
sobą XIX-wieczne budynki
stajni i wozowni, które choć
zniszczone, przetrwały na
wschodnim brzegu Jezioraka Małego.
Obok nich w odnowionym niedawno
budynku Starego Spichlerza powstała nowa
część hotelu i w sumie do dyspozycji gości
jest dziewięć pokoi z 24 miejscami
noclegowymi. Restauracja na 65 miejsc
oferuje potrawy kuchni z różnych stron
świata, choć specjalnością tawerny są ryby
i dania kuchni polskiej, przygotowywane
na miejscu w oparciu o receptury regionalne.
W okresie letnim 80 osób może spożywać
posiłki na tarasie z widokiem na jezioro.
24 miejsca noclegowe.
ul. Jana III Sobieskiego 10
14-200 Iława
tel./fax + 48 89 648 63 73
[email protected]
www.kaper.pl
Zajazd POD KŁOBUKIEM
Z
abytkowy obiekt w otoczeniu starego parku, w pobliżu jezior, lasów i Kanału
Elbląskiego. Z dawnego zespołu dworskiego pozostały dwie klasycystyczne oficyny,
kuźnia, park oraz budynek administracyjnych, adaptowany na hotel. Budynek został
wzniesiony w 1830 roku z czerwonej cegły w stylu neogotyckim, modnym wówczas
w Prusach Wschodnich, tworząc nieregularną bryłę z niewysoką wieżyczką. Tutaj mieszkał kiedyś Georg Jacob Steenke, budowniczy Kanału Elbląskiego. W zabytkowym parku rosną okazy
pomnikowych drzew, wśród których króluje 400-letni Dąb Kłobuk. Zajazd prowadzi restaurację
regionalną (na 70 osób) z daniami kuchni warmińskiej, gdzie można zjeść potrawy z dziczyzny
i ryb. Jesienią 2013 roku restaurację Pod Kłobukiem odwiedziła Magda Gessler z TVN i przeprowadziła w niej prawdziwą rewolucję kuchenną, co zaowocowało dodatkowym napływem
klientów. Hotelowe, stylowe pokoje wyposażone są w stare, często zabytkowe meble.
Do dyspozycji gości jest dziewięć pokoi hotelowych, w tym większość dwuosobowych.
Wszystkie posiadają nowocześnie urządzone łazienki z kabiną prysznicową (na wyposażeniu
ręczniki, kosmetyki, suszarka do włosów),
klimatyzację, telefon i bezpłatne bezprzewodowe łącze z Internetem.
18 miejsc noclegowych.
ul. Zamkowa 11
14-330 Małdyty
tel./fax + 48 89 758 61 25
[email protected]
www.klobuk.pl
62
n o c l e g i
p o
w ł o ś c i a ń s k u
P
Stadnina Koni
KIERZBUŃ
rzytulne, nietuzinkowe miejsce
z klimatem dla osób ceniących
kontakt z kulturą, historią i naturą
oraz aktywny wypoczynek.
W całym otoczonym lasami Kierzbuniu
mieszka 27 osób i około 80... koni. W zabytkowym, parterowym dworze z drugiej połowy
XIX wieku czekają na gości pokoje z łazienkami, jadalnia z kominkiem, sauna, siłownia,
solarium oraz kryta ujeżdżalnia, hipodrom
z parkurem przeszkód i lonżownik. Właściciele
zapraszają na wczasy w siodle, obozy i ferie
jeździeckie dla młodzieży, weekendy, rajdy
konne, imprezy firmowe, zielone szkoły
z autorskim programem oraz warsztaty
rozwoju osobistego z udziałem koni.
55 miejsc noclegowych.
n o c l e g i
Kierzbuń 6
11-010 Barczewo
tel. + 48 604 120 607
tel. + 48 89 514 34 91
[email protected]
www.kierzbun.pl
p o
w ł o ś c i a ń s k u
63
Tekst:
Andrzej Bobrowicz
Redakcja:
Marek Książek
Opracowanie graficzne:
Piotr Kapłon
Zdjęcia i oferty zostały opracowane na podstawie
materiałów źródłowych właścicieli obiektów
ISBN 978-83-62067-78-7
Olsztyn 2014

Podobne dokumenty